Bez względu na to, jaką rolę na rynku pracy obecnie pełnisz – samodzielnego przedsiębiorcy, pracownika na stanowisku menadżera lub specjalisty, czy osoby stawiającej dopiero pierwsze kroki w wybranym zawodzie, musisz znaleźć swój sposób na to, by odpowiednio funkcjonować w środowisku branżowym i piąć się na kolejne szczeble kariery. W sytuacji dynamicznych zmian na rynku, ciągle rozwijającej się konkurencji, pojawianiu się nowych technologii i trendów pomocne w tym obszarze mogą być wysokorozwinięte umiejętności biznesowe. Poniżej wymieniamy te, które są kluczowe do odniesienia sukcesu na każdym stanowisku.

Czym są umiejętności biznesowe?

Umiejętności biznesowe to praktyczne zdolności, wiedza i kompetencje, które pozwalają osobom pracujących w różnych obszarach efektywnie wykonywać swoje zadania, skutecznie realizować procesy oraz osiągać cele, co ma przyczyniać się do ogólnego sukcesu organizacji. Mogą mieć charakter zarówno miękki (np. cechy osobowości), jak i twardy (wiedza techniczna, zdolności praktyczne) – a osoba, która chciałaby odnieść sukces w swojej branży, powinna mieć oba te rodzaje na wysokim poziomie.

Umiejętności biznesowe są zwykle rozwijane poprzez różne działania: od zbierania praktycznego doświadczenia zawodowego, przez uczestnictwo w szkoleniach i wydarzeniach branżowych, po lekturę odpowiednich książek i artykułów, a także codzienny kontakt z innymi osobami (uczenie się od siebie nawzajem).

Jakie umiejętności biznesowe są niezbędne?

Umiejętności biznesowe mogą różnić się w zależności od branży, pełnionej roli zawodowej czy konkretnej sytuacji. Poniżej wymieniamy 5 najważniejszych, które mają znaczenie w przypadku każdego pracownika – zarówno na niższym, jak i wyższym szczeblu.

  1. Komunikacja
  2. Zdolność jasnego i zwięzłego przekazywania informacji, w formie zarówno pisemnej, jak i ustnej, ma kluczowe znaczenie na każdym stanowisku. Pomaga w budowaniu relacji z klientami, codziennym kontakcie ze współpracownikami czy realizacji wspólnych działań z partnerami i kontrahentami. Jest również bardzo istotna w sytuacji wyrażania własnej opinii, dzielenia się swoimi pomysłami oraz przekazywania wytycznych co do działań dla członków zespołu. Przy braku tego typu zdolności pojawiają się nieporozumienia, które odznaczają się negatywnym wpływem, nieraz prowadząc do bardzo istotnych problemów (np. opóźnień w realizowanym projekcie).

  3. Analiza danych
  4. Gromadzenie, przetwarzanie i interpretacja otrzymywanych informacji – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych – to procesy, które prowadzą do wyciągnięcia wartościowych wniosków, co umożliwia z kolei podejmowanie odpowiednich dla danej firmy decyzji. Osoby oznaczające się wysokim poziomem tej umiejętności biznesowej potrafią wykrywać trendy rynkowe, identyfikować obszary firmy wymagające poprawy oraz skutecznie oceniać to, czy wdrażana strategia przyniosła oczekiwane wyniki. W ten sposób uczą się na swoich błędach i proponują nowe działania o większym prawdopodobieństwie polepszenia sytuacji firmy na rynku lub procesów wewnętrznych.

  5. Zarządzanie własnym czasem
  6. Planowanie, ustalanie priorytetów, efektywne wykorzystywanie czasu w celu osiągania efektów we wskazanym terminie (np. zgodnie z ustalonymi KPI) to kolejne procesy, które są niezbędne do tego, by odnieść sukces. W ramach zarządzania własnym czasem znaczenie ma szczególnie zdolność eliminacji czynników, które mogą negatywnie wpływać na produktywność i opóźniać realizację zadań w ramach ustalonego planu. W taki sposób można utrzymać wydajność na oczekiwanym poziomie, jednocześnie redukując poziom odczuwanego stresu.

  7. Negocjacje
  8. W różnych branżach często zachodzi potrzeba uzgadniania warunków współpracy poprzez nieraz długo ciągnące się dyskusje, które prowadzą do osiągnięcia kompromisu. Z tego powodu aby osiągnąć sukces, trzeba być również dobrym w negocjacjach, co wymaga zdolności słuchania, wywierania wpływu, skutecznego rozpoznawania interesów wszystkich zainteresowanych stron oraz budowania relacji. Ta umiejętność biznesowa może być niezbędna zarówno w relacjach z klientami, dostawcami czy partnerami, jak i podczas rozmów z pracodawcą (np. o podwyżce czy zmianie stanowiska i charakteru obowiązków).

  9. Wiedza twarda
  10. Do umiejętności biznesowych należy zaliczyć również posiadanie specjalistycznej (fachowej) wiedzy specyficznej dla danej dziedziny lub zawodu, jak np. znajomość języków obcych, narzędzi analitycznych, programowania czy obsługa różnego rodzaju oprogramowań i rozwiązań. Bez hard skills – na każdym stanowisku oraz w każdej branży – nie jest możliwe odpowiednie wypełnianie zadań związanych z wybranym obszarem działania. Tym samym nie można również korzystać z innych wymienionych powyżej zdolności.

Rozwijaj swoje umiejętności biznesowe z Firmbee

Firmbee to narzędzie do zarządzania projektami i zespołami, jednak możesz wykorzystać je także do rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i zarządzania własnym czasem. W pierwszym aspekcie pomogą Ci zintegrowane z systemem platformy, takie jak Skype, Zoom, czy Slack, dzięki którym możesz na bieżąco wymieniać się informacjami ze swoimi współpracownikami. Możesz też przekazywać swoje spostrzeżenia w formie komentarzy do konkretnych zadań.

W kwestii zarządzania własnym czasem możesz tworzyć własną to-do listę, oznaczać i modyfikować statusy zadań i priorytety, a także ustalać deadline’y. Funkcja logowania czasu pozwoli Ci natomiast kontrolować czas poświęcony na wykonanie danej pracy.

Wypróbuj Firmbee za darmo i rozwiń swoje umiejętności biznesowe!

umiejętności biznesowe

Umiejętności biznesowe – podsumowanie

Można wymienić szereg umiejętności biznesowych, które są niezbędne do tego, by osiągnąć sukces – powyżej wskazaliśmy jedynie kluczowe z nich, istotne na każdym stanowisku oraz niezmieniające się z uwagi na branżę. Najważniejsze jest jednak by pamiętać, że ich zdobywanie oraz doskonalenie to proces, który nigdy się nie kończy. Zmieniające się trendy rynkowe, ciągły rozwój technologii, wdrażanie nowych sposobów realizacji dotychczasowych procesów wymagają bowiem ciągłego dostosowywania się do tego, jakie są obecne potrzeby rynkowe i przewidywanie zdolności, które będą niezbędne w przyszłości.

umiejętności biznesowe

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

5 kluczowych umiejętności biznesowych, których potrzebujesz, aby odnieść sukces nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.