Pracownik robi bezpłatne nadgodziny, by udowodnić swoją wartość dla pracodawcy, przedsiębiorca poświęca cały swój czas i energię na rozwój biznesu, a freelancer realizuje zlecenia, prowadzi bloga, tworzy własne produkty, a jednocześnie włącza się w różne inicjatywy.

Te trzy obrazy, chociaż znacząco się od siebie różnią, mają jeden punkt wspólny – wszystkie idealnie opisują, na czym polega tzw. kultura hustle, która wydaje się być nieodłącznym elementem współczesnego życia. I chociaż bez wątpienia z tym podejściem wiążą się pozytywne aspekty, to często ma szkodliwy wpływ na członków społeczeństwa. Poniżej wskazujemy, w jaki sposób można przezwyciężyć taki sposób myślenia na rzecz bardziej zrównoważonego podejścia do życia zawodowego.

Czym jest kultura hustle?

Kultura hustle stanowi termin, który najczęściej używany jest w odniesieniu do pracy, ale może również świetnie opisywać czyjąś filozofię życiową lub styl funkcjonowania. Promuje aktywność, wytrwałość, pracowitość i nieustanne dążenie do osiągania celów zawodowych i osobistych. Taki sposób postępowania jest szczególnie popularny w niektórych kręgach społecznych, szczególnie w środowiskach związanych z przedsiębiorczością, marketingiem czy technologią. Wśród jej najważniejszych cech charakterystycznych wymienimy:

 • maksymalizację czasu i efektywności – oznaczającą szukanie narzędzi i strategii pomagających zwiększać wydajność, by osiągnąć jak najlepsze wyniki w jak najkrótszym czasie,
 • ciągłe dążenie do sukcesu – osoby promujące opisywane podejście posiadają wysokie ambicje i są bardzo skoncentrowane na wyznaczaniu oraz osiąganiu celów,
 • przedsiębiorczość – wielu zwolenników tego podejścia skupia się na tworzeniu własnych projektów lub firmy,
 • nieustanne dążenie do rozwoju – osoby skupione są na inwestowaniu w naukę i rozwijanie swoich umiejętności,
 • wytrwałość – niezrażanie się przeciwnościami losu i porażkami, tylko ciągłe kontynuowanie dążenia do osiągnięcia swoich celów,
 • nacisk na ciężką pracę – w ramach tego podejścia ciężka praca jest postrzegana jako klucz do sukcesu (ludzie są zachęcani do pracy ponad siły).

Wypróbuj Firmbee za darmo!

Czy kultura hustle to pozytywne zjawisko?

Pozornie mogłoby się wydawać, że z kulturą hustle wiążą się jedynie pozytywne efekty – w ramach niej widoczne jest bowiem ciągłe motywowanie członków społeczeństwa do osiągania celów, rozwoju osobistego i zawodowego czy realizacji swoich marzeń. Z drugiej jednak strony wydłużone godziny pracy, przemęczenie, brak równowagi między życiem zawodowym a osobistym mogą negatywnie wpływać na zdrowie jednostki, zarówno fizyczne, jak i psychiczne (np. prowadząc do wypalenia zawodowego, przewlekłego stresu czy depresji). Co więcej, osoby funkcjonujące w taki sposób mogą doświadczać presji społecznej rozumianej jako przymus, by osiągać coraz to większe cele zawodowe, co może prowadzić do zwiększonego lęku i rozczarowania, gdy ustalonych celów nie uda się zrealizować.

Jak można zapobiegać kulturze hustle?

Jako lider zespołu zdecydowanie musisz być świadomy negatywnych skutków, do jakich prowadzi kultura hustle i starać się im zapobiegać w przypadku członków Twojego zespołu (oczywiście w ramach posiadanych możliwości). Poniżej opisujemy kilka strategii, które mogą Ci w tym pomóc.

 1. Ustal jasne oczekiwania i postaw granice
 2. By zapobiegać negatywnym konsekwencjom, jakie niesie za sobą kultura hustle, lider powinien zacząć od pokazania ze swojej strony realistycznych oczekiwań – czyli stawiania wymagań, do których można się dostosować w regularnych godzinach pracy. Istotnym elementem będzie również pokazanie, że należy dbać o równowagę między życiem prywatnym i zawodowym (poprzez zachęcanie np. do korzystania z urlopów, elastycznych godzin czy pracy zdalnej). Pamiętaj jednak też o tym, by w tym zakresie być dobrym przykładem dla swoich pracowników i samemu stosować się do wyznaczonych zasad.

 3. Śledzenie czasu pracy
 4. W zapobieganiu negatywnym skutkom, zwłaszcza przeciążeniu pracą, pomoże Ci również śledzenie, ile czasu członkowie Twojego zespołu poświęcają na obowiązki zawodowe (czy robią nadgodziny, których sobie nie odbierają w późniejszym terminie). W tym celu możesz wykorzystać oprogramowanie do zarządzania projektami Firmbee, w przypadku którego time tracking stanowi jedną z dostępnych funkcji. W ten sposób będziesz zawsze mógł sprawdzić, czy pracownicy nie realizują swoich obowiązków dłużej niż powinni lub np. w weekend czy inne dni wolne.

 5. Promowanie pracy opartej na wynikach
 6. Zamiast skupiać się na liczbie przepracowanych godzin, promuj pracę opartą na wynikach i efektywności – nagradzaj pracowników za rzeczywiste osiągnięcia. Takie podejście pomoże Ci zmniejszyć presję na pracę „po godzinach”. W tym zakresie warto również zachęcać członków Twojego zespołu do współpracy i dzielenia się obowiązkami, zamiast prowadzić konkurencję w zakresie liczby przepracowanych godzin czy wykonanych obowiązków.

kultura hustle

Podsumowanie

Kultura hustle stanowi obecnie powszechne zjawisko i wiąże się zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi skutkami dla konkretnej osoby czy organizacji. Warto jednak pamiętać, że może przyjmować różne formy w ramach dostosowania do indywidualnych celów i wartości danej osoby. Tym samym to od jednostki zależy, czy będzie się dla niej wiązać ze szkodliwymi w skutkach pracoholizmem czy nadmiernym stresem. Kluczową kwestią będzie jednak zawsze zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym, czyli dbanie o własne zdrowie i dobrostan. Jako lider powinieneś patrzeć na swoich pracowników pod tym kątem, np. przy pomocy strategii przedstawionych powyżej, i zapewnić swoje wsparcie, jeśli zauważysz niewłaściwe zachowania.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Kultura hustle - 3 sposoby na jej zapobieganie. Pokonaj toksyczny sposób myślenia nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.