Analizując ogłoszenia dostępne na licznych portalach rekrutacyjnych, można zauważyć, że w kolumnie wymagania, które należy spełnić, wciąż przewija się sformułowanie „X lat doświadczenia w pracy na takim lub podobnym stanowisku”.

Takie zdania zdecydowanie stanowią potwierdzenie tego, że wiele firm w dalszym ciągu przykłada dużą wagę do długiego stażu pracy jako najlepszego wskaźnika posiadanych przez kandydatów wiedzy i umiejętności (a przez to również wydajności prowadzącej do osiągnięcia oczekiwanych efektów). Poniżej wskazujemy, jakie są plusy i minusy posiadania wielu lat doświadczenia i zastanawiamy się, czy na pewno właśnie długi staż pracy jest kluczowym czynnikiem, na którym powinno się opierać swoje decyzje o zatrudnieniu bądź odrzuceniu danej osoby w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Długi staż pracy – plusy dla pracodawcy

Nie można się nie zgodzić z tym, że osoby o długim stażu pracy posiadają pogłębioną wiedzę i umiejętności związane z wybraną przez nich dziedziną (najczęściej, chociaż nie zawsze jest to reguła – zależy od zajmowanego stanowiska, realizowanych obowiązków, chęci rozwoju itd.). Przez liczne lata zatrudnienia zdobili praktyczne doświadczenie, które pozwala im odpowiednio radzić sobie z różnymi sytuacjami zawodowymi, a zwłaszcza z wyzwaniami, które mogą się pojawić.

Co więcej, znają specyfikę branży, mają szeroką sieć kontaktów i nie boją się odpowiedzialności oraz podejmowania decyzji. Ogromna wiedza teoretyczna i doświadczenie praktyczne nie pozostają bez wpływu na wydajność jako pracownika. Warto wspomnieć również o tym, że takie osoby mogą mieć większe poczucie przynależności do firmy i lojalność wobec niej, co także odznacza się w ich produktywności.

Długi staż pracy – minusy dla pracodawcy

Chociaż bez wątpienia długi staż pracy może przełożyć się na osiąganie oczekiwanych przez pracodawcę efektów, to nie jest pozbawiony wad. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym ciągłe zmiany i innowacje są nieuniknione – a pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w branży mogą być bardziej oporni na wprowadzanie nowych technologii, narzędzi, metod pracy itp. Ich przywiązanie do tradycyjnych sposobów działania może stać się niekorzystne dla firmy jako całości (poprzez wstrzymanie lub spowolnienie jej rozwoju).

Co więcej, długotrwałe zajmowanie tego samego lub podobnego stanowiska może prowadzić do braku świeżego spojrzenia na problemy, co ogranicza twórcze rozwiązania i innowacyjność w pracy. Oczywiście, wymienione aspekty nie dotyczą każdego pracownika (cechy indywidualne mają w tym wypadku duże znaczenie), ale zdecydowanie warto być ich świadomym.

Długi staż pracy i wydajność – czy tylko ten element się liczy?

Osoby z długim stażem zawodowym mają bez wątpienia w trakcie rekrutacji atut w postaci swojej zróżnicowanej wiedzy i umiejętności, co dla hiring managera czy pracowników działu HR nie pozostanie bez znaczenia. Dzięki swojemu doświadczeniu będą bowiem mogli w odpowiedni sposób wypełniać swoje obowiązki, dążąc do sukcesu organizacji jako całości. Błędne jest jednak myślenie, że wydajność zależy jedynie od tego jednego elementu. Liczą się bowiem również m.in.:

 • Motywacja wewnętrzna

  Bogate doświadczenie zawodowe nie daje gwarancji, że pracownicy będą w pełni zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków, cechować się chęcią „wykazania się” w nowym miejscu czy decydować się na włożenie dodatkowego wysiłku w działania na rzecz organizacji. Mniejsza motywacja wewnętrzna może przełożyć się z kolei np. na rutynę czy spowolnienie wykonywania zadań, przez co zadowalająca dla pracodawcy wydajność może nie zostać osiągnięta.

 • Zdolność adaptacji do zmian

  Długi staż pracy nie zawsze oznacza, że pracownicy są dobrze przygotowani do adaptacji do nowych wymagań i zmian w środowisku pracy. Przywiązanie do utrwalonych przez lata metod może im znacząco utrudniać dostosowanie się do nowych technologii, procedur czy trendów (a także odnalezienie w „nowych czasach”. Pracownicy młodsi – ale bardziej otwarci na zmiany i elastyczni w swoim podejściu – mogą być więc bardziej efektywni, ponieważ łatwiej się odnajdują w sytuacjach istotnych zmian.

 • Chęć rozwoju zawodowego

  Niezależnie od stażu pracy w życiu zawodowym istotne jest ciągłe dążenie do rozwoju, zwłaszcza w czasach, które tak dynamicznie się zmieniają. Osoby, które stale dążą do doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiedzy, mogą osiągać wyższą wydajność. Wówczas liczba przepracowanych lat odgrywa mniejszą rolę (ponieważ można ją – poprzez własny wysiłek – nadrobić). Pracownicy, którzy utrzymują się na tym samym stanowisku przez dłuższy czas, mogą nie być skłonni do tego, by swoje zasoby (czas, środki finansowe itd.) wykorzystywać w celu rozwoju zawodowego.

 • Zdrowie fizyczne i psychiczne

  Nie można zapominać również o samopoczuciu fizycznym i psychicznym. Osoby z długim stażem pracy są często bardziej narażone np. na wypalenie zawodowe i problemy zdrowotne (związane z długotrwałym stresem czy przeciążeniem), co nie pozostanie bez wpływu na wyniki ich działań. W przypadku osób, które są krócej na rynku pracy, energia do działania może być większa – i przekłada się na osiąganą wydajność.

Długi staż pracy a wydajność – podsumowanie

Chociaż bez wątpienia długi staż pracy wpływa na to, jaką wydajnością cechuje się dany pracownik, to nie może być traktowany jako jej jedyny determinant. Jak wskazaliśmy powyżej, istnieje wiele innych czynników, które w tym kontekście mają znaczenie – zaczynając od motywacji wewnętrznej, przez chęci rozwoju, na samopoczuciu fizycznym i psychicznym kończąc.

Pracodawcy skupiający się na budowaniu efektywnego zespołu powinni kłaść nacisk na to, by dokładnie oceniać kompetencje i umiejętności każdego kandydata, postarać się zrozumieć, jakie są ich aktualne potrzeby i przewidzieć potencjał wzrostu – ale ciągle biorąc pod uwagę zróżnicowane aspekty związane z możliwością osiągania dla firmy oczekiwanych efektów. Postawa dążenia do zebrania w firmie kombinacji różnych doświadczeń, wiedzy i umiejętności jest niezbędna do tego, by zostały podjęte najlepsze możliwe decyzje rekrutacyjne.

Sprawdź również: Jakie wskaźniki rozwoju i utrzymania pracownika powinieneś mierzyć?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Czy długi staż pracy oznacza większą wydajność w pracy? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.