Rynek pracy jest miejscem, które w szczególny sposób skupia wszystkie pokolenia zawodowe. W zdecydowanej większości przedsiębiorstw pracują osoby zarówno w wieku przedemerytalnym, w wieku średnim, jak i młodzi będący na początku swojej kariery zawodowej. Kwestie pokoleniowe w miejscu pracy są wyzwaniem dla współczesnych organizacji, ponieważ schemat wartości i motywacji determinowany wiekiem i statusem społecznym (singiel, mąż, żona, emeryt itp.) jest odmienny i zróżnicowany.

Kwestie pokoleniowe w miejscu pracy – omówione zagadnienia:

 1. Cztery pokolenia zawodowe
 2. Różnice pokoleniowe
 3. Czynniki motywujące a kwestie pokoleniowe
 4. Podsumowanie

Cztery pokolenia zawodowe

W XXI wieku za sprawą cyfrowej transformacji kwestie pokoleniowe i wynikające z nich różnice bardziej się uwypukliły i stały się wyraźniejsze niż we wcześniejszych latach. Nowe technologie podzieliły pokolenia pracowników ze względu na umiejętności ich stosowania i otwartości na nowinki techniczne. W celu niwelowania różnic pokoleniowych, przełamywania barier i stworzenia kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku, ważne jest poznanie oczekiwań i motywacji pracowników z każdego pokolenia.

Najstarsza generacja pracowników to tzw. „baby boomers” – efekt wyżu demograficznego po II Wojnie Światowej, urodzeni w latach 1946 -1964. Są to najczęściej osoby będące już na emeryturze albo w wieku przedemerytalnym, ale wciąż aktywne zawodowo. Charakterystyczna dla tego pokolenia jest wieloletnia praca dla jednego pracodawcy. Baby boomers odznaczają się wysokim stopniem lojalności i przywiązania do firmy.

Pokolenie X (baby busters) obecnie jest dominujące na rynku pracy. Są to osoby urodzone w latach 1965-1979, które są przywiązane do tradycyjnych kontaktów międzyludzkich. Czasami nie mogą odnaleźć się w rzeczywistości cyfrowej i nie wiedzą dokąd zmierzają.

Pokolenie Y (millenialsi, pokolenie cyfrowe) urodzeni w latach 1980-1996, wychowani na grach wideo, ukształtowani przez Google są odporni na autorytety. Są to zazwyczaj pracownicy dobrze wykształceni, znający biegle języki obce i mający wysokie oczekiwania.

Pokolenie Z (pokolenie C, post-milenialsi) to bardzo młodzi ludzie urodzeni po 1995 roku, internet jest dla nich dominującą wartością, a duży wpływ na ich życie mają nowe technologie. Urodzili się w epoce smartfonów i komputerów, dlatego świetnie sprawdzają się w e-marketingu i branży IT.

kwestie pokoleniowe

Różnice pokoleniowe

W środowisku zawodowym często zdarzają się konflikty międzypokoleniowe. Starszych pracowników irytuje buta i arogancja młodych ludzi, a z kolei młodzi nie lubią być pouczani przez starszych kolegów. Ważne jest zrozumienie różnic determinowanych przez wiek uczestników organizacji. Każde pokolenie ma prawo do wyznawania swoich wartości i poglądów i nie muszą one być tożsame. Istotą w tym zagadnieniu jest wzajemny szacunek i zrozumienie. A rolą menedżera jest zespolenie tych wszystkich różnic determinowanych przez kwestie pokoleniowe i wykorzystanie ich do zbudowania zgranego, lojalnego i efektywnego zespołu. W tym celu należy zdiagnozować odmienności dotyczące najważniejszych aspektów związanych z życiem zawodowym.

Pierwszy z nich dotyczy podejścia do pracy zawodowej i zachowania równowagi w odniesieniu do życia prywatnego. Najstarsze pokolenie traktuje pracę bardzo poważnie i ona nadaje kierunek im prywatnym sprawom. Są przyzwyczajeni do pracy po godzinach, a nawet w dni wolne od pracy. Natomiast dla pokolenia Y i Z praca zawodowa nie jest priorytetem, ważniejszy dla nich jest czas wolny i sfera prywatna.

Millenialsi lubią często zmieniać pracę, ponieważ uważają że w każdym miejscu uczą się czegoś nowego i zdobywają nowe doświadczenia. Nie lubią nudy i rutyny, potrzebują wyzwań. Zmiana zatrudnienia i mobilność zawodowa jest dla nich czymś naturalnym. Natomiast starsze pokolenia bardziej przywiązują się do jednego miejsca pracy. Priorytetem dla nich jest bezpieczeństwo i stabilność, a każda zmiana budzi opór.

Kolejny aspekt związany jest z nowymi technologiami i właśnie w tym zakresie najbardziej są widoczne różnice między pokoleniami. Starsi pracownicy owszem obsługują komputer i podstawowe programy, ale wciąż najbardziej ufają notatkom i kalendarzom. Młodsi nie uznają tak, jak oni karteczek samoprzylepnych tzw. ,,przypominajek”, ponieważ kalendarz i terminarz najważniejszych spraw prowadzą w aplikacjach mobilnych.

Rozwój zawodowy i zdobywanie nowych kwalifikacji jest domeną młodszego pokolenia. Starsi pracownicy nie są tak chętni do nauki, po prostu nie mają już takiego zapału, jak młodsi koledzy. Uważają, że ich długoletnie doświadczenie zawodowe nie wymaga żadnej korekty i poprawy. Pokolenie Y i Z jest nastawione na sukces dlatego rozwój zawodowy i jasno wytyczona ścieżka kariery zawodowej jest dla nich kluczową sprawą, co przyczynia się do chęci uczestnictwa w wielu szkoleniach i podejmowaniu nauki.

Aspekt związany z wynagrodzeniem też jest różnie postrzegany. Młodzi pracownicy przyzwyczajeni do życia na wysokim poziomie, mają zazwyczaj wygórowane żądania. Nie rozumieją myślenia starszych, że określony pułap finansowy zdobywa się wraz z doświadczeniem. Poza podstawowym wynagrodzeniem oczekują dodatkowych profitów: pakietu medycznego, karnetu na siłownię, darmowych obiadów, czy strefy chillout w miejscu pracy. Dla pokolenia X karnet na siłownię, czy pokój relaksu nie jest przekonujący. Co najwyżej pakiet medyczny lub preferencyjne ubezpieczenia emerytalne.

Ostatni i najważniejszy aspekt to relacje interpersonalne pomiędzy współpracownikami i przełożonymi determinowane przez kwestie pokoleniowe. Pokolenie X zazwyczaj uważa, że nie należy spoufalać się z szefostwem i z pracownikami wyższego szczebla. Podstawową wartością dla nich jest lojalność i szacunek dla pracodawcy. W pracy kierują się etyką zawodową i zachowują dystans, w rozmowach zachowują formę ,,pan”, ,,pani”. Natomiast pokolenie Y i Z preferują integrację, nieformalne kontakty, relacje partnerskie (wręcz kumpelskie), mówią sobie na ,,ty”, nawet do przełożonych. W ich relacjach nie ma dystansu, zachowują się nonszalancko, co przez starsze pokolenie odbierane jest często jako brak szacunku.

Czynniki motywujące a kwestie pokoleniowe

Co motywuje przedstawicieli poszczególnych pokoleń?

Baby Boomers:

 • dodatkowe ubezpieczenia,
 • szef, którego szanuję,
 • wynagrodzenie.

Pokolenie X:

 • wynagrodzenie,
 • bezpieczeństwo zatrudnienia,
 • możliwość awansu.

Pokolenie Y:

 • wynagrodzenie,
 • ciągłe wyzwania i praca powiązana z pasją,
 • możliwość rozwoju.

Pokolenie Z:

 • wynagrodzenie,
 • pasja,
 • bezpieczeństwo.
infografika kwestie pokoleniowe

Podsumowanie

Integracja różnych pokoleń w miejscu pracy nie jest prostym zadaniem. Wymaga od przełożonych zbudowania spójnego systemu pracy opartego na zróżnicowanych warunkach. Bez względu, jednak na wiek dla wszystkich pracowników istotną rolę odgrywają takie same czynniki, jak: atmosfera pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, poziom wynagrodzenia oraz sens realizowanej pracy. Różnorodność w pracy ma swoje zalety i wady. Podstawową korzyścią jest możliwość szybkiego przeszkolenia nowych pracowników przez starszych i doświadczonych kolegów. Natomiast największe zagrożenie tkwi w komunikacji i we wzajemnym zrozumieniu. Zbudowanie kultury organizacyjnej opartej na szacunku i tolerancji zapewne w dużej mierze ułatwi funkcjonowanie i efektywną realizację zadań pracowników w różnym wieku.

Kwestie pokoleniowe zawsze będą kością niezgody w różnorodnym środowisku pracy. Kluczem jest osoba zarządzająca, która potrafi scalić zespół uwzględniając jego różnice i wspólne cechy. Więcej o różnorodności w miejscu pracy przeczytasz: Związek między równością szans w zatrudnieniu a różnorodnością w miejscu pracy

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Kwestie pokoleniowe w miejscu pracy nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.