Tradycyjnie nieodpłatne wspieranie organizacji trzeciego sektora czy instytucji publicznych obejmuje przygotowywanie posiłków dla biednych i bezdomnych, wykonywanie prac porządkowych (np., sprzątanie miejsc publicznych, malowanie ścian, sadzenie drzew itp.), współpraca przy organizacji różnego rodzaju eventów czy opiekę nad osobami starszymi i schorowanymi (np. w hospicjum).

Można jednak zauważyć, że w ostatnim czasie rośnie popularność formy zaangażowania określanej jako wolontariat oparty na umiejętnościach (ang. Skills-Based Volunteering, SBV). Poniżej wyjaśniamy, czym się wyróżnia ta forma niesienia pomocy, a także wskazujemy, jakie korzyści – dla organizacji oraz firmy – się z nią wiążą.

Wolontariat oparty na umiejętnościach – na czym polega?

Wolontariat oparty na umiejętnościach to nowatorska strategia angażowania osób gotowych udzielać nieodpłatnego wsparcia, która wykracza poza tradycyjne, dobrze nam znane formy pomocy.W tym przypadku wykorzystuje się bowiem specjalistyczne zdolności i doświadczenie zawodowe, aby przyczynić się do rozwiązywania konkretnych problemów i wyzwań organizacji non-profit. Chętni angażują się w projekty, które są związane z ich codziennym obszarem działania – takimi jak np. marketing, zarządzanie projektami, projektowanie graficzne, copywriting, finanse, doradztwo biznesowe, prawo (w zależności od potrzeb organizacji). Tego typu wsparcie może być inicjatywą własną pracownika, ale także wychodzić od pracodawcy (w ramach współpracy z wybranymi organizacjami i w formie przyznawania pracownikom czasu wolnego na tego typu działalność).

Organizacja a korzyści wolontariatu opartego na umiejętnościach

Nie ulega wątpliwości, że wolontariat oparty na umiejętnościach wspiera rozwój organizacji non-profit. Tego typu podmioty często nie posiadają bowiem specjalistycznych zdolności np. we wskazanych powyżej obszarach. Dzięki zaangażowaniu chętnych osób mogą jednak poprawić swoje działania (polepszyć zarządzanie budżetem, komunikację w SM czy relacje w zespole), wzmocnić zdolności, zwiększyć efektywność operacyjną, a przez to – zrealizować cele, których osiągnięcie nie byłoby możliwe bez tego typu wsparcia. Najważniejsze jest jednak to, że całe wsparcie otrzymują bez ponoszenia wysokich kosztów, co dla organizacji pozarządowych (borykających się zwykle z trudnościami finansowymi) ma bardzo istotne znaczenie.

Czy wolontariat oparty na umiejętnościach przynosi korzyści firmie?

Wśród pracodawców skupiających się na realizacji ustalonych celów biznesowych oraz marketingowych może się jednak pojawić wątpliwość, czy oferowanie tego typu wsparcia zapewni firmie jakiekolwiek pozytywne efekty (czy jedynie zabierze niezbędne zasoby). Należy jednak wskazać, że w taki sposób pracownicy przede wszystkim mają szansę doskonalić swoje zdolności w praktyce, zdobywać nowe doświadczenia i rozwijać się zawodowo poza miejscem swojej pracy, co bez wątpienia nie pozostaje bez wpływu na organizację i osiągane przez pracowników wyniki. Wśród dodatkowych korzyści dla firmy wymienimy również:

  • efekty team-buildingowe – wspólne zaangażowanie w cele społeczne i rozwiązywanie problemów sprzyja integracji zespołu, zwiększa poczucie wspólnoty i może poprawić efektywność pracy wewnętrznej, wzmacniając jednocześnie umiejętności miękkie pracowników,
  • lepszy wizerunek zewnętrzny – tego typu zaangażowanie firmy sprawia, że będzie lepiej postrzegana w oczach potencjalnych kandydatów do pracy, partnerów, inwestorów czy członków społeczności. W taki sposób firma buduje wizerunek odpowiedzialnego społecznie podmiotu, który kładzie nacisk na dobro innych ludzi,
  • motywacja pracowników – zaangażowanie w wolontariat oparty na umiejętnościach może być dla pracowników źródłem satysfakcji, motywacji i dumy z przekładania swojej wiedzy i zdolności na działania społeczne. Pracownicy mogą czuć większe zadowolenie z pracy wiedząc, że ich umiejętności są wykorzystywane w celu pomocy innym i tworzenia pozytywnego wpływu w społeczności, co będzie również widoczne na co dzień w pracy zawodowej.

Wolontariat oparty na umiejętnościach – podsumowanie

Oczywiście, organizacje działające w trzecim sektorze czy instytucje publiczne (hospicja, szpitale, domy pomocy społecznej itd.) wciąż potrzebują wsparcie w wykonywaniu tradycyjnych „fizycznych” czynności, ale coraz częściej zauważają, jak bardzo ich działalność jest zbliżona do prowadzenia biznesu. Widząc konieczność zarządzania budżetem, organizacji działań marketingowych czy poprawiania współpracy zespołowej, chętniej niż dotychczas sięgają po specjalistyczną wiedzę i zdolności, jakie mogą im dostarczyć marketerzy, graficy, prawnicy, księgowi czy analitycy. Z uwagi na opisane powyżej korzyści taka sytuacja to zdecydowanie win-win dla wszystkich zaangażowanych stron – zarówno organizacji, jak i firmy, która zezwala pracownikom na udzielanie tego typu wsparcia. Podmioty, które chcą się wyróżnić na rynku pracy, zdecydowanie powinny rozważyć wdrożenie wolontariatu opartego na umiejętnościach do swoich codziennych działań.

Przeczytaj również: Empatia w pracy – dlaczego się opłaca?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Na czym polega wolontariat oparty na umiejętnościach? Jakie korzyści przynosi on firmie? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.