Jaką rolę odgrywa HR gdy chodzi o zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa? Coraz częściej klienci, partnerzy biznesowy, kandydaci do pracy czy obecni pracownicy zwracają uwagę na to, w jaki sposób przedsiębiorstwo podchodzi do tematu zrównoważonego rozwoju. Szczególnie istotne staje się to, czy w ramach swojego funkcjonowania podejmuje działania wdrażające tego typu praktyki w poszczególne procesy. Dążenie do zachowania równowagi między korzyściami ekonomicznymi, dbaniem o planetę oraz postępowaniem zgodnie z potrzebami ludzkimi jest trudnym wyzwaniem, które powierza się zwykle wyspecjalizowanym w tym obszarze zespołom lub dyrektorom. Bez wątpienia jednak dział HR – jako odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz employer branding – powinien być szczególnie zaangażowany w realizowane procesy.

Rola HR w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa – spis treści:

 1. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa – co obejmuje?
 2. Jak HR może wspierać zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa?
 3. Harmonijny wzrost a dział HR – 3 najważniejsze obszary
 4. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa – podsumowanie

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa – co obejmuje?

Najczęściej hasło „zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa” kojarzy się z działaniami ukierunkowanymi na ochronę środowiska naturalnego – minimalizowanie wpływu człowieka i jego działalności na planetę w celu zachowania jej dla przyszłych pokoleń (w obszarze m.in. emisji zanieczyszczeń, zużycia zasobów naturalnych, ochrony bioróżnorodności i klimatu). Nie można jednak zapominać, że ten model jest ukierunkowany na zachowanie równowagi nie tylko między aspektami ekonomicznymi (handlem, produkcją, inwestycjami itd.) i środowiskowymi, ale również społecznymi – równie ważne jest dążenie do zaspokajania potrzeb ludzkich w zakresie m.in. edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa, równości czy sprawiedliwości społecznej. Żeby świat mógł bowiem kroczyć we właściwym kierunku, konieczne jest uwzględnianie wszystkich trzech obszarów.

Jak HR może wspierać zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa?

Jaki jest związek między harmonijnymi praktykami a pracą działu HR? Należy wskazać, że dział HR wspiera ten model funkcjonowania przede wszystkim wtedy, gdy w ramach swoich zadań związanych z rekrutacją stawia na pozyskanie osób odpowiedzialnych za realizację zadań z tego zakresu. Stworzenie zespołu zajmującego się zapewnianiem równowagi między dążeniem do zysku i efektywności ekonomicznej a spełnianiem potrzeb pracowników i minimalizowaniem wpływu na środowisko (np. w ramach procesów produkcji) stanowi pierwszy krok do zmian w firmie. To jednak nie wszystko – kluczowy obszar, w ramach którego HR może wspierać zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, związany jest oczywiście z wymiarem społecznym, czyli zatrudnionymi osobami i poprawą jakości ich funkcjonowania.

Harmonijny wzrost a dział HR – 3 najważniejsze obszary

W ramach wymiaru społecznego przedstawianej koncepcji promuje się dążenie do poprawy jakości życia pracowników, zapewniania im poczucia bezpieczeństwa, wspierania w zdobywaniu nowych umiejętności czy gwarantowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Poniżej wymieniamy 3 najważniejsze praktyki, w które dział HR może się w tym obszarze zaangażować.

 1. Budowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej

  HR powinien działać na rzecz definiowania i promowania wartości związanych z dążeniem do harmonijnego rozwoju – m.in. odpowiedzialności społecznej, ochrony środowiska czy równości szans.W budowaniu takiej kultury organizacyjnej na pewno pomocne będzie zatrudnianie osób wyznających te same wartości oraz organizacja szkoleń nastawionych na zwiększanie świadomości pracowników odnośnie wpływu podejmowanych działań na środowisko oraz społeczeństwo jako całość. HR może również działać na rzecz zarządzania zasobami ludzkimi w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, zapewniając np. elastyczne godziny pracy czy programy wspierające zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.

 2. Dbanie o sprawiedliwe warunki zatrudnienia dla wszystkich pracowników

  Równe warunki zatrudnienia, możliwość awansu w firmie, sprawiedliwe płace i traktowanie niezależnie od rasy, płci, koloru skóry, narodowości czy wieku pracownika – to tylko niektóre elementy, które świetnie wpisują się w zasady zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do przedsiębiorstw. Szczególnego znaczenia nabierają w czasach globalizacji i rozpowszechnionej pracy zdalnej, gdy coraz częściej współpracuje się z osobami należącymi do innych kultur (i widzi się tego pozytywne efekty, np. w zakresie różnorodnych umiejętności i perspektyw). Rola HR jako podmiotu odpowiedzialnego za kształtowanie polityki personalnej (a przez to mającego możliwość wdrożenia odpowiednich praktyk) jest więc w tym miejscu kluczowa.

 3. Kształtowanie polityki benefitowej z myślą o ludziach i środowisku

  Coraz częściej w firmach można spotkać się np. z dodatkowymi dniami wolnymi na działalność charytatywną czy ekologiczną – jest to podstawowy sposób, by zachęcać pracowników do aktywności wspierających zrównoważony rozwój. W tym zakresie HR może działać na rzecz współpracy z organizacjami społecznymi i ekologicznymi (zwłaszcza nastawionymi na potrzeby społeczności lokalnej, co również ma istotne znaczenie dla całego modelu), co może przynieść pozytywne korzyści zarówno dla pojedynczych pracowników, jak i dla przedsiębiorstwa jako całości – a przy tym pozytywnie wpłyną na employer branding.

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa – podsumowanie

Już od wielu lat mówi się o tym, że biznes znacząco wpływa zarówno na stan środowiska naturalnego, jak i na to, w jaki sposób żyją członkowie społeczeństwa. Konieczność poszukiwania równowagi między zyskiem ekonomicznym a społeczną odpowiedzialnością stanowi element kluczowy dla wizerunku firmy na zewnątrz, procesu pozyskiwania nowych pracowników, działań nastawionych na nawiązywanie współprac itd. We wdrażanie zharmonizowanych praktyk w firmie powinien być zaangażowany każdy pracowników, ale zdecydowanie dużymi możliwościami w tym zakresie cechuje się dział HR. Warto więc pomyśleć o tym, w jaki sposób może wesprzeć prowadzone działania nastawione na zapewnianie równowagi, co na pewno przyniesie pozytywne skutki w długim terminie.

Sprawdź również: Jakie wskaźniki rozwoju i utrzymania pracownika powinieneś mierzyć?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Rola HR w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.