CCO (Chief Commercial Officer) to jeden z najważniejszych członków zespołu zarządzającego organizacji. Jest przede wszystkim odpowiedzialny za nadzorowanie polityki zgodności w zakresie: przepisów prawa, wymogów regulacyjnych, polityk i procedur wewnętrznych. Poniżej sprawdzamy: czym konkretnie zajmuje się Chief Commercial Officer w organizacji? Jakie są jego obowiązki i rola? Staramy się także odpowiedzieć na pytanie dlaczego jest on tak ważny dla rozwoju całej firmy?

Kim jest Chief Commercial Officer i czym się zajmuje? – omówione zagadnienia

 1. Chief Commercial Officer – kim jest?
 2. Rola CCO
 3. Cele CCO
 4. Obowiązki CCO
 5. Zadania Chief Commercial Officer
 6. Dlaczego CCO jest ważny dla firmy?

Chief Commercial Officer – kim jest?

CCO, czyli dyrektor handlowy (z ang. Chief Commercial Officer) jest jednym z dyrektorów najwyższego szczebla w organizacji, który odpowiada za opracowanie, projektowanie i zatwierdzanie strategii handlowej. Rola dyrektora handlowego wymaga umiejętności zarządzania wszystkimi aspektami działalności, a także rozwiązywania problemów, umiejętności przywódczych i umiejętności radzenia sobie z ogromną ilością informacji.

Rola Chief Commercial Officer (CCO)

Na rolę, jaką pełni CCO w organizacji, składa się wiele zadań na różnych polach. CCO podejmuje często kluczowe decyzje z zakresu: marketingu, sprzedaży, rozwoju produktów i obsługi klienta. Wszystkie jego działania mają przynieść wymierne zyski, stymulować wzrost biznesu i udział w rynku. Większość CCO zarządza dużym zespołem pracowników, który prawie zawsze obejmuje zespół sprzedaży firmy, ale może również obejmować dział marketingu i reklamy.

W hierarchii firmy stanowisko to plasuje się bardzo wysoko. CCO odpowiada przed CEO. Jest to postać niezwykle ważna dla całej organizacji, ponieważ opracowuje strategie marketingowe w celu generowania sprzedaży, co prowadzi do wyższej rentowności. Aby dobrze pełnić swoje funkcje, powinien mieć on stały kontakt z konsumentami i współpracować z zespołami ds. rozwoju produktu. Pozwala to projektować i wprowadzać na rynek produkty o najbardziej pożądanych cechach.

Rola CCO jest istotna, ponieważ posiada bardzo szeroką wiedzę na temat procesów mających miejsce w całej firmie np. w zakresie zatrudnienia i budżetu. Ich obowiązki są szersze, niż tylko reklama i marketing. Co więcej, dyrektorzy handlowi są zwykle informowani o stanie finansowym całej firmy, a ich zadaniem jest dbanie o rentowność wszystkich działów.

Chief commercial officers są często poszukiwani przez rekruterów, ponieważ ich umiejętności mają znaczący wpływ na wszystkie aspekty strategii marketingowej organizacji.

Cele Chief Commercial Officer

Głównym celem funkcjonowania CCO jest zapewnienie, że firma dostarcza produkty i usługi, zgodnie z zainteresowaniem konsumentów. To stanowisko wymaga oddanego profesjonalisty, który może podjąć wyzwanie planowania, aby zapewnić, że cele firmy zostaną spełnione, a cele sprzedażowe nie zostaną naruszone. Kolejnym istotnym celem CCO jest utrzymywanie dobrych relacji pomiędzy działami wewnętrznymi, a klientami zewnętrznymi.

Obowiązki Chief Commercial Officer

Jednym z głównych obowiązków CCO jest odpowiedzialność za interakcje z konsumentami, w celu zapewniania im odpowiedniej oferty. Chief Commercial Officer swoimi działaniami wprowadza na rynek produkty, którymi zainteresowani są klienci, dbając o wypełnienie strategicznych celów handlowych. CCO długoterminowo opracowuje i wdraża strategie handlowe, które muszą być zgodne z misją i strategią firmy, a przy tym zgodne z budżetem.

Obowiązki CCO mogą się różnić w zależności od branży, w której funkcjonują, ale także i od samej firmy, w której pracują. Często CCO zajmują się projektowaniem i opracowywaniem planów sprzedaży, planów marketingowych oraz szacunków budżetowych i finansowych. Ponadto muszą prowadzić analizy zysków i strat, oceniać wymagania klientów i zapewniać wypełnianie celów korporacyjnych, a także brać udział w ich określaniu.

W każdej jednak branży CCO musi posiadać rzetelną wiedzę na temat usług i produktów oraz wiedzieć, jak właściwie przekazywać informacje potencjalnym klientom. CCO jest również odpowiedzialny za opracowanie i realizację celów oraz oczekiwanych standardów przez zespoły sprzedaży i marketingu.

Finalnie, CCO zajmuje się wprowadzaniem nowych produktów poprzez badanie rynku i jego analizę. Uzupełnieniem jest wprowadzanie tych nowych produktów na rynki i promowanie ich, w celu osiągnięcia celów zysku, a na końcu analizy zadowolenia klientów.

Zadania Chief Commercial Officer

Specyficzne obowiązki służbowe CCO mogą różnić się w zależności od firmy, jej wielkości i składu. Wśród codziennych zajęć CCO znajdują się:

 • Analizowanie danych.
 • Monitorowanie finansów.
 • Prezentowanie innym członkom zarządu sprawozdań finansowych, w szczególności tych dotyczących sprzedaży.
 • Zarządzanie pracownikami.
 • Pomoc w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu.
 • Ocena satysfakcji klienta.
 • Ustalanie wskaźników biznesowych KPI, pozwalających firmie śledzić wyniki sprzedaży.
 • Tworzenie i realizacja strategii handlowej, mające na celu przyspieszenie wzrostu sprzedaży.
 • Badanie i analiza trendów w branży.
 • Tworzenie skutecznego biznesplanu opartego na możliwościach handlowych.
 • Zarządzanie zespołami handlowymi i sprzedażowymi, w celu poprawy kluczowych wskaźników.
 • Zaangażowanie w motywację i rozwój nowych talentów w organizacji.
 • Badanie potrzeb klientów.
 • Zapewnienie, aby wszystkie działania biznesowe były zgodne z celami organizacji.
 • Współpraca z zespołem marketingowym, w celu stworzenia strategii zwiększającej świadomość marki i produktu.
 • Utrzymywanie relacji z kluczowymi interesariuszami, mające na celu przyspieszenie rozwoju firmy.
 • Pomoc w tworzeniu budżetów i innych planów finansowych w firmie.
 • Działania naprawcze, w przypadku, gdy sprzedaż jest poniżej budżetu.
 • Wycena i pozycjonowanie produktów firmy.

Dlaczego CCO jest ważny dla firmy?

Odpowiedni CCO może zapewnić firmie szereg korzyści. Jeśli dobrze wykona swoją pracę, może pomóc zbudować silną organizację, która przyciągnie klientów do firmy.

Dobry Chief Commercial Officer może przynieść korzyści swojej organizacji poprzez:

 • Budowanie silnej marki. Firma z silną marką przyciągnie więcej klientów, a CCO musi zapewnić, że stworzy i utrzyma tę silną markę dla organizacji.
 • Lepsza sprzedaż. CCO może pomóc w poprawie sprzedaży na kilka różnych sposobów. Może aktywnie sprzedawać produkty i usługi oraz współpracować ze sprzedawcami, w celu zwiększenia celów sprzedaży. Może pomagać w opracowywaniu i wdrażaniu strategii, które zwiększą sprzedaż, a także mogą pomóc firmie zrozumieć potrzeby klientów i sposób ich zaspokojenia.
 • Lepsze podejmowanie decyzji. CCO musi analizować dane z wielu źródeł, aby podejmować optymalne decyzje. Musi współpracować z zespołem zarządzającym, analitykami i innymi interesariuszami, aby pomóc w podejmowaniu dobrych dla organizacji wyborów.
 • Lepsza koncentracja na kliencie. CCO musi umożliwiać swojej organizacji lepsze zrozumienie potrzeb klientów i sposobu, w jaki są one zaspokajane przez produkt lub usługę. Pomoże poprawić koncentrację na kliencie, a także odróżnić organizację od konkurencji.
 • Rozwój działalności gospodarczej. CCO może zwiększyć rozwój firmy poprzez przyciągnięcie nowych klientów i zwiększenie sprzedaży. Może to zrobić, analizując dane i porównując je z konkurencją organizacji. Ponadto może współpracować z siłami sprzedaży, w celu opracowania i wdrożenia strategii marketingowych, które przyciągną nowych klientów.

Przeczytaj także: Kim jest Chief Creative Officer i czym się zajmuje?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Kim jest Chief Commercial Officer i czym się zajmuje? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.

Najważniejsze pytania

 1. Czym zajmuje się Chief Commercial Officer?

  CCO, czyli dyrektor handlowy (z ang. Chief Commercial Officer) jest jednym z dyrektorów najwyższego szczebla w organizacji, który odpowiada za opracowanie, projektowanie i zatwierdzanie strategii handlowej. Rola dyrektora handlowego wymaga umiejętności zarządzania wszystkimi aspektami działalności, a także rozwiązywania problemów, umiejętności przywódczych i umiejętności radzenia sobie z ogromną ilością informacji.

 2. Jaka jest rola Chief Commercial Officer w przedsiębiorstwie?

  Rolą dyrektora handlowego jest pomoc w identyfikacji i wdrażaniu komercyjnych i innych projektów, a także inicjatyw związanych z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z celami biznesowymi, aby wspierać wymagania operacyjne.

 3. Ile zarabia Chief Commercial Officer?

  Obecnie Chief Commercial Officer może liczyć na pensje rzędu 32-80 tys. zł brutto miesięcznie w zależności od kwalifikacji, doświadczenia, a także wielkości oraz stopnia zawiłości przedsiębiorstwa.