Pod koniec zeszłego roku w środowisku HR-owym bardzo dużo mówiło się o nowym trendzie na rynku pracy, który został określony jako tzw. quiet quitting. To zjawisko odnosiło się do świadomej rezygnacji z angażowania się w pracę w obszarze wykraczającym poza standardowe obowiązki wymienione w umowie o pracę i opisywało przede wszystkim zachowania młodych etatowców zaliczanych do tzw. pokolenia Z.

Taka sytuacja faktycznie ma miejsce, co potwierdziły przeprowadzone badania w Stanach Zjednoczonych. Poniżej wyjaśniamy, czy zaangażowanie pracowników faktycznie ma tendencję spadkową i staramy się wyjaśnić, z czego to może wynikać. Wskazujemy również najlepsze taktyki, jakie może wdrożyć dział HR, by zminimalizować ten problem.

Czy zaangażowanie pracowników ma tendencję spadkową

 1. Zaangażowanie pracowników a wyniki badań
 2. Dlaczego zaangażowanie pracowników spada?
 3. Jak dbać o zaangażowanie pracowników?
 4. Zaangażowanie pracowników – podsumowanie

Zaangażowanie pracowników a wyniki badań

Jako pierwszy na alarm w temacie zaangażowania pracowników zaczął brzmieć Instytut Gallupa, jedna z najbardziej rozpoznawalnych na świecie firm badających opinię społeczną, która w ostatnim czasie opublikowała podsumowanie swoich badań prowadzonych w USA przez cały 2022 rok (powtarzane kwartalnie każdorazowo na grupie 15 000 osób). Badanie wykazało, że po raz pierwszy od ponad dekady wskaźnik zaangażowania w pracę odnotował spadek. Obecnie jedynie 32% osób zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin odpowiedziało w tym zakresie twierdząco, podczas gdy w 2021 roku ten wskaźnik wynosił 34, a w 2020 – 36%. W ramach badania zaangażowanie pracowników zostało ocenione pod kątem takich elementów jak:

 • jasność oczekiwań,
 • związek z misją lub celem firmy,
 • możliwości uczenia się i rozwoju,
 • możliwość robienia tego, co dane osoby robią najlepiej,
 • poczucie zainteresowania i zadbania przez pracodawcę.

Dlaczego zaangażowanie pracowników spada?

Chociaż wydaje się, że zmiana procentowa jest stosunkowo niewielka, to mimo wszystko może być niepokojąca dla specjalistów i skłaniać do zastanowienia się, jakie stoją za nią przyczyny.

Z jednej strony na pewno można doszukiwać się ich w zmianie pokoleniowej związanej z tym, że dla obecnych młodych osób wchodzących czy znajdujących się od zaledwie paru lat na rynku pracy bycie częścią organizacji i działanie na rzecz jej sukcesu nie jest w życiu największą wartością. Dużo ważniejsza jest dla nich bowiem możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności czy równowaga między życiem prywatnym a zawodowym. Z drugiej strony można również stwierdzić, że pandemia COVID-19 zmieniła myślenie ludzi w obszarze tego, co najbardziej w życiu się liczy – pracownicy bardziej stawiają obecnie na swoje zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne czy psychiczne, co może mieć wpływ na widoczne i badane zaangażowanie w pracę.

Jak dbać o zaangażowanie pracowników?

Nie jest jednak tak, że organizacje – a zwłaszcza działy HR – nie dysponują żadnymi narzędziami, za pomocą których mogą pozytywnie wpłynąć na to, jak osoby zatrudnione czują się w firmie i jakie mają podejście do wykonywanych obowiązków. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych technik, które można wykorzystać, by podnieść zaangażowanie pracowników.

 1. Zapewnienie przejrzystych i klarownych celów – cele organizacji powinny być jasne i zrozumiałe dla każdej osoby, a przy tym zgodne z ustalonymi dla niego celami indywidualnymi (zrozumienie misji, wizji i strategii rozwoju firmy ma w tym obszarze kluczowe znaczenie).
 2. Dbanie o rozwój zawodowy pracowników – HR powinien zapewnić możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności poprzez szkolenia, programy mentoringowe czy wsparcie w zdobywaniu nowych kwalifikacji (w taki sposób osoba zatrudniona czuje się doceniona, a nowe umiejętności pomagają jej osiągać lepsze wyniki)
 3. Przeprowadzanie regularnych rozmów feedbackowych – cyklicznie odbywające się rozmowy stanowią najlepszy sposób na to, by poznać ich potrzeby, opinie i sugestie odnośnie pracy w organizacji, a przez to zbadać indywidualny poziom zaangażowania.
 4. Budowanie właściwej kultury organizacyjnej – obowiązkiem działu HR jest zadbać o to, aby w organizacji panowała przyjazna atmosfera, a każda zatrudniona osoba czuła swobodnie w swoim miejscu pracy.
 5. Wdrożenie dopasowanych do potrzeb benefitów zwiększających motywację – w tym zakresie HR może się zarówno zdecydować na klasyczne rozwiązania (np. karta sportowa, ubezpieczenie zdrowotne, pakiet medyczny, dofinansowanie szkoleń), jak i postawić na bardziej niestandardowe opcje (np. dodatkowe dni wolne, programy wellness itp.).
 6. Organizowanie eventów i spotkań integracyjnych – regularnie powtarzane spotkania integracyjne i eventy firmowe stanowią szansę na to, by polepszyć współpracę między poszczególnymi osobami, co ma wpływ na wykonywanie codziennych obowiązków.
 7. Dbanie o równowagę między życiem prywatnym a pracą – elastyczne godziny i miejsce pracy, możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin w razie potrzeby, postawa zrozumienia w przypadku trudnych sytuacji, umożliwienie pracy hybrydowej lub zdalnej zgodnie z oczekiwaniami każdej osoby to tylko przykłady elementów, dzięki którym HR dba o to, aby pracownicy mieli możliwość zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

Zaangażowanie pracowników – podsumowanie

Zmiany na rynku pracy związane z konsekwencjami pandemii COVID-19, nowe pokolenie prowadzące działalność biznesową lub będące ich częścią, większa troska o zdrowie fizyczne i psychiczne – te wszystkie elementy nie mogły pozostać bez wpływu na zaangażowanie pracowników w wykonywane obowiązki.

Dział HR musi być zdecydowanie świadomy tego typu trendów czy tendencji na rynku i starać się zauważać alarmujące sygnały wśród zatrudnionych osób. Na pewno pomocne w tym zakresie będą cykliczne anonimowe badania satysfakcji z pracy, które pomagają zbadać obszary wymagające wsparcia w ramach każdego zespołu czy działu. W konsekwencji możliwe będzie podjęcie kroków – np. w ramach elementów wymienionych powyżej – które zapewnią pozytywną zmianę w zachowaniu poszczególnych osób.

Przeczytaj także: Badanie zaangażowania pracowników – 15 pytań, które warto umieścić w ankiecie

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Czy zaangażowanie pracowników ma tendencję spadkową? Jak dział HR może na to zareagować? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.