Pracownicy czujący, że w danej firmie przestają się rozwijać, zwykle postanawiają szukać możliwości nabycia nowych umiejętności w kolejnym miejscu pracy. Taka sytuacja sprawia, że w dzisiejszych czasach mierzymy się z intensywną rotacją na stanowiskach – statystyki wskazują, że osoby z pokolenia Z oraz Alfa będą zmieniać miejsce zatrudnienia średnio co 3 lata, co wpłynie również na charakter rynku pracy. Firmy zmuszone są więc szukać różnych sposobów na to, by zatrzymać pracownika na dłużej. Najczęściej starają się wdrożyć skuteczną i dopasowaną do potrzeb strategię zarządzania talentami, wyróżnić się benefitami i dodatkowymi świadczeniami czy zapewnić rozległe możliwości awansu pionowego. Coraz częściej wykorzystywaną praktyką staje się również dawanie szansy na rozwój poziomy – czyli wprowadzenie mobilności wewnętrznej. Jakie korzyści płyną z takiej postawy wykazywanej przez firmę?

Mobilność wewnętrzna – szansa na zdobycie nowych umiejętności

  1. Mobilność wewnętrzna – na czym polega?
  2. Mobilność wewnętrzna a nowe umiejętności pracownika
  3. Mobilność wewnętrzna – odpowiedź na wymagania współczesnego świata
  4. Korzyści płynące z mobilności wewnętrznej dla firmy
  5. Mobilność wewnętrzna – podsumowanie

Mobilność wewnętrzna – na czym polega?

Mobilność wewnętrzna dotyczy przenoszenia już doświadczonych na swoim stanowisku osób do nowych obowiązków, projektów czy ról (a w przypadku firm międzynarodowych niekiedy nawet obszarów geograficznych), co odbywa się oczywiście w zgodzie z daną osobą i wskazanymi przez nią potrzebami rozwojowymi. Tego typu zmiana może być zarówno stała, jak i tymczasowa, w zależności od konkretnej sytuacji i możliwości. Mobilność wewnętrzna przeprowadzana jest z inicjatywy obu stron stosunku pracy, które widzą dla siebie korzyści płynące z takiej sytuacji.

Mobilność wewnętrzna a nowe umiejętności pracownika

Poprzez zmianę dotychczas wykonywanej roli, przeniesienie do innego działu czy lokalizacji oraz danie szansy na wykazanie się w nieznanym obszarze, stawia przed pracownikiem wyzwania, które pozwalają mu zdobyć nowe umiejętności – zarówno twarde (wiedza w konkretnej dziedzinie) jak i miękkie (np. interpersonalne, z uwagi na kontakt z innym zespołem współpracowników czy zmianę miejsca w hierarchii organizacji). Nabyte umiejętności mogą nieraz mieć charakter uniwersalny, co oznacza, że są przydatne na każdym stanowisku oraz w miejscu pracy. W taki sposób pracownik rozwija się i zyskuje nowe – nieraz bardzo pożądane – możliwości w zakresie budowania swojej kariery, które dotychczas były dostępne jedynie w ramach awansu pionowego ograniczonego do kilku wybranych osób w przedsiębiorstwie.

Co więcej, w taki sposób pracownik zyskuje nową perspektywę, ponieważ zbiera doświadczenia z odmiennego miejsca w organizacji i zwiększa swoją wiedzę na temat tego, jak firma funkcjonuje na co dzień. Dzięki temu może lepiej podejmować decyzje dot. obszaru działania, za który odpowiada.

Jednocześnie mobilność wewnętrzna buduje motywację, by sprawdzić się w zmienionej roli, zniechęcając pracownika do poszukiwania możliwości rozwoju w innych miejscach pracy. Niekiedy stanowi sposób pozwalający zlikwidować lub zmniejszyć problem wypalenia zawodowego zarówno wśród młodszych, jak i bardziej doświadczonych pracowników.

Mobilność wewnętrzna – odpowiedź na wymagania współczesnego świata

Mobilność wewnętrzna wspiera proces projektowania swojej ścieżki rozwoju w ramach dostosowania do dynamicznych zmian zachodzących we współczesnym krajobrazie biznesowym (zgodnie z podejściem budowania tzw. „zwinnej kariery”). Doświadczenie w różnych rolach, szczeblach czy środowiskach pozwala znacząco rozszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności twarde i miękkie, przez co dostosowywanie się do nowych wymagań stawianych w miejscu pracy przychodzi łatwiej – a takie osoby są bardzo pożądane na rynku i mogą przebierać w ofertach zatrudnienia.

Korzyści płynące z mobilności wewnętrznej dla firmy

Mobilność wewnętrzna przynosi więc pracownikowi szereg korzyści – zwłaszcza w zakresie rozwoju i zwiększenia możliwości w obszarze budowania swojej ścieżki kariery. Trzeba jednak podkreślić, że zapewnia pozytywne efekty również drugiej stronie stosunku pracy, czyli firmie jako całości.

Dzięki rotacji poziomej pracownik w dalszym ciągu pozostaje w przedsiębiorstwie (chociaż w zmienionej roli) i wykorzystuje swoje ponadprzeciętne umiejętności, działając na rzecz sukcesu pracodawcy. Co więcej, w taki sposób pracodawca może uzupełnić braki w umiejętnościach w innych zespołach – gdyby dana osoba nie zgodziłaby się na przeniesienie, konieczne by było zatrudnienie pracownika z zewnątrz, co wiązałoby się z poniesieniem kosztów czasowych oraz finansowych. Tym samym mobilność wewnętrzna sprawia, że firma zmniejsza wykorzystanie swoich zasobów (związanych nieodłącznie z pozyskiwaniem i szkoleniem nowych pracowników), nie tracąc jednej z osób budujących jej konkurencyjność na rynku.

To jednak nie wszystko – mobilność wewnętrzna może także pomóc w wniesieniu do organizacji nowych pomysłów dzięki interakcjom pomiędzy pracownikami działającymi w innych obszarach. Co więcej, firma stawiająca na taką postawę wobec pracowników może być pozytywnie postrzegana w oczach potencjalnych kandydatów, co pomaga budować jej przewagę konkurencyjną na rynku. Tym samym rotacja pozioma ma – z employer brandingowego punktu widzenia – znaczenie strategiczne.

Mobilność wewnętrzna – podsumowanie

Niedobór talentów oraz dynamiczna konkurencja na rynku (widoczne w różnych branżach, ale w szczególności w firmach technologicznych) sprawiają, że firmy muszą podejmować zróżnicowane kroki nastawione na utrzymanie pracowników. Wdrożenie możliwości rotacji nie tylko pionowej (tradycyjnej), ale również poziomej (w pewien sposób nowoczesnej) na pewno zostanie pozytywnie odebrane przez osoby, które stawiają na ciągłe szukanie nowych możliwości rozwoju. Warto więc rozważyć to rozwiązanie i poszukać przestrzeni do wprowadzenia go do swojej firmy.

Przeczytaj także: Kultura organizacyjna – dlaczego jest tak istotna?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Mobilność wewnętrzna - szansa na zdobycie nowych umiejętności nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.