Czym jest Agile? Agile oznacza poruszanie się szybko i lekko. Właśnie ten rodzaj ruchu jest kluczem do najnowocześniejszego zarządzania projektami w XXI wieku. Agile powstał jako metodologia tworzenia oprogramowania, jednak jego zasięg szybko objął znacznie większy obszar ogólnego zarządzania projektami. Agile kładzie nacisk na współpracę, konsultacje z klientami i iteracyjny rozwój. Co więcej, może być stosowany do projektów o dowolnej wielkości. Od momentu jego powstania, Agile został już wdrożony przez tysiące organizacji na całym świecie. O tym czym jest Agile, jak go wprowadzić do swojego dziania i jakie ma wartości dowiesz się z z dzisiejszego wpisu.

Krótka historia tego czym jest Agile

Pod koniec ubiegłego wieku zespoły tworzące oprogramowanie nadal korzystały z metodologii zarządzania projektami, które powstały 50 lat wcześniej. Przed powstaniem Agile najpopularniejszym podejściem tworzenia oprogramowania była metoda Waterfall, która była standardem w zarządzaniu projektami przez większość XX wieku.

Metodologia waterfall została stworzona dla branży budowlanej i produkcyjnej. Sprawdzała się w nich doskonale, ponieważ tego typu projekty wymagają przygotowania kompleksowego planu przed rozpoczęciem realizacji zadań. Kiedy plan zostanie stworzony, jest on wykonywany krok po kroku. W ten sposób praca płynie jak wodospad, spełniając kolejne wymagania klienta. Niestety, gdy została zastosowana do tworzenia oprogramowania, metodologia waterfall była trudna do wdrożenia i wymagała mnóstwa nadmiarowej, papierkowej roboty. A co ważniejsze, była po prostu nieskuteczna.

W poszukiwaniu bardziej elastycznego i iteracyjnego podejścia do tworzenia oprogramowania, wiele zespołów zaczęło na własną rękę pracować nad zmianami w zarządzaniu projektami i dostosowywać je do wymagań konkretnego zespołu. Wciąż jednak istniała pilna potrzeba ustanowienia nie tylko nowego standardu, ale także zupełnie odmiennego sposobu myślenia.

Nowe podejście było już stosowane przez wiele zespołów, kiedy w 2001 roku 17 wiodących twórców oprogramowania spotkało się na konferencji w Snowbird w stanie Utah. Wśród uczestników byli Kent Beck i Ron Jeffries, współtwórcy eXtreme Programming (XP), a także Ken Schwaber i Jeff Sutherland, autorzy Scruma (tej tematyce poświęciliśmy cały osobny cykl wpisów). Tam właśnie sformułowali oni odpowiedź na niedoskonałości metody waterfall: powstał Manifest Agile.

W dzisiejszych czasach Agile to nie tylko metodologia tworzenia oprogramowania. To sposób myślenia wykorzystywany do zarządzania projektami w różnych organizacjach. Co więcej, choć jego popularność stale rośnie, główne założenia Agile pozostają niezmienione.

Czym jest Agile?

Agile definiuje się jako metodę zarządzania projektami, która dzieli wszystkie zadania na krótkie fazy zwane iteracjami. Są one często poddawane ocenie i dostosowywane do aktualnego stanu rynku i potrzeb klienta.

Agile to także termin opisujący zestaw wartości i zasad dotyczących tworzenia produktu. Ogólnie rzecz biorąc, Agile oznacza skupienie się na szybszym dostarczaniu wartości dla klienta i zdolności do samoregulacji w ramach zespołu. Innymi słowy, zespoły zwinne są w stanie dostosowywać się i zmieniać odpowiednio do potrzeb, aby zapewnić swoim klientom jak najlepsze wyniki.

Cztery podstawowe wartości Agile

Agile opiera się na czterech podstawowych wartościach, zgodnie z którymi stawia się:

  1. Ludzi i interakcje ponad procesami i narzędziami.
  2. Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentacją.
  3. Współpracę z klientem ponad negocjowaniem umowy.
  4. Reagowanie na zmianę ponad realizację założonego planu.

Wartości te mogą na pierwszy rzut oka wydawać się restrykcyjne, jednak ich autorzy podkreślają, że celowo użyli słowa „ponad”. Uważają bowiem za ważne obie strony równania. Dlatego właśnie postanowili zestawić je ze sobą, aby ułatwić zrozumienie osi problemowej. Jednak to zawsze pierwsza część jest najważniejsza dla podejścia Agile.

Ludzie i interakcje ponad procesami i narzędziami

Pierwsza podstawowa wartość Agile podkreśla, że ludzie pracujący nad projektem, ich dobre samopoczucie i komunikacja, są najważniejszą częścią udanej pracy zespołowej. Ani procesy, w ramach których pracują, ani narzędzia, z których korzystają, nie mogą być stawiane wyżej niż praca i wkład poszczególnych osób.

Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentacją

Druga wartość Agile dotyczy bezpośrednio tworzenia oprogramowania. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że nie ma większych różnic między zwinną pracą zespołową przy tworzeniu oprogramowania, a rozwijaniem w ten sposób innego rodzaju produktu. W obu przypadkach działająca wersja produktu powinna być przez cały czas dostępna dla klienta. Praca w Agile jest wykonywana przyrostowo i iteracyjnie. Innymi słowy, produkt rozwijany jest krok po kroku, gdzie każdy kolejny krok dodaje się do poprzednich. W ten sposób produkt można łatwo i szybko dostosować do zmieniających się wymagań i potrzeb. W rezultacie, rozbudowana dokumentacja, której tworzenie było fundamentem metody waterfall, przestaje być priorytetem.

Współpraca z klientem ponad negocjowaniem umowy

Trzecia wartość podkreśla wagę ciągłej komunikacji z klientem. Ze względu na iteracyjny charakter rozwijania produktu w duchu Agile, na potrzeby klienta można, a nawet trzeba reagować na bieżąco. Dlatego umowa negocjowana na początku współpracy nie musi zawierać całej szczegółowej specyfikacji produktu.

Reagowanie na zmianę ponad realizację założonego planu

Ostatnia wartość Agile jest ściśle związana z poprzednimi. Stawia ona dostarczanie wartości biznesowej ponad działaniem zgodnie z ustalonymi regułami i planami. W skrócie, zasada ta oznacza, że produkt należy rozwijać zgodnie z aktualnym stanem rynku. Dlatego zespół zarządzany w sposób zwinny musi często dostosowywać i aktualizować wymagania dotyczące produktu oraz konsultować je z klientem.

Firmbee, jako odpowiedź na 4 wartości Agile

Czym jest Agile bez wdrożenia odpowiedniego narzędzia? Bez wsparcia systemu, stosowanie się do zasad tej metody zarządzania było by czasochłonne. W odpowiedzi na potrzeby managerów, stworzyliśmy system Firmbee, czyli kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i zespołami. W jaki sposób wpasowuje się ono w wartości Agile?

  1. Ludzie i interakcje – o dobrą atmosferę i komunikację można zadbać wykorzystując zintegrowane z Firmbee narzędzia (Slack, Zoom, Skype), dostępne w szczegółach zadania komentarze oraz funkcję check-ins – czyli automatyczne pytania, które mają na celu poznać potrzeby i priorytety pracowników.
  2. Rozwój produktu krok po kroku – przy użyciu przejrzystych tablic kanban można łatwo rozpisać poszczególne kroki w projekcie oraz na bieżąco śledzić postępy i kontrolować przeznaczony budżet.
  3. Współpraca z klientem – dzięki możliwości gościnnego udostępnienia widoku tablic kanban, interesariusze mogą z łatwością śledzić pracę w czasie rzeczywistym.
  4. Wprowadzanie aktualizacji – jeśli konkretny krok w realizacji projektu wymaga aktualizacji lub dostosowania do obecnych oczekiwań rynku, manager może w szybki sposób poinformować o tym klienta oraz zespół, organizując np. spotkanie stacjonarne bądź online.

Chcesz wypróbować bezpłatnie Firmbee w swojej organizacji? Zarejestruj darmowe konto i poznaj w pełni możliwości systemu!

czym jest agile

Czym jest Agile? Podsumowanie

Manifest Agile powstał w 2001 roku. Został napisany jako zbiór zasad i wartości dla zespołów tworzących oprogramowanie. Jednak w dzisiejszych czasach stanowi on podstawę dla efektywnego i lekkiego zarządzania projektami w wielu różnych organizacjach.

Czym jest Agile? Opiera się na zestawie wartości. Podkreśla indywidualny wkład w pracę zespołową. Bardziej ceni dostępność działającej wersji produktu niż sięgające daleko w przyszłość plany czy rozbudowaną dokumentację. Podkreśla także rolę ciągłej komunikacji z klientem, który powinien być zaangażowany w cały proces rozwoju produktu.

Właśnie dowiedziałeś się czym jest Agile. Przeczytaj także: Główne problemy w zarządzaniu projektami: jak je rozwiązać?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Czym jest Agile i jakie są jego 4 wartości? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.