„Dopasowanie do kultury organizacyjnej” – w ostatnich latach bardzo często można było usłyszeć, że właśnie ta cecha stała za podjęciem decyzji o zatrudnieniu bądź odrzuceniu danego kandydata. Im więcej mówiło się o tym, że organizacja powinna budować swoją kulturę, tym większy był nacisk na szukanie osób do pracy, które zgadzają się z wyznawaną misją i wizją, promują te same wartości, wyrażają zbliżone postawy życiowe i schematy postępowania. Zauważono jednak, że takie postępowanie może prowadzić do zatrudniania osób, które myślą podobnie. Pozbawia się w ten sposób (na własne życzenie) możliwości otrzymania efektów, które niesie za sobą konfrontacja osób o różnych spojrzeniach i perspektywach – na co pozwala culture add. Poniżej dokładnie wyjaśniamy, na czym polegają oba te podejścia, zastanawiając się, które z nich jest lepsze w budowaniu zgranego zespołu.

Na czym polega culture fit i czym się różni od culture add?

Koncepcja culture fit zakłada, że najlepsi pracownicy to ci, którzy pasują do istniejącej kultury organizacyjnej. W praktyce oznacza to, że poszukiwani są kandydaci, którzy mają podobne wartości, przekonania i styl pracy, co obecni pracownicy organizacji. Istotne jest, aby nowozatrudnione osoby łatwo integrowały się z istniejącym zespołem, dzieliły wspólne cele i były w stanie dostosować się do panujących norm i oczekiwań.

Przy tym podejściu w ramach procesu rekrutacji HR czy agencja zewnętrzna wyspecjalizowana w tym zakresie koncentruje się na identyfikacji pracowników, którzy będą pasować do obecnej kultury organizacyjnej, by w ten sposób utrzymać jednorodność i spójność w zespole. Tym samym można stwierdzić, że dzięki culture fit zespół współpracuje ze sobą w harmonijny sposób, bez wywoływania niepotrzebnych konfliktów między poszczególnymi członkami.

Culture add – czym się wyróżnia to podejście?

Culture add należy uznać za przeciwieństwo przedstawionego wyżej podejścia. Ta koncepcja zakłada, że różnorodność kulturowa w zespole przynosi większą wartość i innowacyjność. Zamiast skupiać się na dopasowaniu do istniejącej kultury, organizacja szuka pracowników, którzy wniosą unikalne perspektywy, doświadczenia i umiejętności do zespołu.

Idea ta opiera się na przekonaniu, że różnorodność kulturowa prowadzi do lepszej zdolności rozwiązywania problemów, twórczego myślenia i adaptacji do zmian. Przez wprowadzanie różnych punktów widzenia i szerokiego wachlarza umiejętności zespół staje się bardziej kreatywny i elastyczny, co prowadzi do lepszych efektów codziennej pracy – zwłaszcza w ramach myślenia strategicznego i opracowywania koncepcji mające duże znaczenie biznesowe.

Culture fit czy culture add – które podejście jest lepsze?

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie jest bardzo utrudnione, głównie z uwagi na fakt, że zarówno culture fit, jak i culture add mają swoje i zalety, i wady. Największą zaletą pierwszego z tych podejść jest to, że poprzez łączenie ludzi dopasowanych do siebie o podobnych cechach, wartościach i schematach ułatwia się współpracę między nimi.

Jednocześnie jednak culture fit może prowadzić do braku różnorodności myślenia, a to z kolei skutkować swego rodzaju stagnacją – zwłaszcza jeśli firma planuje stworzenie nowego produktu, wejście na nowy rynek czy trafienie do nowej grupy konsumentów. Innowacyjność jest na pewno większa w sytuacji, gdy zespół tworzony był zgodnie z podejściem culture add. Jednak takie postępowanie również nie jest pozbawione wad – zróżnicowany zespół może być trudniejszy do zarządzania, ponieważ odmienne perspektywy i wartości mogą prowadzić do konfliktów.

Culture fit oraz culture add – podsumowanie

Jak więc należy postępować przy budowaniu zespołu, kiedy oba opisane podejścia mają zarówno swoje dobre, jak i złe strony? Najlepszym pomysłem wydaje się być szukanie równowagi między culture fit a culture add w trakcie tworzenia zespołu. Co to w praktyce oznacza? Że pracownicy działu HR kładą nacisk na znalezienie osoby, która będzie dopasowana do innych członków zespołu, ale jednocześnie wyróżniać się będzie kreatywnością i unikalną perspektywą, a także odwagą w wyrażaniu swojego zdania.

Dążenie do różnorodności kulturowej i umiejętne zarządzanie nią może bowiem przynieść korzyści w postaci zwiększonej innowacyjności, efektywności i zadowolenia pracowników, co zdecydowanie dla każdego pracodawcy ma największe znaczenie. Staje się to niezwykle ważne zwłaszcza w czasach, kiedy miejsca pracy muszą być coraz bardziej otwarte na zatrudnianie osób należących do całkowicie innych kultur (jako efekt globalizacji, pracy zdalnej czy braku talentów na rodzimym rynku).

Znasz już koncepcje zarządzania takie jak culture fit czy culture add w budowie zespołu. Przeczytaj również: Jak lider może pomóc zespołowi w radzeniu sobie z niepewnością? 6 strategii prowadzenia przez niepewność

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Culture fit czy culture add w budowie zespołu? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.