Zwykle w procesy rekrutacyjne prowadzone w firmach zaangażowana jest osoba z działu HR (w zależności od sytuacji specjalista ds. HR, ds. rekrutacji czy ds. pozyskiwania talentów) oraz tzw. hiring menadżer, czyli przyszły przełożony osoby zatrudnionej, który szuka najlepszego wsparcia do swojego zespołu. Jednocześnie coraz częściej spotykaną praktyką jest tzw. collaborative hiring (lub collaborative recruitment), w ramach którego angażuje się w procesy rekrutacyjne więcej niż 2 powyżej wymienione osoby. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest to zjawisko, dlaczego wzrasta jego popularność oraz jakie efekty może przynieść zespołom rekrutacyjnym.

4 korzyści wynikające z collaborative hiring

 1. Na czym polega collaborative hiring?
 2. Collaborative hiring a korzyści dla firmy
 3. Korzyści płynące z collaborative hiring – podsumowanie

Na czym polega collaborative hiring?

Collaborative hiring to praktyka, która narodziła się w Dolinie Krzemowej, a jej największym orędownikiem był m.in. jeden z twórców marki Apple, Steve Jobs. Co ciekawe, nawet 10 lat po śmierci byłego prezesa tej jednej z topowych firm na rynku, wciąż funkcjonuje jako metoda zatrudniania. Polega na tym, że w poszukiwanie kandydatów (sourcing), selekcję CV, rozmowy rekrutacyjne, ocenianie dodatkowych zadań i podejmowanie decyzji (lub jedynie w wybrane etapy rekrutacji) zaangażowany jest nie tylko hiring menadżer, ale również inni członkowie zespołu, który ma zasilić nowa osoba. Firmy wykorzystują tę metodą bez względu na rodzaj zespołu czy miejsce otwartego stanowiska w strukturze, przez co można stwierdzić, że stanowi niezbędny element strategii rekrutacyjnej.

Collaborative hiring a korzyści dla firmy

Krytycy collaborative hiring wskazują, że ta metoda rekrutacji wydłuża proces podejmowania decyzji o zatrudnieniu kandydata na wolne stanowisko, przez co jest mniej efektywna niż dotychczasowe (tradycyjne) praktyki. Nie da się ukryć, że zdecydowanie wymaga więcej czasu oraz zaangażowania, a sam proces rekrutacji może być bardziej skomplikowany z uwagi na liczbę zderzających się ze sobą różnych opinii. Z drugiej jednak strony przekłada się dla firmy na szereg korzyści, które można zobaczyć w okresie długoterminowym. Najważniejsze z nich przedstawiamy poniżej.

 1. Lepsze dopasowanie nowej osoby do zespołu

  W zespołach bardzo często można spotkać się z trudnościami w zaakceptowaniu osoby dołączającej i przejmującej realizację części zadań. Podczas gdy w jednych z czasem poszczególni pracownicy zaczynają się ze sobą dogadywać, w innych może to doprowadzić do pojawienia się problemów oraz konfliktów – zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Gdy zapewnimy dotychczasowym członkom zespołu możliwość uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych (poznania kandydata i wyrażenia swojej opinii o nim), zmniejszymy ryzyko związane z brakiem dopasowania nowej osoby do postaw i wartości reprezentowanych przez innych członków zespołu. W konsekwencji możemy spodziewać się nawet mniejszej rotacji na stanowiskach, na czym bez wątpienia zależy każdej osobie zajmującej się rekrutacją.

 2. Lepsze dopasowanie do kultury organizacyjnej

  Istotne jest nie tylko to, by nowa osoba dogadywała się z resztą pracowników, ale również by rozumiała kulturę organizacyjną panującą w firmie, akceptowała wartości istotne dla przedsiębiorstwa oraz reprezentowała podobny styl codziennego działania. Dzięki zapoznaniu się z kilkoma opiniami o danym kandydacie możesz liczyć na większą pewność, że będzie on dobrze dopasowany również pod tymi względami. Ma to znaczenie ze strategicznego punktu widzenia – każda rekrutacja stanowi bowiem wysoki koszt dla firmy (zwłaszcza w przypadku odejścia po okresie próbnym lub w ciągu pierwszego roku zatrudnienia), należy więc dążyć do dokonania najlepszego możliwego wyboru.

 3. Zachowanie obiektywizmu w procesie zatrudnienia

  Im więcej osób bierze udział w procesie rekrutacyjnym, tym mniejsza obawa o stronniczość czy zastosowanie nieświadomych uprzedzeń przy podejmowaniu decyzji – czego często nie da się uniknąć, gdy rozmowę z kandydatem prowadzi jedynie jedna lub dwie osoby. Co więcej, zestawienie wszystkich otrzymanych opinii zapewnia bardziej szczegółową ocenę, co ułatwia podjęcie właściwej decyzji. W konsekwencji możemy liczyć na to, że dzięki collaborative hiring wybierzemy kandydata, który będzie wartością dodaną do zespołu i cechował się potencjałem przekładającym się na bardziej pozytywne efekty podejmowanych na co dzień działań.

 4. Lepsze candidate experience

  Warto podkreślić, że collaborative hiring może się przełożyć na korzyści nie tylko dla firmy jako przyszłego pracodawcy, ale również dla osoby biorącej udział w rekrutacji. Dlaczego? Ponieważ dzięki zetknięciu z większą liczbą osób o różnych doświadczeniach kandydat może lepiej poznać firmę, do której aplikuje – w obszarze m.in. jej wartości, wizji i misji, kultury organizacyjnej czy codziennych warunków pracy. Można bowiem zakładać, że w trakcie rozmowy rekrutacyjnej każdy pracownik zwróci uwagę na odmienne elementy, w zależności od tego, co jest dla niego istotne. Działając w taki sposób zapewniamy, że doświadczenie kandydata będzie można określić jako pełniejsze.

Korzyści płynące z collaborative hiring – podsumowanie

Decydując się na wdrożenie collaborative hiring w Twojej firmie, nawet w krótkim czasie możesz zobaczyć szereg różnych korzyści – powyżej przedstawiliśmy jedynie najważniejsze z nich. Jeśli więc czujesz, że jest to praktyka, która może rozwiązać widoczne problemy z pozyskiwaniem lub utrzymywaniem kandydatów, nie wahaj się przed wypróbowaniem metody promowanej przez takich gigantów jak Apple czy Google. Musisz być jednak świadomy, że konsekwencją wprowadzenia tej praktyki będzie możliwe wydłużenie procesu rekrutacji czy „zajęcie” członkom zespołu czasu wykorzystywanego na realizację dotychczasowych zadań.

Przeczytaj także: Mobilność wewnętrzna – szansa na zdobycie nowych umiejętności

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

4 korzyści wynikające z collaborative hiring nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.