W biznesie ukuło się pewne powiedzenie, zgodnie z którym „pracownicy przychodzą do firmy, ale odchodzą od lidera”.

Te słowa świetnie pokazują, jak wielkie jest znaczenie przełożonego (menadżera, kierownika, lidera zespołu) i jego umiejętności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (zwłaszcza budowania teamu). Jednak skuteczne przywództwo nie sprowadza się jedynie do umiejętności kierowania zespołem i dbania o jego rozwój. Coraz częściej można zauważyć, że jednym z kluczowych elementów, który może przysłużyć się budowaniu pozytywnych relacji, jest empatia w pracy. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób właśnie ta cecha przynosi korzyści zarówno zatrudnionym osobom, jak i przełożonym czy organizacjom jako całości, wpływając na efektywność, zaangażowanie i satysfakcję z realizowanych działań.

Empatia w pracy – na czym polega?

Empatia to zdolność wczuwania się w sytuację, potrzeby i perspektywy drugiej osoby – czyli rozumienia jej stanu emocjonalnego i reagowania na jej odczucia w sposób wspierający, ze zrozumieniem. Stanowi cechę istotną nie tylko w życiu osobistym (zwłaszcza w relacjach z rodziną, bliskimi czy przyjaciółmi,) ale również w życiu zawodowym w odniesieniu do współpracowników czy innych członków firmy. Empatia w pracy przejawia się m.in.:

 • aktywnym słuchaniem – taki lider poświęca uwagę swoim pracownikom i skupia się na tym, co mówią (także za pomocą sygnałów niewerbalnych). Daje im przestrzeń do wyrażania swoich opinii, pomysłów i obaw, a następnie reaguje na nie w odpowiedni sposób,
 • postawą zrozumienia w trudnych sytuacjach – stara się zrozumieć, jakie są emocje i doświadczenia pracowników. Próbując spojrzeć na sytuację z ich perspektywy, identyfikuje trudności, z którymi się borykają, i oferuje wsparcie, aby pomóc im je przezwyciężyć,
 • uwzględnianiem samopoczucia pracowników – lider nie tylko rozumie emocje pracowników, ale także bierze je pod uwagę w podejmowaniu decyzji. Stara się stworzyć środowisko, które sprzyja dobremu samopoczuciu i ogólnemu zadowoleniu członków swojego zespołu.

Dlaczego empatia w pracy powinna być codziennością? Najważniejsze korzyści

Należy wskazać, że emocjonalne zrozumienie i troska o innych ludzi przede wszystkim sprzyjają tworzeniu silnych i pozytywnych relacji między zatrudnionymi osobami. Przejawianie empatii w pracy wzmacnia więzi międzyludzkie, jednocześnie zwiększając zaufanie i ułatwiając współpracę w zespole. W taki sposób tworzy się przyjazne środowisko, co nie pozostaje bez wpływu na efekty realizowanych działań. To jednak nie jedyne korzyści, dla których warto promować tego typu postawy w miejscu pracy. Wśród dodatkowych pozytywnych rezultatów wymienimy m.in. takie elementy:

 1. Lepsza komunikacja w zespole

  Emocjonalne zrozumienie i umiejętność słuchania innych osób (i aktywnego działania – w ramach drugiego kroku) są kluczowe dla skutecznej komunikacji. Przejawianie empatii w pracy pozwala lepiej zrozumieć perspektywy innych osób, co ułatwia rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, wspólne podejmowanie decyzji. Pracownicy, którzy czują się zrozumiani, są bardziej otwarci na dzielenie się swoimi pomysłami i opiniami, co prowadzi do zwiększania innowacyjności i kreatywności w zespole (a w konsekwencji buduje sukces organizacji jako całości).

 2. Zwiększona efektywność pracowników

  Postawa zrozumienia ze strony liderów i współpracowników przyczynia się także do większego poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia w miejscu pracy. Dzięki takim praktykom pracownicy lepiej sobie radzą z trudnościami i stresującymi sytuacjami, co prowadzi do większej satysfakcji z pracy i motywacji do osiągania lepszych wyników. Co więcej, kiedy czują się akceptowani i doceniani za swoje wysiłki, są bardziej skłonni angażować się w swoją pracę, podejmować inicjatywy i dążyć do realizacji celów wyznaczonych przez organizację, co przekłada się na większą efektywność i produktywność.

 3. Lepszy zewnętrzny wizerunek firmy

  Postawy empatyczne w pracy jako element kultury organizacyjnej wpływają pozytywnie na employer branding, czyli wizerunek firmy w oczach zarówno pracowników, jak i potencjalnych kandydatów. Troska o dobrostan zatrudnionych osób, aktywne słuchanie i działanie, zapewnianie wsparcia i promowanie najprostszych wartości nie tylko pomagają utrzymać lojalność wobec firmy, ale również skłaniają do rekomendowania firmy jako atrakcyjnego miejsca zatrudnienia. Jednocześnie stanowią sposób na to, by przyciągnąć do siebie najbardziej utalentowane jednostki.

Empatia w pracy – podsumowanie

Nikt nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że wzajemne zrozumienie, współodczuwanie i troska o potrzeby pracowników budują mosty między liderem a zespołem, tworząc atmosferę wzajemnego szacunku i wsparcia. Wpływ empatii w pracy na jakość relacji międzyludzkich (a przez to rezultaty wykonywanych zadań) jest nieoceniony, dlatego należy tak bardzo dbać o to, by każda osoba wykazywała tego typu postawę wobec drugiej osoby.

Żeby to jednak było możliwe, przykład musi iść z góry: od kadry zarządzającej i liderów mających pod sobą mniejsze i większe zespoły. To właśnie oni odpowiadają za budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o postawę zrozumienia i umiejętność współodczuwania – a sami są pod tym względem testowani w sytuacjach stresowych oraz w przypadku pojawienia się trudności w zespole czy u poszczególnych pracowników.

Przeczytaj również: Rola przywództwa transformacyjnego w miejscu pracy

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Empatia w pracy - dlaczego się opłaca? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.