Efektywna współpraca pomiędzy poszczególnymi osobami w firmie zależna jest od tego, czy dobrze się ze sobą dogadują, są do siebie dopasowane, miały okazję zintegrować się w mniej formalnych okolicznościach, odznaczają się podobnymi wartościami czy sposobami działania (pod względem organizacji pracy własnej).

Ta sytuacja się nie zmienia bez względu na to, czy chodzi o przedsiębiorstwo nastawione na cel biznesowy, czy organizację pożytku publicznego (z tzw. trzeciego sektora). Istotne jest jednak to, że bycie zgranym teamem jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu przez organizację. By zapewnić taki właśnie rezultat, organizacje wdrażają różne strategie tworzenia zespołów w organizacjach. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych praktyk, które można w tym celu wykorzystać.

Tworzenie zespołów – po co to robić?

Zespoły stanowią złożoną strukturę, w ramach której jednostki łączą swoje zróżnicowane doświadczenie, perspektywy, poglądy i umiejętności twarde oraz miękkie, dążąc do osiągnięcia wspólnego celu. Członkowie wzajemnie się uzupełniają, wykorzystując swoje mocne strony (jednocześnie minimalizując słabe), co przekłada się na lepsze efekty codziennych działań. Bez względu więc na branżę czy sektor, w którym na co dzień działa firma, tworzenie zespołów odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu skuteczności i osiągnięciu sukcesu przez organizację jako całości. Prowadzi bowiem m.in. do:

  • większej innowacyjności – dzięki różnorodności członkowie grupy mogą spojrzeć na problemy i wyzwania z różnych perspektyw, co sprzyja generowaniu kreatywnych rozwiązań,
  • zbudowania zaufania – poprzez wspólną pracę, komunikację i wspieranie się nawzajem tworzy się atmosfera, w której pracownicy czują, że mogą się swobodnie dzielić swoimi pomysłami, obawami i potrzebami. Tego typu otwartość prowadzi do lepszej współpracy, efektywniejszej komunikacji i skuteczniejszego rozwiązywania ewentualnych problemów,
  • rozwoju umiejętności miękkich poszczególnych osób – m.in. pracy w grupie, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, co ułatwia codzienną współpracę,
  • zadbania o dobre samopoczucie poszczególnych osób – w przyjemnej atmosferze, która ma miejsce, gdy ludzie czują się ze sobą dobrze, każdy pracownik odznacza się większą motywacją do pracy i zaangażowaniem w wykonywane obowiązki.

W jaki sposób tworzyć zespoły w organizacjach?

Wiedząc, jak duże znaczenie ma tworzenie zespołów dla sukcesu organizacji jako całości, warto się zastanowić nad tym, w jaki sposób należy to zrobić. Istotne jest to, że zgrany team nie powstaje w ramach jednorazowego działania – jest to ciągła praca nad integracją, komunikacją oraz dopasowaniem (zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że pracownicy często rotują na stanowiskach). Jakie strategie warto więc stosować przez cały czas?

  1. Zadbaj o zróżnicowanie wśród członków grupy
  2. Współpraca w zespole daje możliwość wykorzystania różnorodności umiejętności, perspektyw i doświadczeń członków. Kiedy grupa osób o różnych kompetencjach i wiedzy pracuje razem, otwiera się przestrzeń do generowania nowych pomysłów, kreatywnego myślenia i innowacyjnych rozwiązań. Różnorodność wśród pracowników staje się siłą napędową, umożliwiającą spojrzenie na problem z odmiennych perspektyw i znalezienie optymalnych rozwiązań – z tego powodu tak istotne jest, by dbać o łączenie ze sobą osób o równoważących się cechach oraz umiejętnościach.

  3. Zapewnij właściwy podział ról pomiędzy poszczególnymi osobami
  4. W przypadku każdej grupy istotne jest to, by poszczególni członkowie dokładnie wiedzieli, za co są odpowiedzialni, jakie zadania stanowią ich obowiązki i jakie jest ich znaczenie. W taki sposób zapewnimy, że pracownicy będą się uzupełniać, a nie wzajemnie wchodzić w swoje kompetencje. Ważne jest, aby zadania były przypisywane w taki sposób, by wykorzystać indywidualne mocne strony i umiejętności poszczególnych osób. W tym zakresie równie istotne jest, by organizacja wyraźnie określiła cele projektu czy zadania, aby członkowie grupy mieli wspólny punkt odniesienia i wiedzieli, jakie wyniki są oczekiwane – wówczas współpraca będzie dużo łatwiejsza, a team dużo bardziej zgrany.

  5. Buduj kulturę organizacyjną opartą na współpracy
  6. Zaufanie jest kluczowym elementem skutecznego teamu. Właśnie z tego powodu należy kłaść nacisk na tworzenie atmosfery, w której poszczególne osoby czują się komfortowo, dzieląc się swoimi pomysłami, zadając pytania i udzielając wsparcia. Rolą lidera w tym zakresie jest zachęcać do otwartej i szczerej komunikacji pełnej szacunku dla drugiej strony oraz promować współpracę, aby pozytywne efekty podejmowanych działań stały się widoczne – zgodnie z przekonaniem, że rezultaty działania stworzonego zespołu są większe i lepsze niż suma indywidualnych wysiłków.

Tworzenie zespołów – podsumowanie

Kiedy ludzie o odmiennych umiejętnościach, doświadczeniach, pomysłach i perspektywach łączą swoje siły w celu osiągnięcia wspólnych celów, potencjał jest wręcz nieograniczony – i to właśnie jest główny powód, dla którego warto w organizacjach wdrażać skuteczne strategie na tworzenie zespołów. W tym zakresie dobrym pomysłem jest bez wątpienia skorzystanie z wymienionych powyżej rad. Należy jednak obowiązkowo pamiętać o tym, że każda organizacja ma swoje unikalne cele, kulturę organizacyjną i kontekst (a także potrzeby czy osobowości poszczególnych pracowników). Wybrana strategia powinna więc zostać dostosowana przede wszystkim do specyfikacji danego podmiotu – tylko w taki sposób możliwe będzie osiągnięcie oczekiwanych efektów.

Przeczytaj również: Różnice pomiędzy wzbogaceniem, a rozszerzeniem pracy

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Strategie na tworzenie zespołów w organizacjach nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.