Wielka rezygnacja – zjawisko będące efektem pandemii Covid-19. Ukrywający się pod niewinną nazwą wirus Covid-19 przyczynił się w ostatnich latach do jednego z największych globalnych kryzysów społeczno-gospodarczych. Nie oszczędził również rynku pracy, który w tym okresie przeszedł totalną transformację. Zagrożenie spowodowane koronawirusem i wprowadzenie lockdownu wymusiło na pracodawcach wdrożenie i organizację pracy zdalnej. Czym jest wielka rezygnacja, co ją spowodowało i jak jej zapobiegać?

Wielka rezygnacja – omówione zagadnienia:

 1. Czym jest wielka rezygnacja?
 2. Przyczyny wielkiej rezygnacji
 3. Zagrożenia związane z Big Quit
 4. Jak zapobiegać wielkiej rezygnacji
 5. Podsumowanie

Czym jest wielka rezygnacja?

Nikt w 2020 roku nie przewidział konsekwencji izolacji społeczeństwa, pracy zdalnej i osamotnienia. Pandemia wpłynęła negatywnie na poczucie bezpieczeństwa i więzi emocjonalnych. Wielu ludzi dostrzegło, jak cienka jest linia pomiędzy życiem, a śmiercią i przewartościowało swoje dotychczasowe priorytety. W efekcie na rynku pracy utrwaliło się zjawisko określane mianem Big Quit – wielka rezygnacja. Czym ono jest?

Wielka rezygnacja jest terminem użytym po raz pierwszy w 2021 roku przez Anthony Klotz´a, profesora zarządzania w Mays Business School of Texas A&M University, który stwierdził że okres pandemii połączony z wypaleniem zawodowym przyczynił się do masowych odejść pracowników i rezygnacji z pracy. Pandemia spowodowała drastyczną zmianę trybu życia. Zaniknęły codzienne rytuały związane z wyjściem do pracy, odwiezieniem i odebraniem dzieci do/ze szkoły, oczekiwaniem na wspólnie spędzany czas.

Granica pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym uległa zatarciu, zostały zachwiane wszystkie dotychczasowe wartości i normy społeczne. Ludzie szukając ratunku zaczęli podejmować decyzje o zmianie stylu życia, poczynając od zmiany zatrudnienia.

Problem masowych zwolnień w pierwszej kolejności dotknął Stany Zjednoczone, w listopadzie 2021 roku 4,53 miliona Amerykanów zrezygnowało z pracy. Również w Wielkiej Brytanii we wrześniu 2021 roku z pracy odeszło 4,4 mln osób. W krajach Unii Europejskiej także zaobserwowano trudności rekrutacyjne oraz związane z utrzymaniem pracowników. Osoby rezygnujące z pracy najczęściej zmieniają swój profil zawodowy, zakładają własne firmy bądź wycofują się z rynku pracy.

czym jest wielka rezygnacja

Przyczyny wielkiej rezygnacji

Pandemia zmieniła sposób myślenia, ludzie nie chcą już żyć tylko po to, aby pracować. W tym trudnym okresie pracownicy pracowali na ,,wysokich obrotach”, dając z siebie wszystko, teraz chcą po prostu odpocząć i ,,wrzucić na luz”. Zwiększone obciążenie pracą, przy braku stabilności firmy i braku wsparcia w dużej mierze przyczyniło się do wypalenia zawodowego. Ponadto brak możliwości kontaktu fizycznego z bardziej doświadczonymi pracownikami w znacznej mierze spowolnił proces nabywania nowych kompetencji oraz zaburzył poczucie przynależności do organizacji.

Pracownicy po zakończeniu twardego lockdwonu obawiali się powrotu do pracy. Przeprowadzone analizy rynku pracy w Stanach Zjednoczonych wykazały, że część osób obawiała się tego powrotu ze względów zdrowotnych, kolejnym spodobała się praca zdalna, a część osób musiała pozostać w domu ze względu na małe dzieci, nie chodzące do szkoły.

Składając wypowiedzenie, pracownicy zazwyczaj wskazywali na takie argumenty, jak: ograniczenie stresu, czas na odpoczynek, szansa na spełnienie i rozwój oraz znalezienie pracy bardziej przydatnej społecznie. Należy jednak zaznaczyć, że wypalenie zawodowe nie jest nowym terminem i nie pojawiło się dopiero w związku z pandemią. Jest to poważny stan psychiczny, który zagraża zdrowiu.

Według psychologów pierwszymi symptomami wypalenia zawodowego są notoryczne zmęczenie i brak energii. Aby polepszyć swój stan zdrowia, ludzie rezygnują z przyjemności, spotkań z przyjaciółmi, hobby i wyjazdów. Jednak nie przynosi to spodziewanego efektu, ich stan przechodzi do etapu fizycznego wyczerpania. Pojawia się apatia i brak chęci do życia. Ratunkiem z tej sytuacji wydaje się tylko zmiana pracy i trybu życia. I rzeczywiście zazwyczaj to pomaga.

Współcześni pracownicy szukają szczęścia i samorealizacji w pracy. Może brzmi to trochę absurdalnie, ale to właśnie brak poczucia sensu wykonywanej pracy, a nie warunki zatrudnienia i płacy są bodźcem dla części z nich do odejścia.

Zagrożenia związane z Big Quit

Zasadniczym zagrożeniem związanym z masowymi odejściami z pracy jest wzrastająca liczba wakujących stanowisk. Proces związany z rekrutacją oraz z przeszkoleniem pracowników do realizacji zadań na nowym stanowisku pracy jest bardzo kosztowny. Wiele firm nie stać na tak duże obciążenia finansowe. Efektem wysokiej rotacji jest spadek jakości świadczonych usług, produkowanych towarów, problemy z terminowością, a w konsekwencji spadek dochodów firm, zagrożenie bankructwem i spowolnienie gospodarcze kraju.

Zjawisko Big Quit przyczyniło się do osłabienia wielu branż, a przede wszystkim hotelarstwa, gastronomii oraz handlu detalicznego. Skutki masowej rezygnacji są najbardziej odczuwalne dla firm, które nie mają możliwości reorganizacji systemu pracy na pracę hybrydową bądź zdalną.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Tessian, amerykańską firmę zajmująca się bezpieczeństwem w USA i Wielkiej Brytanii wykazały, że wielka rezygnacja doprowadziła również do wzrostu ryzyka dotyczącego cyberbezpieczeństwa. Przyczyną tego jest to, że pracownicy zmieniając zatrudnienie zabierają ze sobą wrażliwe dane np. bazę klientów, w celu wykorzystania jej u nowego pracodawcy. Ponadto uważają, że te dane są ich własnością, ponieważ nad nimi pracowali.

Wielka rezygnacja – jak zapobiegać?

W celu powstrzymania pracowników od masowych odejść z miejsc pracy, organizacje w pierwszej kolejności powinny dokonać wielowymiarowej analizy przyczyn i powodów takich decyzji. Firmy działając w dobrej wierze, ale idące drogą na skróty oferują zazwyczaj wyższe wynagrodzenie lub inne bonusy finansowe, nie zmieniając nic w kulturze organizacyjnej i w relacjach interpersonalnych. W efekcie pracownicy czują się przedmiotowo traktowani, jak element kolejnej transakcji, co nie zaspokaja ich potrzeby poczucia przynależności i nie wpływa na zmianę podjętej decyzji o odejściu.

Po długim okresie pandemii i izolacji ludzie szukają kontaktów społecznych i dążą do poczucia wspólnej tożsamości. Owszem wyższe wynagrodzenie może być bodźcem do pozostania w dotychczasowym miejscu pracy, jednakże pracownicy oczekują przede wszystkim lepszego traktowania i docenienia przez przełożonych. Najbardziej skuteczne narzędzia wdrażane przez firmy, w celu zatrzymania Big Quit to:

 • Elastyczny i hybrydowy system pracy, zmniejszenie wymiaru czasu pracy, bez pomniejszania wynagrodzenia,
 • Terapie i wsparcie psychologów,
 • Dodatkowe dni wolne, wolny dzień w urodziny, a często nawet Paid Time Off (PTO) – nieograniczony, płatny czas wolny,
 • Podwyższenie wynagrodzenia i premii,
 • Transparentne ścieżki rozwoju i awansu w organizacji,
 • Darmowe wyżywienie, karnety na siłownię, bezpłatna opieka medyczna,
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa,
 • Wzmacnianie więzi interpersonalnych między pracownikami oraz pomiędzy pracownikami, a kadrą zarządzającą.

Szansą na powodzenie zatrzymania pracowników w organizacji jest zmiana dotychczasowego sposobu myślenia oraz podejścia kadry zarządzającej do problemów pracowniczych, dogłębna ich analiza oraz wdrożenie programu naprawczego, obejmującego odpowiednią kompilację narzędzi motywacyjnych.

Podsumowanie

Wielka rezygnacja to niewątpliwie efekt pandemii, połączony z wypaleniem zawodowym. W szczególności proces ten dotknął rynek pracy w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Jednakże widmo masowych odejść z pracy wisi również nad Europą.

Wielka rezygnacja utożsamiana jest z wielkim kryzysem gospodarczym, ale nie można rozpatrywać jej tylko w pejoratywnym aspekcie. Część amerykańskich naukowców dowodzi, że wielka rezygnacja nie wiąże się tylko z negatywnymi skutkami. Pozytywnym przejawem zapewne jest to, że przedsiębiorcy w celu niwelowania rotacji są zmuszeni zapewnić nie tylko bardziej godziwe warunki płacowe, ale także zaplecze socjalne i organizacyjne dedykowane dotychczas najmniej docenianym stanowiskom robotniczym oraz niższego szczebla. Jest to szansa dla pracowników szeregowych o podstawowych kwalifikacjach zawodowych, na ich dostrzeżenie i umocnienie pozycji na rynku.

Sprawdź także: Jak dział HR może powstrzymać quiet quitting

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Wielka rezygnacja – przyczyny i skutki. Jak zapobiegać wielkiej rezygnacji? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.