Niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym przedsiębiorcą, szeregowym pracownikiem czy menadżerem zarządzającym mniejszym lub większym zespołem, na pewno zależy Ci na tym, by w każdej sytuacji podejmować najlepszą możliwą decyzję – z myślą o perspektywie długoterminowej (wyznaczonych celach, wizji czy misji działania, osobistych oraz firmowych).

Bardziej skuteczne oraz świadome zarządzanie (sobą oraz innymi) jest możliwe wtedy, gdy posiada się wysokorozwiniętą umiejętność strategicznego myślenia. Poniżej omawiamy, co dokładnie obejmuje ta kompetencja, a także wskazujemy 4 sposoby, które można wykorzystać, by ją rozwijać – bez względu na to, jaką rolę w organizacji odgrywasz oraz w jakiej branży na co dzień działasz.

Na czym polega umiejętność strategicznego myślenia?

Umiejętność strategicznego myślenia polega na zdolności do analizowania sytuacji oraz podejmowania decyzji, które przyczyniają się do osiągania celów i wizji organizacji lub jednostki w perspektywie długoterminowej. Wydaje się być zdolnością, która na dynamicznie zmieniającym się oraz niezwykle konkurencyjnym rynku nabiera szczególnego znaczenia, pozwalając w odpowiedni sposób kierować rozwojem firmy i dostosowywać ją do oczekiwań ze strony interesariuszy. Jest to jednak kompetencja, która okazuje się przydatna nie tylko w biznesie (w ramach rozwoju firmy lub osobistego), ale również w innych obszarach życia – m.in. edukacji (dostosowanie planów nauczania do potrzeb uczniów), sporcie (tworzenie skutecznych planów treningowych) czy polityce (prowadzenie działań pozwalających zdobyć poparcie społeczne).

Co obejmuje umiejętność myślenia strategicznego?

Strategiczne myślenie obejmuje przede wszystkim takie istotne elementy i procesy jak:

 • rozumienie złożonych systemów – ta kompetencja pozwala zrozumieć, jak różne części systemu wpływają na siebie nawzajem, co przekłada się na przewidywanie konsekwencji swoich działań i podejmowanie decyzji, które będą miały pozytywny wpływ na cały system,
 • wyznaczanie celów – umożliwia skoncentrowanie się na tym, co jest ważne, a w ramach następnego kroku podjęcie decyzji, która będzie zgodna z ustalonymi celami,
 • planowanie – zarówno krótko-, jak i długoterminowe, w ramach zgodności z wyznaczonymi celami (w tym także priorytetyzacja, która zadania i działania są najważniejsze i z największym prawdopodobieństwem osiągnięcia założonych efektów),
 • rozwiązywanie problemów – dzięki wiedzy i kreatywności możliwe jest tworzenie nowych rozwiązań nawet w przypadku najbardziej złożonych problemów,
 • podejmowanie decyzji – posiadana kompetencja, w połączeniu z wiedzą teoretyczną oraz praktycznym doświadczeniem (a także intuicją i zdolnością analizy otrzymanych danych), pozwala doprowadzić do tego, by podjęta została najlepsza w danej sytuacji decyzja.

Jak rozwijać umiejętność strategicznego myślenia?

Ciągłe doskonalenie umiejętności strategicznego myślenia możliwe jest głównie poprzez samodzielny rozwój, naukę na własnych (lub cudzych) błędach, powiększanie swojego praktycznego doświadczenia oraz eksperymentowanie (sięganie po nieoczywiste rozwiązania). Poniżej dokładnie opisujemy te sposoby na rozwijanie omawianej zdolności.

 1. Samodzielne zdobywanie wiedzy

  Pierwszym krokiem w ramach rozwoju omawianej kompetencji jest bez wątpienia samodzielne zdobywanie wiedzy, co obejmuje przede wszystkim lekturę branżowych pozycji i czasopism (zwłaszcza z zakresu zarządzania, ale również polepszania swoich soft skills), dostarczających podstaw wiedzy teoretycznej. To działanie może również przyjąć formę uczestnictwa w kursach prowadzonych przez ekspertów wyróżniających się w omawianym obszarze. Bez wątpienia jednak osoby rozwijające tę zdolność powinny być proaktywne w poszukiwaniu informacji i zasobów edukacyjnych, które pomogą im zrozumieć zarówno teorię, jak i praktykę.

 2. Nauka od innych

  Uczestnictwo w konferencjach i innych wydarzeniach branżowych, analiza case studies, rozmowy networkingowe z innymi osobami z branży (dające możliwość wymiany doświadczeń), korzystanie z pomocy mentora, udział w grupach dyskusyjnych – te wszystkie elementy stanowią sposób na to, by uczyć się od innych, co również zapewnia perspektywę do rozwoju umiejętności strategicznego myślenia. W taki sposób można bowiem pozyskać cenne wskazówki, rady i perspektywy od tych, którzy osiągnęli sukces w omawianym obszarze.

 3. Eksperymentowanie

  Osoby chcące rozwinąć u siebie omawianą kompetencję powinny być również gotowe eksperymentować z różnymi scenariuszami – testować nowe rozwiązania i (co ważniejsze) oceniać ich skuteczność. Takie działanie pozwala na zdobywanie doświadczenia, dostosowywanie podejść do zmieniających się warunków i uczenie się na błędach. Daje również szansę na to, by odkryć własny sposób działania lub nieoczywiste podejście, które nie zostało wcześniej zastosowane, ale może przynieść oczekiwane efekty.

 4. Codzienna praktyka

  Nie ma jednak lepszego sposobu na to, by rozwijać swoją umiejętność strategicznego myślenia niż przez samo doświadczenie – podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, realizowanie projektów, zarządzanie pracą zespołu, a przede wszystkim obserwowanie efektów i wyciąganie wniosków. Bądź więc gotów do próbowania różnych podejść, uczenia się na błędach i dostosowywania swoich działań w miarę rozwoju sytuacji. Im więcej bowiem praktyki, tym wyższy poziom rozwoju niezbędnej Ci zdolności.

  W rozwoju umiejętności strategicznego myślenia pomoże Ci także Firmbee – system do zarządzania projektami i zespołami. To za jego pomocą możesz rozpisać zadania, określić priorytety i ryzyka, załączyć niezbędną dokumentację i monitorować budżet, a następnie na tej podstawie podejmować najodpowiedniejsze decyzje.

Wypróbuj Firmbee za darmo! Umiejętność strategicznego myślenia

Umiejętność strategicznego myślenia – podsumowanie

Osoby wyróżniające się umiejętnością myślenia strategicznego na wysokim poziomie są zdecydowanie lepiej przygotowane do podejmowania trudnych decyzji, rozwiązywania problemów i przewidywania przyszłości, przez co częściej realizują swoje cele – i to w rozumieniu długoterminowym. Warto jednak pamiętać, że chociaż to działanie wymaga wielu zdolności, takich jak analiza danych, kreatywność czy planowanie, to jednak w dzisiejszych czasach nie będzie przydatna bez zachowywania elastyczności. W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym zdolność dostosowywania swoich działań i decyzji w odpowiedzi na sytuację panującą na rynku jest bowiem kluczowe do osiągnięcia sukcesu – i to bez względu na to, w jakiej branży się na co dzień funkcjonuje.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Umiejętność strategicznego myślenia - 4 sposoby na jej rozwój nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.