Rekrutacja do firmy – bez względu na branżę, w której się działa – zwykle obejmuje kilka etapów, w ramach których możliwe jest poznanie kandydata i sprawdzenie jego wiedzy oraz umiejętności: od zapoznania się z informacjami zawartymi w CV, przez zadania rekrutacyjne czy kompleksowe Assesment Center, aż po różnego rodzaju testy osobowości.

Zestawienie ze sobą wszystkich tych elementów (badających zarówno umiejętności twarde, jak i miękkie) ma pomóc w podjęciu właściwej decyzji o zatrudnieniu bądź odrzuceniu danej osoby. Niektórzy pracodawcy rozszerzają ten katalog o tzw. background check, czyli poznanie przeszłości potencjalnego pracownika. Poniżej wyjaśniamy, na czym dokładnie polega ten proces oraz co się bada w jego trakcie, a także zastanawiamy się, czy naprawdę konieczne jest takie postępowanie.

Na czym polega i czemu służy background check?

Background check, czyli badanie przeszłości (nie tylko zawodowej), to proces zbierania informacji i danych dotyczących potencjalnego pracownika w celu oceny jego rzekomych kwalifikacji, wiarygodności i charakteru. Służy przede wszystkim zabezpieczeniu interesów pracodawcy. Z jednej strony ma potwierdzić, że kandydat będzie odpowiednio dopasowany do swojego stanowiska (poprzez zbadanie, czy przedstawił rzetelne informacje dotyczące swojego doświadczenia i umiejętności), co ma zapewnić oczekiwany poziom wydajności i efektywności. Z drugiej strony – badanie przeszłości ma pomóc w ochronie wizerunku firmy, szczególnie gdy pracownik będzie miał bezpośredni kontakt z klientami lub reprezentował firmę na zewnątrz. Pracodawcy chcą uniknąć bowiem sytuacji, w których pracownik może szkodzić renomie firmy z powodu nieodpowiedniego zachowania czy kontrowersyjnej przeszłości.

Background check – co obejmuje?

To, jakie elementy zostaną zbadane w ramach background check, zależy tak naprawdę od przeprowadzającej go firmy (a także obowiązujących w danym kraju przepisów prawnych), ale wśród najczęściej powtarzanych można wymienić:

  • historię zatrudnienia– weryfikacja poprzednich miejsc pracy, dat zatrudnienia, obejmowanych stanowisk, realizowanych obowiązków oraz posiadanego poziomu odpowiedzialności ma potwierdzić doświadczenie i umiejętności kandydata (czyli prawdziwość elementów podanych w CV), czyli zaświadczyć o tym, że jest odpowiednią osobą do danej roli,
  • wykształcenie– sprawdzenie ukończonych szkół i otrzymanych tytułów także ma na celu potwierdzenie kwalifikacji pracownika (warto pamiętać też o tym, że niekiedy wykształcenie wyższe jest konieczne do wykonywania pewnych zawodów z uwagi na obowiązujące przepisy prawne),
  • referencje – zbadanie dostarczonych referencji służy przede wszystkim sprawdzeniu, czy kandydat do pracy jest wiarygodny, ale także poznaniu zdania poprzednich pracodawców na temat jakości realizowania obowiązków, charakteru czy zachowania w miejscu pracy i w stosunku do współpracowników, co ma potwierdzić, że kandydat może stać się wartością dodaną dla firmy.

Czy trzeba badać przeszłość pracowników?

Należy wskazać, że to, czy zdecydujemy się przeprowadzić background check kandydata do pracy, zależy w większości przypadków od takich czynników jak branża, rodzaj pracy czy lokalne przepisy prawne (w mniejszym stopniu jest to ustalone przez polityka zatrudnienia firmy). Najczęściej z badaniem przeszłości można się spotkać w przypadku tzw. zawodów zaufania publicznego (m.in. policjanci, nauczyciele, detektywi, pracownicy agencji ochrony, wychowawcy kolonijni) – wówczas przeprowadza się przede wszystkim weryfikację karalności z uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem firmy czy instytucji i osób z nią związanych.

Background check ma znaczenie również w przypadku branży finansowej, gdzie kandydat może uzyskać dostęp do poufnych danych finansowych (wówczas sprawdza się np. jego historię kredytową), a także np. kierowców (pod kątem przestrzegania zasad ruchu drogowego).

Background check – podsumowanie

Biorąc pod uwagę koszty prowadzenia rekrutacji (a także jej ponawiania, jeśli po okresie próbnym okaże się, że nowy pracownik się nie sprawdził), nie powinno dziwić, że pracodawca na każdy możliwy sposób chce się upewnić, że zatrudnia właściwą osobę. Przy chęci przeprowadzania background check należy jednak pamiętać, by przed podjęciem decyzji skonsultować się z firmowym prawnikiem lub specjalistą ds. zasobów ludzkich, aby uzyskać informacje o lokalnych przepisach prawnych oraz najlepszych praktykach w tym zakresie. W taki sposób zapewnimy, że poprzez nasze działania w żaden sposób nie naruszymy prywatności kandydatów do pracy (oraz przepisów ochrony danych osobowych) i uzyskamy satysfakcjonujący dla nas efekt.

Przeczytaj również: Rola przywództwa transformacyjnego w miejscu pracy

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Background check. Czy konieczne są badania przeszłości potencjalnych pracowników? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.