Lepsze wynagrodzenie, bardziej odpowiadające warunki pracy (np. w zakresie elastyczności), ciekawsze benefity, większy stopień wsparcia w zakresie rozwoju, pozytywniejsza kultura organizacyjna – to tylko przykładowe powody, dla których ludzie decydują się zrezygnować z pracy i przejść do innej firmy. Chociaż tego typu odejścia są naturalnym procesem dla każdej organizacji, to w sytuacji, gdy jest ich za dużo w stosunku do zatrudnianych osób, firma powinna się zaniepokoić. W identyfikacji potencjalnych problemów związanych z retencją na stanowiskach pomoże tzw. wskaźnik utraty pracowników. Poniżej opisujemy, czym jest ta miara oraz w jaki sposób można ją obliczyć, a także dajemy przykłady działań, które można podjąć, by ją obniżyć.

Czym jest wskaźnik utraty pracowników?

Wskaźnik utraty pracowników (zwany również rotacyjnym) to miara, która pomaga firmom i organizacjom zrozumieć, ile osób opuszcza firmę w określonym czasie w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych osób. Jest to istotne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, które pomaga w dokonywaniu oceny stabilności zatrudnienia w firmie oraz monitorowaniu zdolności organizacji do zatrzymania swoich pracowników.

Jeśli jest wysoki, może sygnalizować problemy związane np. z atmosferą w firmie, warunkami pracy, zarządzaniem lub innymi czynnikami wpływającymi na zadowolenie zatrudnianych osób. Taka sytuacja jest zazwyczaj także kosztowna dla organizacji, ponieważ wymaga stałego rekrutowania i szkolenia nowych osób.

Wskaźnik utraty pracowników a rotacyjny

Niekiedy można spotkać się z tym, że wskaźnik utraty pracowników mylony jest z rotacyjnym. Chociaż bez wątpienia między tymi dwoma miarami są pewne podobieństwa, to nie powinno się ich jednak stosować zamiennie. Dlaczego? Ponieważ pierwszy z nich koncentruje się na odchodzeniu pracowników z firmy z przyczyn naturalnych (np. emerytury, wygaśnięcie umów czasowych), przymusowych (zwolnienie dyscyplinarne, likwidacja stanowiska pracy, redukcja etatów) oraz dobrowolnych (własna rezygnacja), podczas gdy rotacja dotyczy tylko odejść dobrowolnych, czyli osób, którzy są następnie przez organizację zastępowane. Chcąc ją obliczyć, należy liczbę osób, które odeszły z pracy, podzielić przez średnią liczbę osób zatrudnionych (w danym okresie), a następnie pomnożyć przez 100%.

Jak obliczyć wskaźnik utraty pracowników?

Wskaźnik utraty pracowników wyrażany jest w formie procentowej. Aby go obliczyć, należy użyć następującego wzoru – podzielić liczbę osób opuszczających firmę (w określonym okresie, np. kwartał, półrocze czy rok) przez średnią liczbę zatrudnionych przez firmę w wybranym okresie i pomnożyć przez 100%. Jaki wynik powinien być dla firmy niepokojący? Wskazuje się, że wynoszący powyżej 20%, ale zwykle jest to jednak zależne od branży.

W firmach handlowych czy usługowych, które charakteryzuje wysoka rotacja, ta miara może być średnio wyższa niż w tych o typowo niskiej rotacji (np. świadczące usługi finansowe). Warto w tym zakresie wziąć pod uwagę również, czy rotacja była dobrowolna (z inicjatywy zatrudnionego), czy może wymuszona (np. likwidacja stanowiska pracy, redukcja etatów, dyscyplinarne zwolnienie).

Czy możliwa jest poprawa wskaźnika utraty pracowników?

Wysoki wskaźnik utraty pracowników stanowi sygnał alarmowy, który powinien zmotywować kadrę zarządzającą firmy czy dział HR do podjęcia odpowiednich działań naprawczych. Co można jednak zrobić, by zatrzymać zatrudnione osoby i zapewnić wzrost retencji? Warto zacząć od zbadania przyczyn odejść (np. poprzez przeprowadzenie wywiadów czy ankiet), a dopiero w następnej kolejności podjąć takie przykładowe działania jak:

  • polepszenie warunków zatrudnienia – sprawiedliwe wynagrodzenia i atrakcyjne benefity mogą być silnym czynnikiem motywującym dla pracowników, a firmy powinny stale monitorować swoje oferty płacowe, aby zadbać o swoją konkurencyjność na rynku,
  • zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego – pracownicy, którzy mają możliwość rozwoju swoich umiejętności (w ramach budowania kariery zawodowej, są bardziej zaangażowani w swoją pracę i mniej skłonni do odejścia z firmy. Organizacje mogą np. stworzyć programy zarządzania talentami, które pomogą zidentyfikować i rozwijać potencjalnych liderów wewnętrznych, co ma potencjał, by pomóc w zaspokojeniu potrzeb rozwojowych pracowników i zatrzymaniu ich w firmie.
  • poprawa kultury organizacyjnej – promowanie otwartości, zaufania, wzajemnego szacunku i różnorodności (czyli tworzenie pozytywnego środowiska pracy) również może przyciągać i zatrzymywać pracowników,
  • zapewnienie feedbacku i otwartej komunikacji – pracownicy chcą wiedzieć, że są doceniani, a ich opinie brane pod uwagę. Z tego powodu warto wprowadzić regularne rozmowy oceniające oraz zachęcać do dzielenia się swoimi przemyśleniami. Pomocne może być również wdrożenie regularnych badań satysfakcji, co pozwoli organizacji monitorować poziom zadowolenia i reagować na ewentualne problemy.

Wskaźnik utraty pracowników – podsumowanie

Poprawa wskaźnika utraty pracowników to proces długotrwały i wymagający stałego zaangażowania ze strony kadry zarządzającej i menadżerskiej oraz działu HR. Kluczem do sukcesu jest w tym wypadku słuchanie zatrudnionych osób, dostosowywanie strategii do zmieniających się potrzeb i stałe dążenie do tworzenia atrakcyjnego i zadowalającego środowiska pracy. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli omawiana miara nie będzie stale śledzona, w czym pomocne może być Firmbee.

wskaźnik utraty pracowników

Ten program do zarządzania projektami pozwala tworzyć bazę zatrudnionych zawierającą wszelkie informacje na temat danej osoby (od danych kontaktowych, przez stanowisko i wynagrodzenie, aż po posiadane umiejętności). W bazie można każdemu nadać odpowiedni status – np. coworker, employee, trainee czy były pracownik – co znacząco ułatwi obliczanie omawianej miary.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jak obliczyć i poprawić wskaźnik utraty pracowników? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.