Narodziny dziecka, adopcja, konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny – to tylko niektóre sytuacje, w których pracownicy potrzebują czasu wolnego od pracy, aby skupić się na swoich pozazawodowych obowiązkach i nie czuć, że przez pracę cierpi inny, równie ważny obszar ich życia.

Nie wszystkie kraje jednak dopuszczają, by w takiej sytuacji pracownikom przysługiwała możliwość wzięcia wolnego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Takie zasady nie pozostają bez wpływu na dobrostan zatrudnianych przez nich osób, a przez to – również rezultaty osiągane przez firmę. Poniżej wskazujemy, dlaczego pracownicy powinni mieć płatny urlop rodzinny, przedstawiając korzyści, jakie to rozwiązanie niesie za sobą nie tylko dla matek i ojców, ale również pracodawców.

Na czym polega płatny urlop rodzinny?

Płatny urlop rodzinny to wolne od pracy (przy jednoczesnym zachowaniu prawa do pełnego lub częściowego wynagrodzenia), które jest udzielane pracownikom w celu umożliwienia im skoncentrowania się na obowiązkach związanych z dzieckiem lub opiece nad bliską osobą (np. w sytuacji narodzin dziecka, adopcji, choroby itp.). Zasady i warunki takiej dozwolonej nieobecności w pracy są zależne od kraju i obowiązujących przepisów (niekiedy również lokalnych regulacji, jak np. w Stanach Zjednoczonych). Najczęściej przyjmują formę np.:

  • macierzyńskiego – udzielany matkom po narodzinach dziecka w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki w pierwszych miesiącach życia,
  • tacierzyńskiego – udzielany ojcom w celu odciążenia matki w wykonywaniu obowiązków wokół małego dziecka,
  • rodzicielskiego – może zostać wykorzystany zarówno przez matkę, jak i ojca po narodzinach dziecka lub adopcji w celu spędzenia czasu z dzieckiem we wczesnym okresie życia/pobytu w nowym miejscu,
  • opiekuńczego – udzielany pracownikom, którzy muszą zapewnić opiekę nad chorym dzieckiem, małżonkiem czy rodzicem.

Płatny urlop rodzinny – korzyści

Pracodawcy mogą niechętnie podchodzić do płatnego urlopu rodzinnego, myśląc o tym, że przynosi korzyści jedynie zatrudnianym przez niego osobom. Nie zdają sobie sprawy z tego, że sami mogą czerpać z tego benefity. Najważniejsze korzyści dla obu stron wymieniamy poniżej.

Korzyści dla pracowników

Budowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych

Płatny urlop rodzinny daje pracownikom możliwość zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Bez obaw o utratę dochodu mogą skoncentrować się na ważnych sprawach związanych z dziećmi, skutecznie budując i wzmacniając więzi z bliskimi. W konsekwencji poprawia się ich satysfakcja z życia.

Lepszy dobrostan

Udzielenie pracownikom wolnego z zachowaniem prawa do dochodu przyczynia się do poprawy ich zdrowia psychicznego i fizycznego. Daje im szansę na odpoczynek, redukcję stresu związanego z równoczesnym spełnianiem wszystkich obowiązków oraz zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dzięki lepszemu zdrowiu są bardziej produktywni także w pracy.

Lepsza adaptacja do nowej sytuacji

Tego typu wolne pozwala pracownikom również na odpowiednie dostosowanie się do ogrywania nowych ról i realizowania dotychczas nieznanych obowiązków (takich jak opieka nad nowo narodzonym czy zaadoptowanym dzieckiem). Zyskują czas na zbudowanie pewności siebie, co odbija się również na efektach osiąganych w pracy.

Korzyści dla pracodawcy

Większe zaangażowanie pracowników

Pracownicy, którzy mają możliwość skorzystania z tego typu wolnego, są bardziej zmotywowani do pracy i zaangażowani w swoje obowiązki. Dają z siebie więcej, ponieważ czują się docenieni i wspierani przez pracodawcę. W konsekwencji polepsza się jakość ich pracy oraz osiągana efektywność.

Konkurencyjność

Przedsiębiorstwa, które oferują płatny urlop rodziny (w krajach, w których nie jest to obowiązek), stają się bardziej atrakcyjne w oczach potencjalnych pracowników. Na rynku pracy da się zauważyć, że kandydaci poszukują miejsc, które uwzględniają równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Polityka przyjazna matkom oraz ojcom wpisana w kulturę organizacyjną firmy stanowi sposób na to, by budować pozytywny wizerunek zewnętrzny i przyciągać największe talenty.

Retencja na stanowiskach

Pracownicy, którzy otrzymują wsparcie i elastyczność w zakresie godzenia realizowania wszystkich swoich obowiązków, są bardziej skłonni pozostać w organizacji na dłużej. Zwiększona retencja na stanowiskach skutecznie obniża koszty związane z rekrutacją czy szkoleniem nowych pracowników. Gwarantuje również mniejsze przestoje pracy – czyli utrzymanie produktywności na zbliżonym poziomie.

Zagrożenia płatnego urlopu rodzinnego

Dlaczego więc w niektórych krajach wciąż widać opór przed wdrażaniem wolnego dla młodych matek i ojców? Przedsiębiorstwa mogą szczególnie obawiać się kosztów związanych z finansowaniem płatnego urlopu rodzinnego – szczególnie w przypadku małych i średnich firm, które nie mogą liczyć na wsparcie od lokalnych samorządów czy instytucji państwowych. Co więcej, gdy pracownik korzysta z tego typu wolnego, jego obowiązki i zadania muszą być przenoszone na innych członków zespołu, co może prowadzić do zwiększenia obciążenia pracowników pozostających w pracy. Przy wprowadzaniu tego typu rozwiązania konieczne jest więc znalezienie równowagi między potrzebami wszystkich pracowników a odpowiednim funkcjonowaniem organizacji.

Płatny urlop rodzinny – podsumowanie

Płatny urlop rodzinny zapewnia istotne wsparcie pracownikom w realizowaniu obowiązków związanych z opieką i wychowaniem dzieci. Co istotne, jego wprowadzenie – jak wskazaliśmy powyżej – przynosi korzyści także organizacji, zwiększając retencję zespołu, zaangażowanie w pracę oraz efektywność. Bez wątpienia jednak wymaga opracowania odpowiednich polityk i regulacji, które będą uwzględniać interesy obu stron stosunku pracy, by zminimalizować możliwe ryzyka związane z wprowadzeniem takiego rozwiązania w organizacji. Jest to jednak szansa, by wyróżnić się na rynku, zyskać w oczach obecnych i przyszłych pracowników i poprawić osiągane przez siebie wyniki – zgodnie z myślą, że doceniany pracownik może stać się największą wartością dla organizacji.

Przeczytaj również: Rola przywództwa transformacyjnego w miejscu pracy

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Czy pracownicy powinni mieć płatny urlop rodzinny? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.