Zarządzanie międzypokoleniowe stawia przed leaderami i przedsiębiorcami nowe wyzwania związane ze współpracą z przedstawicielami różnych generacji. Należy wciąć pod uwagę zalety, oczekiwania i potrzeby każdego pokolenia, a następnie dostosować odpowiednie metody zarządzania. Dodatkowo potrzebna jest umiejętność zachowania dobrej komunikacji pomiędzy wszystkimi pracownikami. Jak zatem sprostać temu wyzwaniu? Co zrobić aby zarządzanie międzypokoleniowe było mniej skomplikowane, a ułatwiało wszystkim pracę?

Zarządzanie międzypokoleniowe – omówione zagadnienia

  1. 5 generacji na rynku pracy
  2. Zarządzanie międzypokoleniowe w 4 taktykach
  3. Podsumowanie

5 generacji na rynku pracy

Obecnie na rynku pracy spotykają się przedstawiciele pięciu generacji. Różne podejścia do wykonywania swoich obowiązków i priorytety mogą przynieść przedsiębiorstwu zarówno dużo dobrego, jak i złego. Dobre zrozumienie cech poszczególnych generacji może przyczynić się do rozwoju firmy, wprowadzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań i uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie nieumiejętne zarządzanie międzypokoleniowe wpłynie negatywnie na komunikację w zespole, atmosferę i kulturę organizacyjną, a w konsekwencji również na produktywność pracowników.

Aby zapobiec niekorzystnym konsekwencjom należy przede wszystkim zdefiniować poszczególne generacje, w szczególności ich potrzeby, priorytety, oczekiwania oraz zalety, które mogą w znaczny sposób przysłużyć się rozwojowi organizacji. Zarządzanie międzypokoleniowe powinno sprostać oczekiwaniom wszystkich generacji bezkonfliktowo. Wśród aktywnych pokoleń na rynku pracy wyróżniamy:

  • Pokolenie tradycjonalistów, inaczej zwane cichym pokoleniem (osoby urodzone w latach 1925 – 1944). Pomimo wieku emerytalnego wiele osób z tej generacji decyduje się pozostać aktywnym zawodowo. Już te decyzje udowadniają, że są to lojalni pracownicy – cecha ta nie ogranicza się tylko do pracy, ale też do życia prywatnego (są lojalni m.in. w związkach, rodzinach, czy też przekonaniach religijnych).
  • Baby Boomers (osoby urodzone w latach 1943 – 1960). Po II wojnie światowej odnotowano dużą liczbę urodzeń. Właśnie do tego okresu przypisywane są osoby z pokolenia Baby Boomers. Generacja ta musiała mierzyć się więc ze sporą konkurencją na rynku pracy, dlatego dużą uwagę skupiali na zawodowe osiągnięcia.
  • Pokolenie X (osoby urodzone w latach 1961 – 1981). Osoby tego pokolenia są indywidualistami, które w miejscu pracy cenią sobie niezależność, samodzielność i swobodę. „X” umieszczony w nazwie pokolenia ma nawiązywać do niewiadomej. Oznacza to, że ludzie z ten generacji utożsamiani są z osobami, które czują się zagubione i szukają sensu życia.
  • Pokolenie Y, tzw. Millenialsi (osoby urodzone w latach 1980 – 2000). Przedstawiciele tej generacji dorastało wraz z Internetem oraz nowymi technologiami, dzięki czemu potrafią lepiej niż wcześniejsze pokolenia obsługiwać różnego typu urządzenia i programy. Cenią sobie work-life balance, dlatego pomimo dużych ambicji nie przekładają pracy ponad rodzinę, znajomych i życie prywatne.
  • Pokolenie Z (osoby urodzone w latach 1995 – 2012). To najmłodsze osoby na obecnym rynku pracy. Charakteryzuje ich chęć rozwoju oraz otwartość na nowe wyzwania. Czują odpowiedzialność za rozwój swojej kariery, jednocześnie doceniają elastyczność oraz odpowiednie warunki.

Zarządzanie międzypokoleniowe w 4 taktykach

Zrozum członków każdej generacji i dostosuj do nich strategie zarządzania

Przedstawiciele różnych pokoleń wyznają odmienne wartości, oczekują od firmy czegoś innego, oraz motywują ich odmienne czynniki. Informacje te wraz ze wskazówkami dla liderów dotyczące jak zarządzać różnymi generacjami, zebraliśmy w poniższej tabeli. Zrozumienie tych tabel to kluczowe narzędzie, gdy chcesz wprowadzić zarządzanie międzypokoleniowe.

Pokolenie

Zalety i charakterystyka

Czynniki motywujące i benefity pracownicze

Wskazówki dla lidera

Pokolenie tradycjonalistów (1925 – 1944) Lojalność, Przywiązanie do tradycji, Unikanie konfliktów. Pracowitość, Determinacja Nagrody pieniężne Stabilność w miejscu pracy, Fundusze emerytalne, Historia firmy i tradycje Bądź szczery i uczciwy, Pokaż uznanie za ich pracę i zaangażowanie, Skorzystaj z ich wiedzy i doświadczenia, aby uczyć młodsze pokolenia Odpowiednio wcześnie przygotuj ich na ewentualne zmiany
Baby Boomers (1961 – 1981) Pracowitość, Konkurencyjność, Zorientowanie na cel, Gracze zespołowi, Mentorzy, Szacunek do autorytetów Opieka zdrowotna, Uznania i nagrody, Awans i rozwój zawodowy, Fundusze emerytalne Publicznie doceniaj ich pracę i zaangażowanie, Okaż szacunek wobec ich doświadczenia i pracy, Postaw ich w roli mentorów – aby dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pokoleniami, Zapewniaj im rozwój zawodowy
Pokolenie X (1961 – 1981) Samodzielność, Ambicja, Można ich nazwać „generatorami przychodów”, Umiejętność rozwiązywania problemów Nagrody i premie, Praca zdalna, Konstruktywna informacja zwrotna Utrzymuj obustronną komunikację oraz regularnie udzielaj informacji zwrotnej, Bądź elastyczny, zwłaszcza kiedy chcą pogodzić życie prywatne z zawodowym, Bądź szczery w tym, co firma może im zapewnić
Millenialsi (1980 – 2000) Wielozadaniowość, Dobra znajomość technologii, Ambitni i pewni siebie, Umiejętność pracy w zespole, Akceptowanie różnorodności Work-life balance, Awans, Rozwój osobisty, Elastyczne godziny pracy, Kultura organizacyjna, Otwartość i różnorodność w organizacji, Częste informacje zwrotne Oferuj wsparcie i informacje zwrotne, Zachęcaj ich do dzielenia się pomysłami oraz włączaj ich w proces podejmowania decyzji, Pozwól im tworzyć własne procesy, Pokaż, że ich praca ma sens
Pokolenie Z (1995 – 2012) Dobra znajomość technologii i mediów społecznościowych, Umiejętność szybkiego uczenia się, Wielozadaniowość, Innowacyjność, Otwartość Elastyczne godziny pracy, Adekwatne zarobki, Rozwój osobisty, Kultura organizacyjna, Mentoring, Opieka zdrowotna, Regularna informacja zwrotna Podstaw na bezpośrednią komunikację, Dostarczaj informacji zwrotnych, Zaoferuj wsparcie w pracy i w rozwoju ich kariery, Bądź autentyczny, przekazuj wartości firmy, Bądź elastyczny i zaoferuj im realizację niezależnych projektów

Przełam stereotypy

Powielanie stereotypów może być krzywdzące nie tylko dla przedstawicieli danych grup, ale także dla samej firmy. Podejmowanie decyzji bazujących na popularnych założeniach, zamiast na realnych potrzebach pracowników, może prowadzić do niewykorzystania w pełni ich potencjału. Przekłada się to również na gorszą komunikację oraz współpracę zespołu, a w konsekwencji może przyczynić się do zwiększonej rotacji, gdyż niezadowolony i niezrozumiały pracownik będzie chciał szybko zmienić miejsce pracy. Stereotypy to wróg gdy zależy nam aby zarządzanie międzypokoleniowe jednoczyło zespół.

Obecnie większość społeczeństwa posiada dostęp do Internetu lub mediów tradycyjnych. To w nich przekazywane są różne publikacje, które aby przykuć uwagę czytelników, zawierają clickbaitowe tytuły – nie zawsze są one jednak zgodne z prawdą. Przeglądając takie wiadomości utrwala się konkretny obraz danych generacji, który następnie jest powielany przez kolejne osoby.

Najlepszym rozwiązaniem, aby nie kierować się stereotypami jest aktywne słuchanie współpracowników. Będąc otwartym na ich realne potrzeby i wartości, liderowi łatwiej będzie wykorzystać w pracy ich potencjał, dostosować odpowiednią metodę zarządzania oraz zaoferować odpowiednie benefity, które będą motywować do rzetelnego wykonywania obowiązków. Dodatkowo atmosfera wzajemnego szacunku i zrozumienia wpłynie korzystnie na relacje oraz współpracę zespołu. Aktywne słuchanie, szacunek i zrozumienie to fundamenty gdy w grę wchodzi zarządzanie międzypokoleniowe.

Zachęć pracowników do dzielenia się wiedzą

Dla niektórych generacji (pokolenie tradycjonalistów, baby boomers) możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem jest wręcz oczekiwanym benefitem i motywatorem. Stawiając takie osoby w roli mentora, lider okazuje im szacunek i pokazuje jak dużym zaufaniem ich darzy. Młodsze pokolenia są natomiast otwarte na zdobywanie nowej wiedzy i rozwój osobisty, dlatego chętnie korzystają z porad bardziej doświadczonych pracowników. Nie oznacza to jednak, że role nie mogą się odwrócić. Uczenie się od siebie nawzajem to kolejny sposób na przełamanie stereotypów i lepszą komunikację. W konsekwencji prowadzi to do powstawania nowych, innowacyjnych pomysłów, które korzystnie wpływają na rozwój firmy.

Bądź elastyczny

Międzypokoleniowy zespół charakteryzuje się tym, że każdy będzie oczekiwał od pracy czegoś innego, zwłaszcza w kwestii trybu i godzin pracy. Wpływa na to wiele czynników, jak chociażby opieka nad dziećmi, czy produktywność w ciągu dnia (jedni są bardziej produktywni rano, inni wolą pracować wieczorem). Bycie nieelastycznym w takim przypadku nie służy ani pracownikom, ani firmie. Warto więc wypracować taką strategię, aby każdy pracownik mógł wykonywać swoje obowiązki w dogodnym czasie i formie. Niesie to ze sobą pewne trudności, ponieważ praca w różnych godzinach może utrudnić komunikację, zwłaszcza jeśli ktoś oczekuje natychmiastowej informacji zwrotnej.

W rozwiązaniu tego problemu przydaje się zastosowanie komunikacji asynchronicznej. Według tej metody, pod uwagę brane są wyniki i osiągnięcia pracownika, a nie godziny, które spędził przed biurkiem. Nie wymaga też natychmiastowej odpowiedzi na wiadomości, gdyż odpisywanie komuś w trakcie wykonywania konkretnej pracy, może rozpraszać pracownika.

Zarządzanie międzypokoleniowe jest trudną sztuką, jednak może przynieść wiele korzyści. Bycie elastycznym w stosunku do wymagań podopiecznych znacznie ułatwiają narzędzia do zarządzania projektami i zespołami. Firmbee to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala śledzić postępy prac (za pomocą tablic Kanban), rozdzielać i przypisywać zadania poszczególnym członkom zespołu, dzielić się dokumentacją, tworzyć bazy kontaków oraz kontrolować wpływy i wydatki firmy. Dodatkowo użytkownik może skorzystać z rozwiązań ATS, HRMS oraz CRM, dzięki którym zarządzanie międzypokoleniowe jest o wiele prostsze.

Zarządzanie międzypokoleniowe 6pl 7

Podsumowanie

Zarządzanie międzypokoleniowe niesie ze sobą wiele wyzwań, jednak sprostanie temu zadaniu może przynieść firmie wielu korzyści, w postaci zaangażowanych i lojalnych pracowników, większej produktywności i innowacyjnych pomysłów, co w rezultacie przełoży się na rozwój przedsiębiorstwa.

Zarządzanie międzypokoleniowe będzie prostsze jeśli poznasz kwestie pokoleniowe w miejscu pracy, dlatego zapoznaj się z naszym artykułem.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Zarządzanie międzypokoleniowe nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.