W czasach rosnącego znaczenia przekazów medialnych i kreacji rola CCO nabiera dla organizacji coraz większego znaczenia. Nikt lepiej niż dyrektor kreatywny nie jest w stanie stworzyć wyróżniającego się przesłania, skierowanego do klienta. W poniższym artykule wyjaśniamy kim jest Chief Creative Officer w firmie? Jakie zadania wykonuje i dlaczego są one niezmiernie ważne dla całej firmy?

Kim jest CCO i czym się zajmuje? – omówione zagadnienia

 1. Kim jest Chief Creative Officer?
 2. Rola Chief Creative Officer
 3. CCO, a klient
 4. CCO – a dział reklamy, marketingu
 5. CCO – w jakiej branży?
 6. Zadania Chief Creative Officer

Kim jest Chief Creative Officer?

CCO (z ang. Chief Creative Officer), czyli szef działu kreatywnego/dyrektor kreatywny to najwyższe stanowisko kierownicze działu kreatywnego w organizacji. Jest osobą, która wyznacza ogólny kierunek twórczy dla całego zespołu kreatywnego. Osoba ta musi posiadać dużą wiedzę na temat projektowania i ściśle współpracować z innymi wykonawczymi liderami kreatywnymi, aby zapewnić powodzenie projektom i móc pozytywnie wpływać na wizerunek marki. CCO współpracuje z członkami zespołu kreatywnego i nadzoruje ich pracę, w tym pracę osób odpowiedzialnych za branding, marketing, design, zasięg medialny i rozwój przekazu.

Rola Chief Creative Officer

CCO to osoba, która kieruje twórczością firmy, poprzez opracowywanie strategii wprowadzania projektów artystycznych, które mają definiować markę. Zwykle sprawuje wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę artystyczną. Wewnętrznie kształtuje wygląd i styl charakterystyczny dla swojej firmy. Zewnętrznie kontroluje wizję artystyczną i spójność, która jest sprzedawana klientom.

CCO ma znaczące uprawnienia i zadania, dlatego podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu (CEO). Zdarza się też, że dyrektor kreatywny i dyrektor generalny zarządzają wspólnie. Dzieje się tak na przykład w mniejszych firmach, które zajmują się kreacją, takich jak agencje reklamowe czy eventy.

Z praktycznego punktu widzenia, CCO zapewnia firmie rozpoznawalny styl artystyczny, wyróżniający ją na tle konkurencji. Wyznacza standardy dla wszystkiego, od kroju pisma używanego w materiałach marketingowych firmy, po konsekwentne stosowanie właściwych kolorów logo firmy. Personel zwraca się do niego o wskazówki dotyczące kreacji, praktycznie w każdej dziedzinie działalności, od projektu strony internetowej, aż po dekoracje używane na eventach organizowanych przez firmę. Firma jest traktowana przez CCO całościowo, jako produkt, a on sam jest strategiem marki.

CCO, a klient

CCO kontroluje obraz artystyczny produktu, który jest dostarczany do klientów. Niezwykle istotny jest dla niego feedback z ich strony. Aby poznać opinie, często kontaktuje się bezpośrednio z klientami albo z personelem, który ma z nimi bezpośredni kontakt (dział handlowy, dział sprzedaży).

W dobie nasilonego marketingu, to jak kreowany jest dany produkt, bywa ważniejsze od jego faktycznych funkcji. Dlatego ważne, aby sprzedawać pewne wrażenie o nim, a nie tylko to, co można dzięki niemu realnie uzyskać. Kieruje personelem tak, aby móc przedstawić klientowi atrakcyjną wizję produktu.

CCO nie pracuje w ściśle rozumianych zespołach marketingowych. Pracuje on raczej dla całej organizacji, w której pomaga promować określone wartości. Dlatego nie zawsze jest skoncentrowany na sprzedawaniu czegoś konsumentom – może również koncentrować się na przedstawieniu przekonania lub narracji, które chce rozpropagować. Celem jest połączenie umiejętności praktycznych i kreatywnych, aby skutecznie prezentować przekaz.

CCO – a dział reklamy, marketingu

CCO dowodzi działaniami reklamowymi i marketingowymi w firmie i to na tym przykładzie najłatwiej wyjaśnić jego funkcjonowanie. Reklamy i przekazy marketingowe prezentują pewien projekt artystyczny, a jednocześnie są tak skonstruowane, aby osiągnąć cele funkcjonalne. CCO dba o harmonijne połączenie designu i funkcjonalności, dzięki czemu firma może zaprezentować produkt, który z powodzeniem reprezentuje jej kreatywną markę.

CCO – w jakiej branży?

CCO są zazwyczaj zatrudniani przez firmy, których produktem jest pewien rodzaj twórczości artystycznej lub autorskiej. W firmach reklamowych zwykle pracują CCO zamiast ogólnego szefa działu marketingu. Podobnie w firmach zajmujących się eventami, influencer- marketingiem, mediach, czy w branży odzieżowej.

Zadania Chief Creative Officer

Odnoszący sukcesy dyrektorzy kreatywni mają doświadczenie w pracy dla działów komunikacji, mediów, czy agencji reklamowych. Muszą być ekspertami w budowaniu lub tworzeniu marek firmowych z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i cyfrowych, w tym poprzez szczegółowe zrozumienie odpowiednich strategii biznesowych i preferencji konsumentów.

CCO powoduje, że zespół kreatywny jest skuteczny, wydajny i odpowiednio obsadzony. Bierze on udział w selekcji, przeprowadzaniu rozmów, zatrudnianiu członków swojego zespołu kreatywnego, a także w dostarczaniu na czas informacji zwrotnych pracownikom i przeprowadzaniu ocen osiąganych wyników.

Musi on także współpracować z innymi działami, takimi jak dział marketingu, technologii i obsługi klienta. Powinien uczestniczyć w spotkaniach z obecnymi i potencjalnymi klientami, odpowiadać na obawy i sugestie klientów oraz być na bieżąco z trendami branżowymi i odpowiednią technologią.

Do podstawowych zadań CCO należą:

 • Współpraca z CEO w celu opracowania spójnych celów firmy, a także sposobów ich realizacji.
 • Pełnienie funkcji członka wyższej kadry zarządzającej.
 • Planowanie, zarządzanie i wyznaczanie kierunku strategicznego programu marketingu usług kreatywnych.
 • Kierowanie kreatywną kadrą w efektywnym wykorzystaniu faz rozwoju projektu.
 • Rozwijanie i utrzymywanie relacji z agencjami, dostawcami i klientami.
 • Przewodnictwo lub aktywne uczestnictwo w działaniach całego przedsiębiorstwa, których celem jest identyfikowanie strategicznych rozwiązań systemowych i integracja w celach marketingowych.
 • Przekształcanie ogólnych pomysłów i koncepcji w działania, projekty i finalne produkty.
 • Zarządzanie zespołem kreatywnym i realizacja projektów zgodnie z celami firmy.
 • Opracowywanie koncepcji projektowych, które wzmacniają tożsamość marki.
 • Inspirowanie zespołu kreatywnego do pracy za pomocą sesji burzy mózgów, spotkań zespołowych i innych narzędzi strategicznych.
 • Tworzenie krótko- i długoterminowych celów i strategii ich osiągania.
 • Utrzymywanie spójności jakości pracy zespołu kreatywnego.
 • Śledzenie rynku i konkurencji.
 • Planowanie przyszłych działań, wykorzystując zarówno badania, jak i własne spostrzeżenia.
 • Podział zadań w zespole kreatywnym.
 • Nadzór nad terminową realizacją działań w zespole.
 • Monitorowanie budżetu kreatywnego.
 • Egzekwowanie terminów i utrzymanie wydajności działu kreatywnego.
 • Koordynowanie terminowych dostaw.
 • Nadzorowanie operacji kadrowych, planowanie biznesowe i opracowywanie budżetu.

Mimo że obowiązki CCO w firmie opierają się na kreacji i twórczości artystycznej, wiele z nich ma powiązanie z działaniami czysto analitycznymi i nastawionymi na zysk. Dobry dyrektor kreatywny musi zatem starać się łączyć strategiczne cele biznesowe, atrakcyjność rynku, zaangażowanie pracowników i innowacyjność firmy, aby jego działania mogły przynosić wymierne efekty.

Przeczytaj także: Kim jest Chief Commercial Officer i czym się zajmuje?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Kim jest Chief Creative Officer i czym się zajmuje? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.