Pasywny styl przywództwa dla jednych pracowników może być idealnym rozwiązaniem, gdyż lider nie ingeruje w wykonywanie przez nich powierzonych im obowiązków, a dla innych wycofany przełożony będzie się wiązał z negatywnymi odczuciami. Spójrzmy jednak obiektywnie na to, jak pasywny styl przywództwa wpływa na zespół i jakie problemy i korzyści niesie ze sobą takie postępowanie lidera?

Co oznacza i czym charakteryzuje się pasywny styl przywództwa?

Lider to osoba, od której pracownicy oczekują konkretnej postawy i umiejętności. Z jednej strony pragną mieć sporą swobodę w działaniach i podejmowaniu decyzji, jednak kiedy jest to niezbędne chcą czuć się zaopiekowani i pewni, że mają kogoś do kogo mogą zgłosić się po radę czy wskazówkę w rozwiązaniu danego problemu czy podjęciu konkretnej decyzji. Takiego autorytetu, który nawet jeśli nie będzie potrzebny w danym zadaniu, to będzie czuwał i pozostawał w pogotowiu. Rola przywódcy nie jest zatem łatwa i wymaga sporej elastyczności i zdolności dopasowania się do danej sytuacji, ale także wyczucia i świetnych umiejętności interpersonalnych. Zarówno zbyt mocne wpływanie na działania zespołu jak i zbytnie usuwanie się w cień nie jest tutaj dobrym rozwiązaniem.

Pasywny styl przywództwa występuje wtedy, kiedy lider nie podejmuje odpowiedzialnych zadań, nie chce angażować się w problemy i nie dąży do ich rozwiązania. Pasywny lider często nie wie jak ma postępować lub uważa, że lepiej przeczekać burzę, a problemy same się rozwiążą. Takie zachowanie lidera często wynika z braku odpowiednich umiejętności do zarządzania zespołem, ale czasami może być to także efekt ograniczeń płynących z góry i niechęci do wykonywania swoich obowiązków.

Jedną z cech charakterystycznych jest to, że pasywny lider nie potrafi nagradzać czy też karać pracowników, więc nie dostają oni żadnej informacji zwrotnej odnośnie wykonanej pracy. Nie wiedzą zatem w którą stronę podążać i czy obrany przez nich kierunek jest prawidłowy. Brak kary wcale nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż taki pracownik dalej tkwi w błędzie często nie wiedząc nawet, że go popełnił. Nie ma więc szans na poprawę i zmianę swojego działania. Na takim przywództwie cierpią nie tylko sami pracownicy, ale także cały zespół i organizacja.

Osoby, które wciąż mają resztkę motywacji do działania będą starały się nadrobić niedociągnięcia współpracowników, co finalnie doprowadzi do nierównego podziału obowiązków, przeciążenia pracą oraz zbyt dużego obciążenia psychicznego.

W ujęciu jednostkowym pasywny styl przywództwa może prowadzić do przeciążenia pracą, zmęczenia psychicznego, a w konsekwencji do apatii, wypalenia i utraty chęci do pracy. Takie samopoczucie pracowników w miejscu pracy będzie rodziło niezdrowe konflikty i będzie prowadziło do rozłamu zespołu. Lider powinien być osobą, która scala cały zespół i wie jak zareagować, kiedy pojawiają się konflikty. Brak zdecydowanej osoby, która stoi na czele grupy może prowadzić do braku zaufania, mniejszej motywacji, a finalnie do niechęci do współpracy.

Przywództwo pasywne jest niekorzystne także dla całej organizacji. Brak podejmowania zdecydowanych działań w stale zmieniającym się otoczeniu biznesowym sprawi, że organizacja będzie traciła swoją przewagę konkurencyjną i pozycję na rynku. Taka organizacja nie będzie także atrakcyjna dla pracowników. Może więc pojawić się problem ze znalezieniem i utrzymaniem talentów.

Dlaczego liderzy stają się biernymi przywódcami?

W niektórych przypadkach bycie biernym przywódcą uzależnione jest od cech charakteru lidera i spowodowane tym, że nie chce on pracować nad sobą i dążyć do doskonalenia swoich umiejętności. Osiągnął on posadę, która jest dla niego stabilna i bezpieczna i nie przejmuje się szczególnie tym, jak jego działania mają wpływ na pracowników i firmę. Można zatem powiedzieć, że przyjął on postawę ignorancką i nie zależy mu na tym, aby zmienić swoje postępowanie. Jest mu dobrze tu, gdzie jest i niech tak zostanie.

Jednak czasem bywa też tak, że lider nie jest biernym przywódcą od początku, a staje się nim na skutek konkretnych zdarzeń. Najczęściej jest to spowodowane przeciążeniem pracą lub brakiem umiejętności potrzebnych do jej wykonywania. Bywa też, że przywódcy mają tak obszerną listę zadań, że nie znajdują czasu na rozmowę z pracownikami czy przekazanie im informacji dotyczących realizowanego zadania. Uznają, że taki feedback nie jest aż tak istotny i może poczekać przy obszernej liście rzeczy do zrobienia.

W niektórych przypadkach może to także wynikać z braku niezbędnych umiejętności interpersonalnych, które ułatwiłyby komunikację z pracownikami. Często liderzy nie zdają sobie nawet sprawy z tego, jak taki na pozór niewielki element jak komunikacja z pracownikami, może wpływać na pracę całego zespołu i nieść korzyści dla całej firmy.

Liderzy mogą także błędnie twierdzić, że ich brak zaangażowania to ukłon w stronę pracowników, którym udzielają większą autonomię. Jednak ani skrajne sterowanie działaniami pracowników, ani brak zaangażowania nie jest dobrym rozwiązaniem. Kluczowe jest znalezienie złotego środka i umiejętne angażowanie się wtedy, kiedy jest to akurat potrzebne.

Bierny styl przywództwa – najczęstsze błędy

Pasywny styl przywództwa nie jest dobrym rozwiązaniem i może doprowadzić do wielu problemów w organizacji, a każdy z nich finalnie przekłada się na utratę motywacji wśród pracowników, co z kolei prowadzi do gorszych wyników całego przedsiębiorstwa. Jakie najczęstsze błędy popełniają pasywni liderzy i jak przekładają się one na funkcjonowanie organizacji?

Brak informacji zwrotnej

Jednym z poważniejszych błędów, który jest dość często popełniany przez pasywnych liderów, jest brak informacji zwrotnej po wykonanej pracy dla członków zespołu. Wyobraź sobie, że kończysz duży projekt, nad którym spędzasz cały tydzień, a do jego wykonania musisz zaangażować wszystkie posiadane zasoby. Wykonanie go wcale nie było proste i zajęło Ci naprawdę sporo czasu i kosztowało nie mniej nerwów. Jednak finalnie udało się, doprowadziłeś sprawę do końca. Nadszedł dzień, kiedy z dumą oddajesz swoje dzieło na biurko lidera. Na co liczysz? A co się dzieje, kiedy nie otrzymujesz absolutnie żadnej odpowiedzi?

Pracownik, który stara się, angażuje i wykonuje swoją pracę najlepiej jak potrafi wcale nie liczy na słowa zupełnego uznania, a po prostu na realną ocenę wykonanego zadania. Brak takiej informacji zwrotnej doprowadzi do utraty motywacji i zaangażowania wśród pracowników.

Brak reakcji na złe wyniki w organizacji

Długotrwałe przywództwo bierne może doprowadzić do konfliktów w organizacji i oznaczać spadek zaangażowania pracowników. Finalnie może to spowodować spadek wydajności całej organizacji i doprowadzić do pogorszenia wyników. Liderzy stosujący bierny styl przywództwa nie wykazują inicjatywy w działaniu i nie chcą podejmować jakichkolwiek kroków, aby poprawić tę sytuację. Siedzą biernie w nadziei, że problem rozwiąże się sam. Oczywiście tak się nie dzieje, a długotrwałe oczekiwanie może jedynie pogorszyć sytuację.

Nieumiejętność podejmowania decyzji

Przywództwo bezsprzecznie wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji. Często są to trudne decyzje, które wymagają odwagi i nie zawsze mogą początkowo spotkać się z zadowoleniem wszystkich. Głównie z tych powodów lider, który reprezentuje pasywny styl przywództwa będzie unikał takich sytuacji. Brak podjęcia decyzji oznacza jednak życie w zawieszeniu, co w przypadku przedsiębiorstwa nie jest dobrym rozwiązaniem.

Czy przywództwo pasywne zawsze jest złe?

W każdym stylu przywództwa da się znaleźć zarówno pozytywne jak i negatywne cechy. Umiejętność lidera powinna polegać na wyciągnięciu tego co dobre z każdego z nich i stworzeniu swojego własnego stylu idealnie dopasowanego do aktualnej sytuacji organizacji. Jakie zalety ma pasywny styl przywództwa i co z niego można zaczerpnąć?

 • Liderzy pasywni unikają zajmowania stanowisk w sporach, przez co postrzegani są jako uczciwi i obiektywni. To postawa, którą z całą pewnością warto powielać.
 • Liderzy pasywni są cierpliwi i nie podejmują pochopnych decyzji, co w niektórych przypadkach może być korzystne.
 • Liderzy pasywni dają dużą swobodę działania pracownikom i umożliwiają im podejmowanie własnych decyzji.

Oczywiście nie zawsze i nie w każdej sytuacji wykorzystanie tych zachowań będzie słuszne. Z całą pewnością sprawdzi się jednak wśród doświadczonych pracowników, gdzie zadanie i cel do osiągnięcia jest prosty i jasny, a sam zespół zmotywowany do działania na tyle, że zaangażowanie lidera na tym etapie nie jest konieczne.

Dlaczego rola lidera ma tak istotny wpływ na motywację zespołu?

Lider to istotna postać, która ma ogromny wpływ na zespół. W dużej mierze to od niego zależy czy organizacja osiągnie sukces. Z jednej strony ciąży na nim zatem ogromna odpowiedzialność, ale to także wielka szansa na to, aby osiągać więcej i stale doskonalić działania organizacji. Rola lidera polega nie tylko na posiadaniu wizji rozwoju i umiejętnym kierowaniu zespołem, ale także na motywowaniu pracowników i komunikacji z nimi. Poza tymi pierwszoplanowymi elementami, warto pamiętać także o tym, że w zespole niezwykle istotna jest także atmosfera, która ma ogromny wpływ na samopoczucie pracowników. Wystarczy, że zabraknie choćby jednego elementu, a szansa osiągnięcia wspólnego celu drastycznie spada.

firmbee

Skoro nie pasywny, to jaki styl przywództwa wybrać?

Dobry lider to elastyczny lider, który potrafi dostosować swoje działania do aktualnych potrzeb organizacji i wie, jak odpowiednio wpłynąć na motywację pracowników. Z całą pewnością musi on dostrzegać problemy pojawiające się w zespole i posiadać na tyle rozwinięte umiejętności interpersonalne, aby sobie z nimi poradzić. Nie chodzi wcale o wpisywanie się w konkretny styl przywództwa, ale o dopasowanie postępowania i elastyczność. W niektórych sytuacjach należy pozwolić zespołowi na popełnienie błędów, gdyż jest to jedyny sposób na rozwój. Jednak rolą lidera jest właśnie dostrzeżenie ich i udzielenie pracownikom wskazówek, które popchną ich we właściwym kierunku.

Jak Firmbee może pomóc Ci stać się lepszym liderem?

Firmbee to narzędzie do zarządzania projektami i zespołami. Jako lider możesz wykorzystać dostępne w systemie funkcje aby poprawić komunikację z pracownikami oraz pokazać swoje zaangażowanie, przy jednoczesnym zapewnieniu im przestrzeni do pracy. W jaki sposób możesz to osiągnąć?

 • Zaplanuj dany projekt przy pomocy tablicy kanban. Określ zadania, przypisz do nich pracowników, nadaj statusy, priorytety i deadline’y. Dzięki temu, każdy członek zespołu będzie znał swoje obowiązki, a ty będziesz mógł kontrolować czy nie przekracza założonego czasu realizacji.
 • Pozostań w stałej komunikacji z pracownikami dodając komentarze do zadań, wysyłając wiadomości przy użyciu zintegrowanych z Firmbee narzędzi (Zoom, Slack, Skype), czy wykorzystując funkcję chek-ins – pozwala ona tworzyć automatyczne i powtarzalne pytania do członków zespołu. Zebrane odpowiedzi pozwolą Ci monitorować, czy dany pracownik ma problem z wykonaniem któregoś z zadań, ma jakieś spostrzeżenia, itp.
 • Wypróbuj Firmbee za darmo i poznaj wszystkie jego możliwości!

  firmbee

  Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

  Jak pasywny styl przywództwa może zniszczyć motywację zespołu? andy nichols avatar 1background

  Autor: Andrzej Naborowski

  Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.