Mogłoby się wydawać, że osiąganie przez organizację wyznaczonych celów wymaga jedynie zatrudnienia osób posiadających odpowiednie kompetencje, którzy każdego dnia będą pracować dla sukcesu swojej firmy.

Samo zatrudnienie utalentowanych osób to jednak dopiero pierwszy krok w budowaniu efektywnego zespołu. Kluczem do osiągnięcia pełnego potencjału organizacji jest bowiem utrzymanie morali na wysokim poziomie, co przełoży się na maksymalne zaangażowanie zatrudnionych osób w wykonywane obowiązki. W jaki sposób można zapewnić taki efekt? Pomogą w tym różnego rodzaju narzędzia motywacyjne pracowników. Poniżej wyjaśniamy, na czym one dokładnie polegają oraz jak wpływają na morale, a także wskazujemy najpopularniejsze przykłady praktyk wdrażanych w tym zakresie przez organizacje działające w różnych branżach.

Czym są narzędzia motywacyjne pracowników?

Narzędzia motywacyjne pracowników to różnorodne techniki, strategie i środki, które organizacje stosują w celu zwiększenia zaangażowania w wykonywane na co dzień obowiązki. Ich wprowadzenie do przedsiębiorstwa ma na celu stymulowanie pozytywnych zachowań, podtrzymywanie wysokich morali oraz poprawę wyników i efektywności pracy. Narzędzia motywacyjne pracowników odnoszą się zarówno do aspektów materialnych (np. wynagrodzenie, nagrody, premie itp.), jak i niematerialnych (np. docenianie, wsparcie w rozwoju zawodowym, pochwały, uznanie społeczne). Kluczem jest dostosowanie wdrażanych praktyk do ich indywidualnych potrzeb i preferencji – w taki sposób wspiera się osiąganie celów na poziomie indywidualnym oraz organizacyjnym.

Dlaczego narzędzia motywacyjne wpływają na morale?

Na morale pracowników ma wpływ wiele czynników – zaczynając od zadowolenia z warunków pracy, przez poczucie uznania społecznego (w tym docenienia przez przełożonego czy pracodawcę), aż po możliwości rozwoju zawodowego (zarówno w obszarze podnoszenia swoich umiejętności, jak i awansu w hierarchii).Wdrażane przez firmy narzędzia motywacyjne projektowane są w taki sposób, aby adresować te czynniki i w taki sposób stymulować pozytywne zachowania oraz odpowiednie podejście do wykonywanych obowiązków. Poprawiają zadowolenie z pracy, budują zaangażowanie, tworzą pozytywną atmosferę i wspierają rozwój zawodowy. Z tego powodu organizacje, które skutecznie je w praktyce wykorzystują, są w stanie utrzymać wysokie morale wśród swoich pracowników, co przekłada się na lepszą efektywność, wydajność i osiąganie celów organizacyjnych.

Najlepsze narzędzia motywacyjne pracowników

W jaki sposób można wzmacniać zaangażowanie pracowników w wykonywane obowiązki? Przede wszystkim należy wskazać, że podstawowym czynnikiem jest odpowiedni system wynagradzania – osoby, którze otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę (tj. rynkowe, dostosowane do umiejętności, niepowodujące nierówności płacowych w zespole itp.), są bardziej zmotywowani i mają wyższe morale. Co więcej, każda organizacja może ustalić własne dodatkowe narzędzia motywacyjne pracowników, dostosowując je do oczekiwań zatrudnionych przez siebie osób. Wśród najczęściej spotykanych w różnych branżach wymienimy m.in.:

  • premie i nagrody pieniężne – chociaż pod wieloma względami otrzymywane wynagrodzenie nie jest dla zatrudnianych osób najważniejszym czynnikiem przy wyborze miejsca pracy (znaczenie mają również np. kultura organizacyjna, zespół i przełożony czy możliwości rozwoju), to wciąż docenianie w formie dodatku finansowego do pensji znacząco wpływa na zwiększanie zaangażowania i chęci do pracy,
  • awans – zmiana nazwy stanowiska (np. z junior na senior) czy awans na inne stanowisko (np. z szeregowego na menadżerskie) z idącym za tym benefitem płacowym to również skuteczna technika budująca zaangażowanie. Pokazuje bowiem, że wysiłki zostały zauważone i że w przyszłości można liczyć na podobne rezultaty,
  • różnego rodzaju benefity (traktowane jako forma wyróżnienia) – takie jak np. dodatkowy dzień wolny, dofinansowanie do kursu czy szkolenia, elastyczne godziny pracy itp.,
  • pozytywny feedback na forum zespołu czy firmy – pracownicy kładą wielki nacisk na uznanie społeczne. Z tego powodu docenianie ich osiągnięć i wysiłków, podkreślanie sukcesów i komentowanie pracy w pozytywny sposób (zwłaszcza wśród innych osób) wzmacnia ich zapał do pracy,
  • możliwości rozwoju zawodowego – programy szkoleniowe, staże, mentoring i wsparcie rozwoju umiejętności pomagają w rozwoju i dążeniu do osiągnięcia nowych celów, a ich dofinansowanie ze strony organizacji zapewnia poczucie, że pracownik się dla niej liczy.

Narzędzia motywacyjne pracowników – podsumowanie

Nie da się nie zgodzić z tym, że strategie stosowane przez firmy w celu zwiększania zaangażowania zatrudnionych osób odgrywają istotną rolę w dążeniu do sukcesu organizacji jako całości. Trzeba jednak pamiętać, by z szerokiego katalogu narzędzi motywacyjnych pracowników (w tym wymienionych powyżej) wybrać te najbardziej dostosowane do kultury organizacyjnej oraz potrzeb zatrudnionych osób. To jednak nie wszystko – ważne jest również monitorowanie ich skuteczności i dostosowywanie w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania zatrudnionych osób. W tym zakresie konieczne jest również śledzenie trendów rynkowych, by wykorzystywane przez firmę techniki zwiększania zaangażowania stanowiły kolejny element budujący konkurencyjność firmy w oczach zarówno obecnie zatrudnionych osób, jak i potencjalnych kandydatów.

Przeczytaj również: Kultura organizacyjna – dlaczego jest tak istotna?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Narzędzia motywacyjne pracowników a wpływ na morale nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.