Tradycyjnie w procesie wdrażania nowej osoby do pracy wykorzystuje się różnego rodzaju dokumenty, szkolenia i prezentacje, które przepełnione są istotnymi informacjami do zapamiętania.

Jednak często taka forma przedstawienia wiedzy może być monotonna i trudna do przyswojenia dla nowych pracowników (zwłaszcza przy dużej intensywności pierwszych dni w nowej firmie). By zminimalizować pojawienie się takiego ryzyka organizacje działające w różnych branżach sięgają po innowacyjne rozwiązania – jednym ze zdobywających coraz większą popularność jest grywalizacja w onboardingu. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega ta metoda i w jaki sposób może być praktykowana, a także wskazujemy korzyści, które niesie za sobą jej wdrożenie.

Na czym polega grywalizacja w onboardingu?

Grywalizacja w onboardingu to podejście, które wykorzystuje elementy gier (w tym mechanik z nimi związanych) do uatrakcyjnienia obowiązkowego procesu wprowadzania nowych pracowników do organizacji. Celem zastosowania tego typu technik w trakcie pierwszych dni czy tygodni w nowej firmie jest przede wszystkim szybkie przyswojenie wszystkich niezbędnych informacji, ale także m.in. skuteczne wdrożenie w kulturę organizacyjną, zintegrowanie zatrudnionych dopiero co osób z zespołem czy zapewnienie zaangażowania od samego początku.

W taki sposób można również wyróżnić się wśród innych firm na rynku – zadbać o swoją rozpoznawalność jako podmiotu, który sięga po angażujące praktyki w celu uatrakcyjnienia koniecznych do przeprowadzenia procesów. Takie podejście może być szczególnie przyciągające dla osób młodszych na rynku pracy.

Elementy grywalizacji w onboardingu

Należy obowiązkowo pamiętać, że wprowadzenie elementów grywalizacji w onboardingu nie zmienia głównego celu, jaki ma zostać osiągnięty w trakcie tego procesu – czyli nabycie przez pracownika niezbędnej wiedzy związanej z m.in. strukturą organizacji, celami biznesowymi, przyjętym kierunkiem rozwoju, panującymi zasadami współpracy czy obowiązkami, jakie będzie realizować.

To, w jaki sposób zorganizuje się ten proces, będzie z kolei każdorazowo zależne od specyfiki firmy (branży, w której działa, sytuacji na rynku, charakteru biznesu itd.). Najczęściej jednak firmy wdrażające tego typu podejście decydują się zaprojektować grywalizację w onboardingu w oparciu o takie elementy jak:

 • System punktowy – za wykonanie wskazanych z góry zadań (np. odbycie obowiązkowych szkoleń, spotkanie z przełożonym, zapoznanie z zespołem itd.) nowy pracownik dostaje punkty (może również osiągać kolejne poziomy). Zdobyte punkty mogą być przeliczane na nagrody (np. dodatkowe dni wolne, punkty w kafeterii benefitowej do wykorzystania, upominki, możliwość udziału w specjalnym szkoleniu czy wydarzeniu itp.),
 • Współzawodnictwo – dzięki tablicom wyników i tworzonym na ich podstawie rankingom pracownicy porównują swoje osiągnięcia z innymi i rywalizują z nimi w celu zdobycia większej liczby punktów (pokazania się z jak najlepszej strony), niekiedy mogą również otrzymać badge jako nagrody za zdobyte punkty,
 • Interaktywność – w koniecznych do przeprowadzeniach szkoleniach czy prezentacjach wdraża się takie formy jak wideo, quizy, zagadki, gry planszowe czy symulacje.

Korzyści zastosowania grywalizacji w onboardingu

Wdrożenie grywalizacji w onboardingu przekłada się na to, że obowiązkowy do zrealizowania proces (który istotnie wpływa na to, czy pracownik zwiąże się z firmą na dłużej) staje się bardziej angażujący i interesujący dla odbiorcy. W konsekwencji organizacja może osiągnąć szereg korzyści, z których najważniejsze przedstawiamy poniżej.

 1. Przyspieszenie procesu uczenia się

  Wykorzystanie interaktywnych elementów – quizów, symulacji, wyzwań – pozwala utrzymać uwagę nowych pracowników i wspomaga zapamiętywanie informacji. Dzięki temu proces wdrażania może zostać skrócony, co stanowi korzyść zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Co więcej, zdobyta w ten sposób wiedza zostaje w głowie dłużej niż w przypadku lektury tradycyjnych materiałów w formie pisemnej czy zapoznawania się z przygotowaną przez dział HR prezentacją. Można więc wskazać, że systemy punktacji, elementy rywalizacji czy przyznawane oznaki zapewniają, że proces wdrożenia staje się bardziej efektywny.

 2. Zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników

  Grywalizacja w onboardingu stymuluje zaangażowanie nowych pracowników – z uwagi na to, że poprzez swoje elementy projektuje interaktywne doświadczenia, w których uczestnictwo staje się przyjemnością. Pracownicy odczuwają bowiem satysfakcję z osiągania kolejnych celów, zdobywania nagród czy awansowania na wyższe poziomy. Taki wzrost zaangażowania pozytywnie wpływa z kolei na ich motywację do pracy (wzbudza chęć wykazania się), zaufanie do organizacji (z uwagi na staranność przeprowadzenia procesu) oraz osiąganą wydajność (dzięki szybszemu przyswojeniu potrzebnych informacji).

 3. Mierzenie postępów

  Warto wskazać również, że wykorzystanie grywalizacji w onboardingu (np. dzięki specjalnie w tym celu stworzonym platformom) umożliwia śledzenie postępów pracowników w ramach procesu wdrażania się w organizację. Przełożony lub zespół HR mogą monitorować, jak dobrze nowi pracownicy przyswajają wiedzę i osiągają wskazane cele (np. przy pomocy quizów), co ułatwia identyfikację obszarów do poprawy oraz zapewnienia indywidualnego wsparcia. Jednocześnie w taki sposób zyskuje się informację zwrotną dotyczącą tego, jakie elementy samego procesu wdrożenia powinny zostać ulepszone, by zapewniać jak najlepsze efekty.

Grywalizacja w onboardingu – podsumowanie

Z uwagi na rosnącą świadomość tego, że pierwsze dni i tygodnie nowego pracownika są kluczowe dla zatrzymania go w organizacji po okresie próbnym, można się spodziewać, że działy HR będą szukać nowych sposobów na przeprowadzenie procesu wdrożenia. Grywalizacja w onboardingu cechuje się bez wątpienia potencjałem, który może przełożyć się na efekty satysfakcjonujące dla wszystkich zaangażowanych stron.

Należy jednak pamiętać, by przede wszystkim zadbać o dostosowanie wybranych elementów (systemów punktowych, rankingów, odznak itd.) do specyfiki firmy – oczekiwań pracowników, celów, które chce się osiągnąć oraz kultury organizacyjnej. Wdrożenie tego podejścia „na siłę” (bez przemyślenia oraz przy niezachowaniu równowagi między zabawą a powagą) może bowiem doprowadzić do całkowicie odmiennych efektów.

Przeczytaj także: Kultura organizacyjna – dlaczego jest tak istotna?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Grywalizacja w onboardingu. Dlaczego warto ją stosować? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.