Należy stwierdzić, że „ciągła zmiana” to hasło, które świetnie opisuje współczesne środowisko biznesowe. Przedsiębiorstwa działające w różnych branżach na całym świecie muszą dostosowywać się do przemian rynkowych związanych z postępem technologicznym, globalizacją, nowym podejściem do pracy (zmiana świadomości na temat znaczenia pracy w życiu człowieka) czy rosnącą konkurencją.

W takich właśnie warunkach ukształtowało się podejście do zarządzania zespołem określane jako przywództwo transformacyjne, które w ostatnich latach (głównie z uwagi na pandemię COVID-19 i jej konsekwencje) znacząco zyskało na znaczeniu w miejscu pracy. Poniżej opisujemy, czym wyróżnia się ten styl zarządzania, jakie niesie za sobą korzyści dla zespołów i firm jako całości oraz jaka jest jego rola we współczesnym krajobrazie biznesowym.

Przywództwo transformacyjne – na czym polega?

Przywództwo transformacyjne to styl zarządzania, w ramach którego liderzy stawiają sobie za cel zmianę organizacji i tworzenie innowacyjny rozwiązań poprzez inspirację, mobilizację i rozwój pracowników. Pojawił się po raz pierwszy w książce Jamesa MacGregora Burnsa pt. „Leadership”. Burns zdefiniował je wówczas jako proces, w ramach którego liderzy i podwładni wzajemnie wpływają na siebie, aby osiągnąć wyższe cele i wartości, przekraczając własne interesy.

Sam model był dalej rozwijany m.in. przez Bernarda M. Bassa, który stał na stanowisku, że liderzy mają zdolność do wpływania na zachowania, wartości i postawy swoich podwładnych, prowadząc ich do samorozwoju i osiągania celów organizacyjnych. W 1985 roku Bass opracował 4 elementy przywództwa transformacyjnego, które wciąż są aktualne i świetnie się odnoszą do współczesnych organizacji, czyli:

  • wyidealizowany przykład – lider powinien być wzorem do naśladowania, by ciągnąć za sobą ludzi,
  • stymulacja intelektualna – lider zachęca do refleksji, zadawania pytań, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i podejmowania ryzyka, tworząc środowisko pracy wspierające wychodzenie poza utarte schematy,
  • inspirująca motywacja – lider pobudza entuzjazm, poświęcenie i zaangażowanie w celu osiągnięcia wspólnych celów organizacji wśród członków swojego zespołu (sprawia, że pracownicy traktują cel organizacji jako własny),
  • indywidualne traktowanie – lider tworzy atmosferę opartą na uczciwości, otwartości, empatii i wzajemnym poszanowaniu, zapewniając, że pracownik ma poczucie sprawczości (empowerment).

Przywództwo transformacyjne – dlaczego to podejście jest konieczne?

Przywództwo transformacyjne wyrosło z potrzeby zmiany podejścia do zarządzania zespołami (ale szerzej – również samymi organizacjami) wobec narastających wyzwań i zmian społeczno-gospodarczych. W miarę jak organizacje stawały się bardziej złożone, dynamiczne i globalne, a pracownicy coraz bardziej świadomi, tradycyjne modele autokratycznego czy biurokratycznego zarządzania, które znane były od lat, przestawały być skuteczne.

Zaczęto zdawać sobie więc sprawę, że liderzy muszą już nie tylko zarządzać i kontrolować, ale również inspirować, wpływać oraz mobilizować pracowników, nie zapominając o dbaniu o ich rozwój. W taki sposób przyczyniają się do tworzenia silnych, zaangażowanych zespołów i organizacji zdolnych do adaptacji i osiągania sukcesu w dynamicznym otoczeniu biznesowym – ponieważ w każdym procesie w firmie najważniejszą rolę odgrywa pracownik.

Jakie są korzyści przywództwa transformacyjnego?

Ten styl zarządzania może przede wszystkim prowadzić do większej satysfakcji i zaangażowania pracowników w wykonywane obowiązki, co wpływa na osiągane przez organizację wyniki. Osoby pracujące pod przywódcą transformacyjnym często odznaczają się większą motywacją do pracy, ponieważ czują się częścią wspólnego celu i otrzymują swobodę wykorzystania swojego potencjału.

Dzięki otrzymywanej inspiracji, przestrzeni do rozwoju oraz wsparciu sami wykazują większą inicjatywę i kreatywność, co prowadzi do wzrostu efektywności zarówno poszczególnych jednostek, jak i całych zespołów. Warto podkreślić, że ten styl zarządzania przyczynia się jednak nie tylko do lepszych efektów pracy, ale również większej innowacyjności, elastyczności organizacyjnej czy zdolności do radzenia sobie z dynamicznymi zmianami na rynku, co we współczesnych czasach ma naprawdę duże znaczenie.

Przywództwo transformacyjne – podsumowanie

Należy stwierdzić, że przywództwo transformacyjne pozwala organizacjom dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych – a przez to utrzymywać przewagę konkurencyjną i jednocześnie być atrakcyjnym miejscem pracy w oczach kandydatów. Organizacje, które inwestują w rozwijanie opisanego podejścia, zwykle odnoszą korzyści w postaci większego zaangażowania pracowników, lepszych wyników organizacyjnych i zdolności adaptacyjnych do zmieniających się warunków.

Dzięki liderom, którzy promują elastyczność, innowacyjność i zdolność do zmian, mogą również szybciej reagować na pojawiające się wyzwania. Warto pamiętać, że w przypadku tego stylu zarządzania kluczem do sukcesu jest zdolność do budowania zaufania, komunikowania się w sposób jasny i inspirujący oraz tworzenia atmosfery, w której pracownicy czują się docenieni i wspierani.

Przeczytaj również: Styl przywództwa pokolenia Y (Millenialsów)

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Rola przywództwa transformacyjnego w miejscu pracy nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.