Rekrutacja nowego pracownika to dopiero pierwszy krok w ramach dążenia do tego, by zapewnił oczekiwane wsparcie dla organizacji. Kolejne działanie wymaga zadbania o odpowiednie wdrożenie zatrudnionej osoby w obowiązki, firmę, zespół czy kulturę organizacyjną w ramach procesu onboardingu. W tym obszarze pojawiają się coraz częściej zaawansowane rozwiązania technologiczne, które zapewniają pracownikom nowe – i często lepsze – doświadczenia w trakcie pierwszych dni i tygodni pracy. Jednym z takich narzędzi, które zdobywa coraz większe uznanie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, jest wirtualna rzeczywistość. Poniżej dokładnie opisujemy tę technologię, a także wskazujemy możliwości zastosowania VR w ramach procesu onboardingu.

Czym jest wirtualna rzeczywistość (VR)?

Wirtualna rzeczywistość (VR) to zaawansowana technologia, która umożliwia użytkownikom interaktywne doświadczenia w środowisku całkowicie odseparowanym od prawdziwego świata. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych narzędzi i urządzeń (m.in. okulary, rękawice sensoryczne, kontrolery i sensory ruchu) użytkownik zanurza się w trójwymiarowej przestrzeni, która może zarówno naśladować rzeczywistość, jak i być całkowicie fantastyczna, wymyślona (zaawansowana grafika komputerowa pomaga tworzyć realistyczne obrazy, kolory, tekstury i światło w wirtualnym środowisku). Ta nowoczesna technologia pozwala osobie korzystającej z niej poruszać się, reagować na bodźce i wykonywać różne czynności. Jej interakcje są natychmiastowe, co zdecydowanie wzmacnia autentyczność doświadczenia.

Zastosowanie VR – w jakich obszarach?

Chociaż w tym momencie technologia wirtualnej rzeczywistości wykorzystywana jest w różnych branżach, to należy wskazać, że na samym początku służyła przede wszystkim celom rozrywkowym. Różnego rodzaju akcesoria miały stanowić dodatek poprawiający doświadczenia w ramach gier wideo czy pomagać w tworzeniu wideo 360 stopni. Obecnie możliwości zastosowania VR są dużo szersze – korzyści z niego czerpią również takie dziedziny jak:

  • turystyka (pozwala potencjalnym podróżnikom na „zobaczenie” miejsc przed podróżą i zaplanowanie swojego wyjazdu),
  • sztuka i kultura (umożliwia zainteresowanym osobom eksplorowanie muzeów, galerii, wystaw sztuki i innych tego typu miejsc bez wychodzenia z domu),
  • lotnictwo (w ramach szkolenia symuluje różnego rodzaju sytuacje, które mogą mieć miejsce w trakcie lotu w celu odpowiedniego przygotowania do pełnienia roli pilota),
  • edukacja (daje możliwość zanurzenia się w świecie przedstawiającym np. minioną epokę, kosmos czy środowisko naturalne i poszerzenia wiedzy w ten sposób),
  • przemysł i produkcja (może zostać wykorzystany do szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa, obsługi urządzeń czy procesów produkcyjnych).

Jak można zastosować VR w onboardingu?

Szerokie możliwość zastosowania, sprawiły, że firmy działające w różnych branżach – a zwłaszcza pracownicy działu HR – zaczęli badać, w jaki sposób może usprawnić jeden z najważniejszych procesów, jaki nieustannie ma miejsce, czyli onboarding (wprowadzenie nowego pracownika do firmy). Oczywistym jest bowiem, że najważniejsze są pierwsze dni i tygodnie danej osoby w nowym miejscu, w trakcie których należy zadbać o to, by poznała swoje obowiązki, zintegrowała się z zespołem i zanurzyła się w kulturze organizacyjnej. Wprowadzenie VR w proces onboardingu może zapewnić bardziej interaktywne, zaangażowane i spersonalizowane doświadczenia dla nowych pracowników, co może przełożyć się na sprawniejsze ich wdrożenie w organizację. Najważniejsze obszary zastosowania w tym obszarze przedstawiamy poniżej.

Wirtualne wycieczki po firmie

Nowi pracownicy mogą odbyć wirtualną wycieczkę po siedzibie firmy (np. wtedy, kiedy pracują zdalnie), aby zapoznać się z różnymi działami, biurami, obiektami i kolegami z pracy. Takie postępowanie pozwala na lepsze zrozumienie organizacji i jej struktury, co znacząco ułatwia orientację w nowym środowisku pracy. Sprawia również, że łatwiej im się jest odnaleźć, gdy spotykają się ze swoim zespołem na żywo czy pojawia się konieczność, by zjawili się fizycznie w biurze.

Odbycie niezbędnych szkoleń

W ciągu pierwszych dni w nowym miejscu pracy trzeba przejść szereg szkoleń, co sprawia, że pracownik staje się nieraz przytłoczony nadmiarem otrzymanych informacji. Można zminimalizować to uczucie, stawiając na zastosowanie VR w ramach obowiązkowych szkoleń (np. z BHP, obowiązujących procedur itd.). Dzięki opisywanej technologii nowi pracownicy mogą „wcielić się” w różne scenariusze, aby lepiej zrozumieć, jak postępować w różnych sytuacjach zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez firmę.

Symulacje czekających zadań

Opisywana technologia umożliwia również nowym pracownikom praktykowanie zróżnicowanych scenariuszy, które mogą mieć miejsce w miejscu pracy. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości zapewnia symulację codziennych zadań – a przez co „sprawdzenie się” w bezpiecznym środowisku (w tym zapoznania z możliwymi ryzykami oraz zagrożeniami, poćwiczenia właściwych reakcji). Takie rozwiązanie może sprawdzić się szczególnie w branżach, w których pracownicy potrzebują specjalistycznych umiejętności praktycznych, a na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za zdrowie innych osób (np. medycyna czy obsługa urządzeń technicznych).

VR w onboardingu

Zastosowanie VR – podsumowanie

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że wprowadzenie nowego pracownika do firmy zwykle wiąże się z dużymi nakładami – zwłaszcza finansowymi i czasowymi. Co więcej, nigdy nie mamy pewności, czy dana osoba po onboardingu postanowi związać się z firmą na dłużej. Z tego powodu tak istotne jest zadbanie o jak najlepsze doświadczenia pracownika w trakcie pierwszych dni w nowej firmie, w czym pomóc może właśnie technologia wirtualnej rzeczywistości. Możliwości zastosowania VR w onboardingu nie zamykają się jednak w powyżej wskazanych obszarach. Chcąc skorzystać z tego rozwiązania, warto przeprowadzić dokładną analizę swoich potrzeb oraz zasobów, by znaleźć swój sposób na wykorzystanie omówionej technologii do poprawy procesu wdrożenia nowych pracowników.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

3 potencjalne zastosowania VR w onboardingu nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.