Umiejętności a zdolności: Wyjaśniamy, czym się różnią i dlaczego to istotne dla Twojego rozwoju.

Umiejętności a zdolności – w kontekście przeglądania ogłoszeń o pracę, często brakuje wyraźnego rozróżnienia między nimi. Choć wymagania dotyczące konkretnych kompetencji są kluczowe w selekcji kandydatów, często oba te pojęcia są mylone lub używane zamiennie. Niemniej jednak, istnieją wyraźne różnice między nimi. Poniżej przedstawiamy te różnice oraz wyjaśniamy, jak wpływają one na naszą pracę i decyzje zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.”

Czym są umiejętności?

Umiejętności obejmują wiedzę oraz praktyczną znajomość wybranego obszaru, które w połączeniu pozwalają nam wykonywać określone działania i zadania w sposób zorganizowany, skuteczny i efektywny. Nabywane są zwykle w wyniku nauki, a rozwijane w miarę zdobywania doświadczenia. Co istotne, można je zwykle zmierzyć (określić poziom znajomości). Dzielimy je na różne rodzaje – od technicznych (związane z konkretnymi narzędziami), przez kreatywne (związane z tworzeniem nowych rozwiązań), aż po miękkie (np. komunikacja, praca w zespole, rozwiązywanie problemów). Wśród najpopularniejszych przykładów, które mogą być wymagane na poszczególnych stanowiskach pracy, wymienimy:

 • programowanie (np. w takim języku jak Python),
 • obsługa programów graficznych (np. Adobe Photoshop czy Indesign),
 • obsługa programów komputerowych (m.in. pakiet Office),
 • prowadzenie prezentacji (przemawianie publiczne),
 • znajomość języków obcych,
 • projektowanie stron internetowych,
 • tworzenie tekstów sprzedażowych,
 • prawo jazdy,
 • obsługa kasy fiskalnej.

Czym są zdolności?

Zdolności to wrodzone, naturalne predyspozycje (umysłowe, fizyczne, emocjonalne, społeczne itp.) do wykonywania pewnych zadań, które pozwalają nam osiągać sukcesy w określonych dziedzinach. Stanowią cechy charakterystyczne danej osoby, które wpływają na to, w jaki sposób myśli, jakie ma podejście do problemów, jak kształtuje relacje z otoczeniem, a także – jak szybko i efektywnie może nabyć wiedzę i praktyczną znajomość w wybranym obszarze. Są zdecydowanie trudniejsze do zmierzenia, ale wbrew temu, co się wydaje, również mogą być rozwijane, np. poprzez szkolenia, praktykę, celowe ćwiczenia itd. Za ich przykłady mające znaczenie w życiu zawodowym możemy uznać:

 • inteligencję emocjonalną,
 • kreatywność,
 • pracę pod presją czasu,
 • koncentrację,
 • logiczne myślenie,
 • współpracę z innymi.

Innym przykładem zdolności są także planowanie i organizowanie, które można rozwijać poprzez uczenie się nowych technik, oraz korzystanie z dedykowanych narzędzi. W Firmbee uporządkujesz swoją pracę za pomocą przejrzystych list zadań, kalendarza, tablic kanban, logowania czasu i innych funkcji, których priorytetem jest zwiększenie Twojej wydajności i produktywności. Wypróbuj Firmbee za darmo!

Umiejętności a zdolności – główne podobieństwa i różnice

Umiejętności a zdolności – jakie są podobieństwa? Przede wszystkim oba te elementy mają wpływ na nasz sposób wykonywania zadań i osiąganie sukcesów w różnych dziedzinach, a także mogą być rozwijane poprzez naukę, praktykę i doświadczenie (chociaż przy wrodzonych predyspozycjach jest to dużo trudniejsze). Co więcej, to właśnie ich kombinacja jest kluczowa dla osiągnięcia wymarzonych wyników. Warto jednak wiedzieć również, jakie są różnice między umiejętności a zdolności. Najistotniejsze z nich wskazujemy poniżej.

 1. Pochodzenie – pierwsze z nich stanowią efekt celowego wysiłku w celu nabycia konkretnej wiedzy, podczas gdy drugie mają charakter wrodzony, czyli posiadamy je od urodzenia.
 2. Rozwijanie – oba elementy mogą być rozwijane i wzmacniane, ale w przypadku drugiego z nich zakres jest ograniczony przez wrodzone predyspozycje.
 3. Charakter – pierwsze z nich są mierzalne i obserwowalne, podczas gdy drugie mogą obejmować aspekty emocjonalne, społeczne i intelektualne, które trudniej jest zmierzyć.
 4. Powiązania – pierwszy element często opieraja się na drugim (np. zdolność do szybkiego uczenia się języków ułatwia zdobywanie umiejętności wyrażania się w konkretnym języku).
firmbee tworzenie list to do

Umiejętności a zdolności – podsumowanie

Chociaż różnice między umiejętnościami a zdolnościami są istotne, to należy wskazać, że oba te pojęcia są równie ważne w życiu zawodowym oraz osobistym – jedynie w połączeniu stanowią bowiem podstawę skuteczności w realizowaniu działań, prowadząc do osiągnięcia wyznaczonych celów. Mają również wpływ na to, jakie wybory zawodowe (w tym rozwojowe) podejmujemy, a także w jaki sposób się odnajdujemy w różnych sferach życia. Myśląc więc o krokach w swojej karierze, warto zdiagnozować (samodzielnie lub z pomocą innych), jakie naturalne predyspozycje się posiada, a w ramach kolejnego działania wykorzystać je w celu nabycia konkretnej praktycznej znajomości. Jedynie poprzez dokonanie tego typu rozróżnienia między umiejętnościami a zdolnościami i wykorzystanie tej wiedzy w praktyce szansa na sukces zawodowy zdecydowanie się zwiększa.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Umiejętności a zdolności - czym się różnią? (skills vs abilities) zofia lipska avatar 1background

Autor: Zofia Lipska

Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w marketingu cyfrowym, Zofia nie tylko zna zasady tej branży, ale przede wszystkim wie, jak je łamać, aby osiągnąć nadzwyczajne rezultaty.