Każdy przedsiębiorca liczy na to, że jego biznes będzie się rozwijał jak najlepiej, przynosząc oczekiwane zyski finansowe, budując pozycję na rynku i wyprzedzając konkurencję. Nie zawsze jednak (z uwagi na czynniki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) dochodzi do takiej sytuacji – wówczas należy szukać sposobów na to, by przetrwać gorszy okres. Jednym z rozwiązań, na które firmy mogą się zdecydować jest tzw. hiring freeze.Poniżej dokładnie opisujemy to zjawisko i wyjaśniamy, z jakich najpopularniejszych powodów firmy działające w różnych branżach decydują się właśnie na takie działanie

Hiring freeze

 1. Hiring freeze – na czym polega to zjawisko?
 2. Jakie są powody hiring freeze w organizacji?
 3. Hiring freeze – podsumowanie

Hiring freeze – na czym polega to zjawisko?

Określenie „hiring freeze” odnosi się do sytuacji, w której przedsiębiorstwo – z uwagi na indywidualne powody – decyduje się wstrzymać rekrutację nowych osób, co może mieć charakter zarówno czasowy, jak i stały. W praktyce oznacza to, że organizacja rezygnuje z obsadzania stanowisk w przypadku zwolnień pracowników oraz nie otwiera nowych rekrutacji na dotychczas niefunkcjonujące stanowiska. Konsekwencje takiej decyzji odczuwają pracownicy, partnerzy i inni interesariusze, a także firma jako całość (ponieważ zwykle takie działanie prowadzi do wstrzymania tempa rozwoju), dlatego każdorazowo musi zostać odpowiednio przemyślana i zbadana pod kątem możliwych rezultatów, jakie przyniesie w okresie zarówno krótko-, jak i długoterminowym.

Jakie są powody hiring freeze w organizacji?

Za decyzją o zamrożeniu rekrutacji w firmie zawsze będą stały przede wszystkim indywidualne powody związane z obecną kondycją. Można jednak wskazać 3 najbardziej typowe sytuacje, w których bardzo prawdopodobne jest, że przedsiębiorstwa będą wdrażać hiring freeze, licząc na to, że w taki sposób poprawią osiągane przez siebie wyniki. Wymieniamy je poniżej.

 1. Konieczność obniżenia kosztów

  Rekrutacja nowych pracowników bez wątpienia stanowi jeden z procesów generujących największe koszty w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach – gdy pojawia się deficyt budżetowy, konieczne jest więc jej wstrzymanie. Jeśli firma znajdzie się w naprawdę złej kondycji finansowej (np. z uwagi na spadek sprzedaży, zaburzone przepływy finansowe, złe inwestycje itd.), osoby nią zarządzające będą musiały poszukać różnych sposobów na to, by utrzymać się na powierzchni – zamrożenie zatrudnienia do poprawy sytuacji będzie jedynie jednym z nich. Hiring freeze może być więc traktowany jako alternatywa dla konieczności zwolnienia części pracowników z uwagi na niepewną lub złą sytuację finansową przedsiębiorstwa.

 2. Niestabilność ekonomiczna gospodarki powodująca niepewność

  W czasach rozkwitu gospodarczego firmy chętnie inwestują, wprowadzają innowacje czy planują ekspansję zagraniczną (takie plany rozwojowe zwykle wymuszają zwiększenie zatrudnienia), chcąc jak najlepiej wykorzystać sprzyjające warunki rynkowe. Nie jest więc niczym dziwnym, że w sytuacji widocznego spowolnienia w branży czy kryzysu gospodarczego – np. takiego jak obserwujemy obecnie z uwagi na konsekwencje trwającej 2 lata pandemii COVID-19 – firmy podejmują decyzję o przyjęciu całkiem innej strategii, by zmniejszyć koszty i zapewnić zatrudnienie dotychczasowym pracownikom. Jednym z rozwiązań, po które organizacje w takiej sytuacji sięgną, będzie właśnie wstrzymanie rekrutacji, licząc na to, że w taki sposób powstrzyma się negatywne konsekwencje związane ze zmianą dotychczasowych warunków rynkowych.

 3. Chęć zbadania i poprawy obecnej kondycji firmy

  Powyżej wskazaliśmy, że firmy zwykle decydują się na hiring freeze w sytuacji wewnętrznego lub zewnętrznego kryzysu – nie zawsze jednak przyczyny takiego postępowania mają charakter negatywny. Także w sytuacji stabilnej sytuacji (zarówno w przedsiębiorstwie, jak i na rynku) można wstrzymać zatrudnienie. Z jakich powodów? By zbadać obecną kondycję firmy, ocenić realne zapotrzebowanie na nowych pracowników, przemyśleć podział zadań w zespole, przeprowadzić audyt finansowy czy określić pozycję na rynku oraz zweryfikować plany rozwojowe (krótko- oraz długoterminowe). W takiej sytuacji hiring freeze ma zwykle charakter tymczasowy, a ponowne otwarcie procesów rekrutacyjnych następuje po wyciągnięciu wniosków i wdrożeniu zmian w codziennej praktyce biznesowej. Może być nawet powtarzany w firmie co jakiś czas (np. w okresie mniejszego zainteresowania oferowanymi produktami czy usługami).

Hiring freeze – podsumowanie

Hiring freeze bez wątpienia brzmi dla pracowników firmy niepokojąco (zwłaszcza w przypadku osób zatrudnionych w dziale HR i zajmujących się na co dzień rekrutacją), ale nie zawsze musi nieść za sobą negatywne konsekwencje. Należy jednak stwierdzić, że podjęcie takiej decyzji świetnie pokazuje, że przedsiębiorstwo jest świadome tego, w jakiej sytuacji się obecnie znajduje, jakie są jego potrzeby oraz szuka strategii na to, by zapewnić poprawę. Zamrożenie rekrutacji na krótszy czy dłuższy okres powinno się więc traktować jako rozwiązanie problemu związanego z warunkami wewnętrznymi lub zewnętrznymi – a to, czy przyniesie oczekiwane rezultaty, będzie już zależne od indywidualnej kondycji firmy.

Przeczytaj także: 4 korzyści wynikające z collaborative hiring

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

3 powody, dla których firmy decydują się na hiring freeze nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.