Zarządzanie projektami to jedna z najważniejszych współczesnych dyscyplin zawodowych. Sprawne poprowadzenie projektu firmowego jest gwarantem konkurencyjności podmiotu biznesowego. Najistotniejszą rolę w tym zakresie spełniają pracownicy kontraktowi określani mianem menedżerów projektu. To szczególnie istotny zawód w branżach informatycznych, inżynieryjnych czy marketingowych. Jakie kwestie będą przebijać się na pierwszy plan w najbliższych latach, jeżeli chodzi o zawód project managera?

Jakich nowych umiejętności powinienem się nauczyć project manager w 2022 roku? – omówione zagadnienia:

 1. Predyspozycje do wykonywania zawodu menedżera projektów
 2. Kontakt z międzynarodowym klientem
 3. Rosnące zapotrzebowanie na wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie
 4. Osobliwe innowacje w projektach menedżerskich
 5. Cechy przywódcze wychodzą przed szereg
 6. Umiejętności, które powinien posiadać project manager – czy to wszystko?

Predyspozycje do wykonywania zawodu menedżera projektów

Osoba pracująca na tym stanowisku musi systematycznie rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe. Cenione są zarówno umiejętności miękkie, związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, jak i atuty twarde, polegające na nienagannym realizowaniu celów projektowych. Można stwierdzić, że project manager jest jednoosobowym czynnikiem, który może przechylić szalę na korzyść bądź niekorzyść firmy. To zawód nieustannie ewoluujący, niejako sprzężony z zagadnieniami technologicznymi dostępnymi we współczesnym świecie. Nie chodzi wyłącznie o korzystanie przez kierownika projektu z nowych dobytków techniki, ale przede wszystkim o zdolność do przewidywania przyszłych zmian i wprowadzanie korekt wtedy, kiedy jest to konieczne. Obszarów, w których działa menedżer projektu wyróżnić można kilka.

Kontakt z międzynarodowym klientem

Procesy globalizacyjne cały czas dają o sobie znać, co jest również odczuwalne w przypadku przedsiębiorstw tworzących projekty biznesowe. Od project managera będzie wymagać się przede wszystkim płynnych umiejętności językowych, nie tylko w mowie ojczystej, ale również w wybranych językach obcych. Już sam język angielski może nie wystarczyć. Przykładowo: branże IT otwierają się także na rynki hiszpańskie, niemieckie czy włoskie. W perspektywie najbliższego roku wielką rolę odegrają – zawsze istotne – umiejętności miękkie.

Raport Project Management Institute przedstawia kilka najistotniejszych predyspozycji osobowych, które powinien posiadać dobry menedżer projektu. Są to m.in. zdolność do efektywnego motywowania kadry, posiadanie rozbudowanych cech przywódczych czy nienaganna organizacja pracy. Ważne, by osoba na tym stanowisku rozwijała umiejętności miękkie w kierunku zarządzania konfliktem, komunikacji interpersonalnej i psychologicznych kwestii zaufania międzyludzkiego.

Rosnące zapotrzebowanie na wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie

Raport Światowego Forum Ekonomicznego wskazuje perspektywy na rok 2022 w kontekście innowacyjnych zawodów, w których niewątpliwie znajduje się pozycja project manager. Według analityków zauważalna jest mocna tendencja robotyzacji w wielu dziedzinach. Jeszcze w 2019 roku ok. 70% prac w wybranych branżach technicznych było wykonywane pracą ludzką, po 2022 roku ten odsetek ma ulec obniżeniu – do ok. 58%. To pokazuje obecne trendy w zatrudnieniu, które oddziałują także na konieczność automatyzacji wielu procesów roboczych. Wdrażanie innowacji, w przypadku menedżera projektu, nie powinno być jednak zaskoczeniem. Od osoby piastującej to stanowisko wymaga się implementowania nowoczesnych rozwiązań, dostosowujących projekt do współczesnych uwarunkowań – także w kontekście informatyzacji czy robotyzacji prac.

Osobliwe innowacje w projektach menedżerskich

Dokument sporządzony przez PMI wskazuje na sześć grup technologii, które będą przebijać się coraz bardziej do głównego nurtu związanego z zarządzaniem projektami w przedsiębiorstwach. Analitycy wyróżniają dwa kluczowe procesy uczenia, które będą zyskiwać na znaczeniu. Są to: głębokie uczenie i uczenie maszynowe (proces dostosowywania SI do sposobu reagowania podobnego do pracy ludzkiego mózgu). Trzecim i czwartą technologią są: RPA (automatyzacyjny proces dot. robotyki) i zarządzanie decyzjami. Oba terminy są ściśle związane z eksploatacją sztucznej inteligencji do celów analitycznych. Ważnym aspektem w pracy project managera będzie także korzystanie z nowych systemów, tj. informatycznych systemów eksperckich i architektury opartej na naśladowaniu poczynań ludzkiego mózgu.

Cechy przywódcze wychodzą przed szereg

Wśród nowych wyzwań, stawianych przed kierownikami projektów, wyróżnia się także kwestie związane ze społecznym wpływem ich osobowości. Rola przywódcza jest niezwykle ważna i powinna być eksponowana przez osobę zatrudnioną na tym stanowisku w perfekcyjny sposób. Eksperci wskazują, że menedżerowie będą musieli systematycznie zwiększać swoje umiejętności retoryczne tak, by móc coraz szerzej wpływać na podległe im grupy społeczne. Zarządca projektów musi być swoistym liderem, przywódcą i autorytetem dla grupy osób odpowiedzialnych za realizację zadań.

project manager infografika

Umiejętności, które powinien posiadać project manager – czy to wszystko?

Katalog umiejętności i cech mile widzianych u współczesnych project managerów jest otwarty. Oprócz wyżej wymienionych trendów, podmioty badające przyszły rynek pracy wskazują na konieczność m.in.:

 • rozwijania dojrzałości osobowościowej;
 • dostosowywania kompetencji do tworzenia nowoczesnych biznesplanów;
 • wzmacniania umiejętności negocjatorskich;
 • poprawę umiejętności pracy zdalnej.

Przeczytaj także: Różnica między zarządzaniem wydajnością a oceną wydajności

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Jakich nowych umiejętności powinienem się nauczyć project manager w 2022 roku? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. W jakim stopniu innowacje zmienią zawód project manager w najbliższych latach?

  Najpewniej będziemy świadkami większego nacisku na wykorzystanie sztucznej inteligencji i nowoczesnych aplikacji w tym zawodzie. Podmioty, które zdecydują się na korzystanie z tych dobrodziejstw, zyskają przewagę konkurencyjną.

 2. Czy umiejętności miękkie menedżera projektów będą zyskiwały na znaczeniu?

  Z pewnością tak. Rozbudowane cechy osobowościowe były i są ważnym elementem pracy project managera. Jak pokazują analizy WEF czy PMI, ich waga w najbliższych latach wzrośnie.

 3. Czy sztuczna inteligencja może zagrozić pozycji project managera?

  To czynnik ludzki będzie w najbliższych latach odgrywał największe znaczenie. Rola SI rośnie, jednak w kontekście pomocy i usprawniania pracy, nie zaś w celu reorientacji zawodu.