Jeszcze do niedawna mówiło się w środowisku branżowym o tym, że mamy „erę pracownika”. Widoczne było bowiem bardzo duże zapotrzebowanie na osoby o specjalistycznych umiejętnościach, które wesprą działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w różnych branżach (zwłaszcza najbardziej konkurencyjnych – IT, high tec, telcom itd.). Utalentowani kandydaci mogli z łatwością przebierać w ofertach pracy, piąć się po szczeblach kariery czy nawet dyktować warunki zatrudnienia (otrzymywać lepsze zarobki). Taka sytuacja doprowadziła do tego, że w zeszłym roku głośno mówiło się o „The Great Resignation” na rynku pracy. Teraz z kolei eksperci głoszą, że nadeszły czasy „The Big Stay”. Poniżej wskazujemy, na czym polega ten nowy trend na rynku pracy, zastanawiając się, jakie stoją za nim przyczyny i jak można go wzmocnić.

The Big Stay – czyli co?

The Big Stay odnosi się do sytuacji, w której pracownicy decydują się pozostać w swoich obecnych miejscach pracy zamiast aktywnie poszukiwać nowych możliwości zatrudnienia. Taka sytuacja oznacza dla organizacji stabilizację zatrudnienia na danym stanowisku lub w zespole, co bez wątpienia jest przez nią pozytywnie odbierane (ponieważ zmniejsza koszty związane z fluktuacją kadry).

Po raz pierwszy ten trend został zauważony na amerykańskim rynku pracy przez Instytut Badawczy ADP, który w oparciu o pozyskane dane wskazał, że chociaż liczba wolnych miejsc pracy w marcu 2023 wyniosła aż 9,6 miliona, to ogólna liczba wolnych miejsc pracy spadła o 20% w porównaniu z 2022 rokiem (wówczas było ich 12 milionów). Co więcej, niedobory siły roboczej i wskaźniki rotacji spadły o 5% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Przyczyny The Big Stay

Dlaczego pracownicy decydują się pozostać w obecnym miejscu pracy? Za takim postępowaniem mogą stać przyczyny zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Z jednej strony należy bez wątpienia zwrócić uwagę na obecną sytuację rynkową – trwający kryzys gospodarczy (będący konsekwencją pandemii COVID-19) powoduje obawy, że poszukiwanie nowej pracy może wiązać się z ryzykiem braku dostępu do odpowiednich ofert pracy (zarówno na danym stanowisku, jak i w obszarze możliwych do otrzymania warunków).

Dla stabilności i bezpieczeństwa finansowego zdecydowanie lepiej jest pozostać w obecnym miejscu zatrudnienia. Z drugiej strony należy jednak wskazać na coraz większą świadomość pracodawców w obszarze potrzeb pracowników i konieczności dostosowywania się do nich, np. poprzez wdrażanie programów rozwojowych, zapewnianie elastyczności w warunkach zatrudnienia czy wspieranie work-life balance.

Co The Big Stay oznacza dla pracowników i pracodawców?

The Big Stay niesie za sobą konsekwencje zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W przypadku pierwszych z nich oznacza większą stabilność, bezpieczeństwo finansowe, możliwość rozwijania się w ramach obecnej organizacji i czerpania korzyści płynących z długotrwałej przynależności i lojalności (np. benefity dla długoletnich pracowników).

Jednocześnie może jednak wiązać się ze stagnacją kariery i brakiem nowych wyzwań, co niekiedy negatywnie odzwierciedla się w osiąganych wynikach. Dla pracodawców ten trend na rynku oznacza konieczność koncentracji na strategiach podtrzymywania lojalności (zwłaszcza najbardziej utalentowanych pracowników), takich jak m.in.

  • polityka benefitowa,
  • możliwości rozwoju w organizacji,
  • elastyczność w warunkach zatrudnienia.

Jak wzmacniać trend The Big Stay? Kilka wskazówek

Każdego pracodawcę i pracownika działu HR trend The Big Stay na pewno bardzo cieszy. Należy jednak wskazać, że nie jest to zjawisko stałe, sprawdzające się w przypadku każdego pracownika i firmy niezależnie od branży, w której działa. Z tego powodu przedsiębiorstwa powinny kłaść nacisk na maksymalne skorzystanie z obecnej sytuacji na rynku pracy. Wspieranie omawianego trendu może mieć miejsce poprzez takie działania jak:

  • Ustalanie jasnych celów dla wszystkich zaangażowanych (w ramach wskazywania kierunków rozwoju firmy i pokazywania jaką rolę w nim odegrają pracownicy),
  • Planowanie ścieżek rozwoju (wspieranie pracowników w podnoszeniu swoich kwalifikacji),
  • Udzielanie stałych informacji zwrotnych,
  • Zapewnianie elastyczności zatrudnienia (np. w obszarze miejsca i godzin pracy),
  • Uznawanie i nagradzanie osiągnięć pracowników(w tym za ich lojalność),
  • Oferowanie konkurencyjnych benefitów (zwłaszcza wspierających work-life balance pracownika),
  • Wdrażanie empowerment (zapewnianie pracownikom większej odpowiedzialności i autonomii).
the big stay

The Big Stay – podsumowanie

Po czasie The Great Resignation przyszedł czas na The Big Stay, ale nikt nie będzie w stanie przewidzieć, jak długo ten trend się utrzyma. Dlatego tak istotne jest, by już teraz podjąć działania, które pozwolą z tego zjawiska wyciągnąć jak najwięcej. Stosując powyżej wymienione przykładowe praktyki, wzmacnia się lojalność pracowników, zapewnia komfortowe środowisko pracy i daje szanse na rozwój, co sprawia, że zatrudniane osoby stają się bardziej związane z organizacją.

Należy jednak pamiętać, że wzmacnianie opisywanego trendu powinno przyjmować przede wszystkim formę ciągłego dialogu – aktywnego słuchania i działania (w tym reagowania na zmieniające się potrzeby pracowników). Firmy, które wdrożą taką właśnie strategię, bez wątpienia będą mogły się cieszyć mniejszą rotacją kadry na poszczególnych stanowiskach.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Koniec wielkiej rezygnacji? The Big Stay, czyli nowy trend na rynku pracy nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.