12 zasad Agile, które definiują zwinne podejście do tworzenia oprogramowania, zawarte są w Manifeście Agile. W dzisiejszych czasach podejście Agile wykracza już jednak daleko poza zasady pracy zespołowej w branży IT. Można uznać Agile za najbardziej wydajną i skuteczną lekką metodykę zarządzania projektami. Jakie są zatem plusy i minusy korzystania ze zwinnego zarządzania projektami?

Zwinne zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami w duchu Agile, zwane też zwinnym, lekkim, lub miękkim, opiera się na jasno określonych i łatwych do zapamiętania regułach. Oprócz czterech wartości, które opisaliśmy w tym tekście, Manifest Agile zawiera 12 zasad Agile.

12 zasad Agile

Poniżej przedstawimy plusy i minusy 12 zasad Agile. Omówimy je po kolei, tak jak przedstawia je najnowsza wersja Manifestu Agile opublikowanego w 2019 roku. Są one następujące:

 1. Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania.
 2. Jedną z największych zalet Agile z punktu widzenia klienta jest nadanie najwyższego priorytetu szybkiemu stworzeniu produktu. Pierwsza działająca wersja produktu może zostać wydana gdy tylko spełnieni ustalone kryteria kompletności. Zespół pracuje też szybko nad kolejnymi aktualizacjami, które można wydawać nawet codziennie. W ten sposób produkt jest zawsze nowy i zawsze działa.

  Podejście to ma jednak również pewne wady. Przede wszystkim produkt jest zawsze w fazie rozwoju. W związku z tym starsze wersje zakupione przez użytkowników końcowych mogą wymagać ciągłej aktualizacji, aby mogły działać prawidłowo, lub dość szybko staną się niekompatybilne.

 3. Bądźcie gotowi na zmiany wymagań nawet na późnym etapie jego rozwoju. Procesy zwinne wykorzystują zmiany dla zapewnienia klientowi konkurencyjności.
 4. Gdy zespół jest w stanie radzić sobie ze zmieniającymi się wymaganiami, może szybko i skutecznie dostosowywać produkt do potrzeb klienta i rynku. Wymagające środowisko pobudza kreatywność i rozwija innowacyjność. Jednak ciągłe zmiany są nie tylko ekscytujące, ale także bardzo wymagające dla zespołu. Jego członkowie muszą wciąż się uczyć i być gotowi na częste sytuacje, w których wypracowane przez nich rozwiązania nie są kontynuowane, a nawet w ogóle nie zostaną wdrożone.

 5. Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często, w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej.
 6. Zasada częstego dostarczania nowych, działających wersji produktu jest bardzo ważna w wysoce konkurencyjnym i szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Jej przestrzeganie sprawia, że zespół unika rozwijania pobocznych wątków i skupia się na głównych celach stawianych przez klienta.

  Jednak w przypadku planowania większych zmian w produkcie, nie należy stosować tej zasady zbyt rygorystycznie. W takim przypadku lepiej dokładnie przetestować nowe rozwiązanie, niż wypuścić na rynek niestabilną wersję produktu.

 7. Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu.
 8. Ścisła współpraca między zespołami biznesowymi i deweloperskimi ma kluczowe znaczenie dla stworzenia wartościowego rynkowo produktu. Problemy, które mogą się pojawić w związku z tą zasadą dotyczą komunikacji i oczekiwań. Dzieje się tak, ponieważ zespoły programistyczne nie zawsze są w stanie jasno komunikować ograniczenia techniczne swoich rozwiązań. Z kolei partnerzy biznesowi mogą mieć problem ze sprecyzowaniem oczekiwań, które mogą wzrastać lub stawać się nieokreślone.

 9. Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi. Zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie.
 10. Wzajemne zaufanie pomiędzy członkami zespołu, a także odpowiedni zakres swobody, to niezbędne elementy udanej i wydajnej pracy. Kiedy zmotywowany zespół czuje się odpowiedzialny za pracę do wykonania, zwykle koncentruje swoje wysiłki na jej wykonaniu. Niemniej jednak takie podejście do zarządzania wymaga zachowania odpowiedniej równowagi między niezależnością a kontrolą. Zespół potrzebuje otwartego środowiska, aby być kreatywnym, ale potrzebuje także ograniczeń, aby jego działania były ukierunkowane na cel.

 11. Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania informacji zespołowi deweloperskiemu i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz.
 12. Rozmowy twarzą w twarz są obecnie w większości zastępowane spotkaniami online. Pamiętajmy jednak, że Manifest Agile powstał w 2001 roku, kiedy praca zdalna nie była tak powszechna jak dzisiaj, a możliwości spotkań online były bardzo ograniczone. Tak czy inaczej, spotkania twarzą w twarz lub po prostu wideokonferencje są bardzo ważne, aby utrzymać motywację zespołu. Ich minusem jest czas potrzebny na przeprowadzenie spotkania. Dlatego kierownicy projektów Agile często wprowadzają ograniczenia czasowe i moderują ich przebieg.

 13. Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu.
 14. Nowa wersja działającego oprogramowania lub innego produktu potencjalnie gotowego do wprowadzenia na rynek to zdecydowanie najlepsza miara postępu. Czasami jednak konieczne jest wykonanie pewnych prac konserwacyjnych. Dlatego zasady tej nie można brać dosłownie w każdym przypadku.

 15. Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój. Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w stanie utrzymywać równe tempo pracy.
 16. Zrównoważony rozwój oznacza zdolność zespołu do trafnej oceny własnych możliwości. Dlatego jest jednym z najważniejszych wyznaczników dojrzałego zespołu. O ile zespół nie powinien pracować przez cały czas na pełnych obrotach, to podczas tworzenia produktu zdarzają się szczególne momenty, np. crunch, kiedy takie przyspieszenie jest konieczne.

 17. Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobrym projektowaniu zwiększa zwinność.
 18. Doskonałość techniczna oznacza brak konieczności wykonywania czasochłonnych poprawek. I to właśnie jeden z najważniejszych powodów, dla których należy nieustannie dbać o jakość tworzonego produktu. Akurat w przypadku tej zasady Agile nie jesteśmy w stanie wskazać żadnych minusów takiego podejścia.

 19. Prostota – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy – jest kluczowa.
 20. Dziesiątą zasadę Agile można oddać znanym powiedzeniem „Pracuj mądrzej, nie ciężej”. Innymi słowy, jeśli jakaś funkcjonalność produktu prawdopodobnie nie zostanie wydana, nie należy wkładać w nią pracy. Minusem takiego podejścia jest potrzeba posiadania świetnego project managera, który potrafi na bieżąco ustalać priorytety pracy i dostosowywać jej zakres do wymagań klienta.

 21. Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów.
 22. Samoorganizujące się zespoły czują się odpowiedzialne za swoją pracę. Dzieje się tak, ponieważ nie mogą one zrzucić odpowiedzialności za niepowodzenie na złe zarządzanie czy przestarzały system nadzoru. Niemniej jednak wiele młodszych, kształtujących się dopiero zespołów potrzebuje coachingu lub mentoringu. Dlatego na początek warto rozważyć współpracę z coachem Agile lub z doświadczonym Scrum Masterem.

 23. W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków.
 24. Refleksja i adaptacja to podstawy nie tylko ogólnego podejścia Agile, ale także fundamenty Scrum. Bardzo trudno jest nam wskazać poważne wady takiego adaptacyjnego podejścia, ponieważ refleksja nad pracą zespołową zwykle prowadzi do lepszej wydajności, a także integracji zespołu.

Zarządzanie projektami w Firmbee

Firmbee to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i zespołami. Pomoże Ci zachować elastyczność w realizowanych zadaniach, monitorować postępy, ulepszać współpracę z zespołem oraz kontrolować budżet. A to wszystko dzięki odpowiednio dobranym funkcjom, takim jak: tablice kanban, logowanie czasu pracy, moduł finansowy, statusy i priorytety zadań i wiele więcej. Wypróbuj Firmbee za darmo!

12 zasad Agile! - Firmbee Kanban Boards

Podsumowanie

Agile powstała jako metodologia tworzenia oprogramowania kładąca nacisk na iteracyjny rozwój, współpracę zespołową i pracę z informacją zwrotną od klientów. Manifest Agile przedstawia 12 zasad Agile, które leżą u podstaw zwinnego zarządzania projektami. Koncentrują się one na dostarczaniu wartości klientowi poprzez ciągłe doskonalenie działającego oprogramowania.

Podejście zwinne ma wiele zalet: to szybki i ciągły proces, który ma na celu podążanie za zmieniającymi się potrzebami klienta. Reaguje na rynek i zapewnia wysoki stopień elastyczności.

Do potencjalnych wad stosowania metodyki zwinnej należy bardziej chaotyczny i mniej zorganizowany sposób podejścia do projektu. Może to prowadzić do błędów i problemów z komunikacją i koordynacją. Metody zwinne mogą być także w niektórych przypadkach mniej wydajne, szczególnie gdy zaangażowanych jest wielu interesariuszy.

Właśnie poznałeś 12 zasad Agile!

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

12 zasad Agile: jak stworzyć zwinne przedsiębiorstwo? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.