Pracownicy to główna siła napędowa każdej firmy. To oni wykonują najważniejsze zadania i wpływają na kształt całego biznesu. Jednak, aby w pełni wykorzystać ich potencjał, na początku kluczowe jest rozpoznanie umiejętności, które posiadają oraz, bazując na tej wiedzy, ich odpowiednie dopasowanie do poszczególnych stanowisk. W tym celu firmy już podczas rekrutacji coraz chętniej korzystają z różnego rodzaju testów na etapie rekrutacji. Coraz popularniejsze stają się testy predyspozycji, osobowości czy umiejętności.

Testy predyspozycji – omówione zagadnienia:

 1. Poznanie kluczem do sukcesu
 2. Jak poznać pracownika?
 3. Test Belbina – jak zbudować idealny zespół?

Poznanie kluczem do sukcesu

Prawidłowa identyfikacja umiejętności pracownika pozwala na wykorzystanie jego mocnych stron do zwiększania wydajności całej firmy. Współczesny rynek wymaga od personelu dużej elastyczności i otwartości na nową wiedzę. Jednak bez względu na zapał do nauki, każdy pracownik wyróżnia się indywidualnymi cechami oraz określonymi predyspozycjami, które w znacznym stopniu wpływają na jego możliwości zawodowe.

Dążąc do maksymalizacji produktywności zatrudnianych osób, należy powierzyć im zadania odpowiadające ich umiejętnościom. W tym celu, już podczas procesu rekrutacji, warto skupić się na poznaniu kandydatów i scharakteryzowaniu obszarów, w których czują się najswobodniej.

Wnikliwe poznanie personelu pozytywnie oddziałuje na wyniki całego biznesu. Pracownicy sprawniej realizują cele dopasowane do ich zdolności i lepiej czują się w takiej pracy. Zwiększa się również ich ogólna satysfakcja. Często mogą oni rozwijać się zawodowo w dziedzinach prawdziwe dla nich interesujących, co jeszcze mocniej motywuje ich do realizacji kolejnych zadań.

Warto również pamiętać, że bliższe poznanie pracownika przedstawia pracodawcę w bardziej ludzkim świetle. Dobre relacje z personelem, oprócz budowania przyjaznego wizerunku firmy, usprawniają również samą współpracę na wielu poziomach. Poświęcanie czasu na lepsze zrozumienie pracowników tworzy silniejsze poczucie zespołowości, zwiększając zaangażowanie w pracę.

Obecnie istnieje wiele narzędzi mających na celu ułatwienie rekruterom poznania kandydata. Już podczas samej rozmowy kwalifikacyjnej, obserwując gesty oraz sposób wysławiania się potencjalnego pracownika, istnieje możliwość sprawdzenia jego zdolności interpersonalnych. Jednocześnie zastosowanie różnego rodzaju testów wiedzy daje szansę na weryfikację zgodności z wymaganą listą umiejętności.

W tym celu zespoły HR mogą zastosować testy predyspozycji, mające na celu wyłonienie cech odpowiednich na dane stanowisko. Stosowane są również testy umiejętności, które inaczej niż testy predyspozycji pokazują czy umiejętności wskazane przez kandydata mają realne odwzorowanie. Testy osobowości, podobnie jak testy predyspozycji, skupiają się wokół odkrycia jakim człowiekiem jest rekrutowany i pokazują, czy pasuje do wizji w jakiej tworzona jest firma.

Rozpoczynając poszukiwanie nowego pracownika, firma tworzy ogłoszenie ze sprecyzowanymi oczekiwaniami, a czas poświęcony na dokładniejsze poznanie predyspozycji kandydata sprawia, że wzrasta prawdopodobieństwo znalezienia tego idealnego.

testy predyspozycji

Jak poznać pracownika?

Współcześnie pracodawcy coraz częściej odchodzą od tradycyjnej formy rozmowy kwalifikacyjnej, przemieniając ją w wieloetapowy proces zapewniający lepsze poznanie potencjalnego pracownika. W tym celu stosowane są testy predyspozycji, różnorodne zadania pokazujące umiejętności czy scenki, mające za zadanie odkryć sposób zachowania kandydata. Szczególnie w branżach wymagających wybitnie specjalistycznych umiejętności, jak na przykład sektor IT, dogłębne prześwietlenie kandydatów już na samym początku znacznie usprawnia proces rekrutacji.

Otrzymywane CV czy różnego rodzaju kwestionariusze stanowią wyłącznie punkt odniesienia. O wiele ważniejsza jest realna ocena umiejętności i predyspozycji przyszłych pracowników. W tym celu, w zależności od struktury wykonywanej pracy oraz charakterystyki danego stanowiska, firmy mogą wykorzystać rozmaite testy predyspozycji umożliwiające wielowymiarową analizę sylwetek kandydatów.

Testy wiedzy pozwalają na weryfikację wiedzy kandydata na kluczowe tematy czy znajomości określonej branży. Dają również szansę na sprawdzenie autentyczności deklarowanych wcześniej umiejętności twardych, jak na przykład znajomości języków czy różnych programów przydatnych na danym stanowisku. Jednocześnie przeprowadzane testy kompetencji, które najczęściej opierają się na zadaniach rekrutacyjnych związanych z konkretnym obszarem przyszłej pracy, umożliwiają prawidłowe rozpoznanie umiejętności miękkich kandydata. W rezultacie oceniane są nie tylko same efekty pracy, ale też podejście i postawa potencjalnego pracownika.

Ważne źródło informacji o kandydatach stanowią także testy psychologiczne. Wprowadzenie tej metody pozwala na poznanie nie tylko poszczególnych cech osobowości kandydata, ale również na określenie jego poziomu inteligencji czy zdolności poznawczych. W rezultacie pracodawca zyskuje cenne narzędzie pokazujące, jak potencjalny pracownik będzie odnajdywał się w nowej pracy, zespole. Ponadto, dzięki rozmaitym rodzajom tego typu tekstów, możliwa staje się nawet ocena, jak kandydat poradzi sobie z silnymi emocjami, kryzysowymi sytuacjami czy pracą w stresie.

Test Belbina – jak zbudować idealny zespół?

Zweryfikowanie umiejętności indywidualnych pracowników pozwala na zbudowanie sprawnie funkcjonującego zespołu. Bez względu na charakter prowadzonej działalności każda firma potrzebuje zróżnicowanych pracowników, którzy nawzajem będą uzupełniać swoje kwalifikacje.

W tym celu już podczas rekrutacji warto przeprowadzić test Belbina umożliwiający analizę talentów zespołowych i lepsze dopasowanie nowych pracowników do istniejącego zespołu. Metoda ta opiera się na dziewięciu rolach zespołowych opisujących zachowania człowieka.

Odpowiednie zidentyfikowanie roli odpowiadającej danemu kandydatowi pozwala ocenić czy jest on w danym momencie potrzebny i czy wpasuje się on w środowisko firmy. W rezultacie już od samego początku pracodawca weryfikuje stopień dopasowania predyspozycji potencjalnego pracownika do charakteru pracy i roli na danym stanowisku.

9 ról zespołowych Belbina:

 1. The Monitor Evaluator – wyróżnia go racjonalne myślenie oraz podejmowanie decyzji w oparciu o fakty. Takie osoby specjalizują się w strategicznym myśleniu i obiektywnie rozważają każde potencjalne rozwiązanie,
 2. The Specialist – jest to ekspert w konkretnej dziedzinie, który dostarcza specjalistyczną wiedzę na określony, często wąski temat,
 3. The Plant – kreatywna dusza zespołu odpowiadająca za nieszablonowe pomysły oraz innowacyjne rozwiązania. Najczęściej wolą pracować samodzielnie, jednak dzięki przełomowym koncepcjom mają znaczący wkład w rozwój i postępy firmy,
 4. The Shaper – urodzony lider, reprezentuje ekstrawertyczne podejście, motywując również innych do działania. Takie osoby są nastawione na osiąganie jak najlepszych wyników i świetnie działają pod różnego rodzaju presją oraz w sytuacjach kryzysowych,
 5. The Implementer – dąży do utrzymania porządku i strukturyzacji pracy poprzez przemienianie abstrakcyjnych pomysłów w konkretne plany działania. Są to osoby zdyscyplinowane, opanowane, zorganizowane oraz skupione na potrzebach zespołu,
 6. The Completer/Finisher – introwertyk oraz perfekcjonista dbający o realizacje najważniejszych etapów projektu. Analityczne podejście często pomaga wykryć błędy i zagwarantować wysoką jakość pracy,
 7. The Coordinator – charakteryzują go rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Najczęściej są to osoby na stanowiskach kierowniczych praktykujące bardziej demokratyczne podejście do zarządzania, skupiając się na pomaganiu pracownikom w osiąganiu ich indywidualnych celów,
 8. The Team Worker – ekstrawertyk o łagodnym i przyjaznym usposobieniu, co ułatwia swobodne wchodzenie w interakcje z innymi współpracownikami. Osoby te są dobrymi słuchaczami i dbają o harmonię w całym zespole, zwiększając jednocześnie jego efektywność,
 9. The Resource Investigator – posiada talent do nawiązywania kontaktów, co ułatwia jego ekstrawertyczna natura oraz entuzjastyczne podejście do ludzi. Zdolności te wykorzystuje również do prowadzenia negocjacji czy zbierania nowych pomysłów biznesowych.

Wiesz już czym są testy predyspozycji i jak możesz je wykorzystywać w rekrutacji. Sprawdź również: Jak planować proces rekrutacyjny?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Testy predyspozycji, osobowości i umiejętności oraz ich znaczenie podczas rekrutacji nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.