Rekrutacja to proces, czyli działalność o charakterze ciągłym, nie jedynie spontanicznym działaniem. Cały proces składa się z rozpoznania oraz przyciągania potencjalnych pracowników do firmy. Do jego prawidłowego przeprowadzenia niezbędne jest odpowiednie rozpoznanie rynku oraz stosowanie różnorodnych form w oparciu o modele rekrutacji, które dopasowywane są do bieżącej sytuacji.

Skuteczne modele rekrutacji dla małych firm – omówione zagadnienia:

 1. Główne zadanie procesu rekrutacji
 2. Dwa źródła pozyskiwania pracowników
 3. Model SITA
 4. Zalety i wady modelu SITA
 5. Model Kapitału Ludzkiego
 6. Zalety i wady modelu Kapitału Ludzkiego
 7. Główne zadanie procesu rekrutacji

  Sam proces rekrutacji polega na przyciągnięciu odpowiedniej liczby kandydatów na dane stanowisko w firmie oraz ich późniejszej selekcji celem wybrania najodpowiedniejszego kandydata. Rekrutacja jest procesem wieloetapowym, którego zakończeniem jest zatrudnienie nowego pracownika i likwidacja wakatu.

  Źródła pozyskiwania pracowników

  Podstawowym podziałem jest podział na rekrutację wewnętrzną oraz zewnętrzną. Dana organizacja może obsadzić wakat pracownikiem, który już jest w niej zatrudniony lub kimś z poza firmy.

  Rekrutacja wewnętrzna

  Rekrutacja wewnętrzna to model rekrutacji kiedy proces kierowany jest do obecnego personelu. To oni stanowią potencjalnych kandydatów. Pod uwagę brane są osoby, które pragną awansu, zmiany kwalifikacji lub stanowiska. Rekrutacja wewnętrzna to dobry sposób na docenienie pracowników oraz udowodnienie im, że zasoby ludzkie są najcenniejszą częścią organizacji. Proces ten pomaga zatrzymać najlepszych pracowników w firmie.

  Rekrutacja zewnętrzna

  Rekrutacja zewnętrzna polega na wykorzystaniu odpowiednich metod, które mają na celu przyciągnięcie kandydatów z zewnątrz danej organizacji.

  Model SITA

  Model SITA zakłada, że każda dorosła osoba jest jednostką ukształtowaną, która nie podlega dalszym istotnym zmianom. W związku z tym podczas procesu rekrutacji pracodawca kierujący się tym modelem poszukuje kompetentnych pracowników, którzy posiadają kwalifikacje zgodne z wymaganiami danego stanowiska.

  Oznacza to dotarcie jedynie do najlepszych kandydatów oraz rozpoznanie wśród nich najbardziej dopasowanych. Podczas tego rodzaju rekrutacji najważniejsza jest historia danego kandydata czyli jego doświadczenie, wykształcenie oraz dokonania. To dość odmienne założenie, gdyż według większości modeli najlepszym rozwiązaniem jest stałe doskonalenie pracowników oraz inwestowanie w ich rozwój.

  Zalety i wady modelu SITA

  Zaletą, którą bardzo łatwo wyróżnić jest to, że przedsiębiorstwo zyskuje wykształconych pracowników, najlepszych na rynku. Zaletą jest także możliwość ustalenia przejrzystych zasad rekrutacji, która w tym modelu może ulec automatyzacji.

  Korzystanie z tej metody może powodować niskie przywiązanie pracowników do firmy, a co za tym idzie dużą rotację. To wiąże się z dużymi kosztami rekrutacji, która musi być cyklicznie powtarzana. Kolejnym zagrożeniem, które stwarza ten rodzaj modelu, jest negatywna opinia pracowników na temat atmosfery w pracy, która w dzisiejszych czasach dla wielu jest tak samo istotna jak wynagrodzenie. Obecnie takie informacje z łatwością docierają do potencjalnych osób chcących wziąć udział w rekrutacji za pośrednictwem forów internetowych.

  Model kapitału ludzkiego

  Model kapitału ludzkiego to zupełne przeciwieństwo modelu SITA. W tym wypadku przyjmuje się, że człowiek zmienia się oraz uczy przez całe swoje życie. Przedsiębiorstwo wykorzystujące ten model stawia na ludzi młodych, często nie wykształconych, ale wykazujących potencjał. Dużą uwagę przywiązuje się do predyspozycji oraz cech charakteru kandydata, mniejsze znaczenie ma natomiast zdobyty dyplom oraz tytuły. Cechy, które są poszukiwane wśród kandydatów na pracowników to: lojalność, pozytywne nastawienie do działania oraz skłonność do współpracy. Grupą, do której adresowany jest proces rekrutacji, są studenci, absolwenci, a także obecni pracownicy wykazujący potencjał do awansu.

  Zalety i wady modelu kapitału ludzkiego

  Ogromną zaletą dla pracowników jest z pewnością poczucie bezpieczeństwa w firmie oraz pozytywna atmosfera w pracy. W dzisiejszych czasach stabilność jest bardzo ważna, dlatego wiele osób ceni sobie właśnie takie podejście pracodawcy. Czasami na tyle, że może stać się to argumentem decydującym o wyborze właśnie tej organizacji jako przyszłego pracodawcy.

  Pracodawcy wykorzystujący ten model stawiają na pracownika. Nie przewidują więc zwolnień, dbają o jego rozwój oraz niezbędne szkolenia, a w przypadku trudności starają się zapewnić inne, komfortowe stanowisko w ramach tej samej organizacji. Poczucie bezpieczeństwa powoduje także wytworzenie więzi z przedsiębiorstwem, co z kolei zdecydowanie zmniejsza rotację.

  Dobra polityka zatrudnienia sprawia, że pracownicy wykazują także większe zaangażowanie, a zlecone zadania wykonują z największą efektywnością. Przyjazna atmosfera w firmie powoduje zdecydowane zwiększenie produktywności oraz kreatywności, która jest szczególnie istotna w niektórych sektorach.

  Czy oznacza to, że model kapitału ludzkiego nie posiada wad? Niestety nie. Minusem z pewnością jest konieczność poniesienia sporych kosztów związanych z doszkalaniem przyszłego pracownika. Warto pamiętać, że jest to proces długotrwały, który może okazać się nieefektywny. Pomimo zastosowania na etapie rekrutacji różnego rodzaju testów oraz wywiadów, które mają na celu ustalenie predyspozycji kandydata, ich wyniki mogą okazać się mylne. Poza tym istnieje ryzyko, że pomimo przejścia przez pracownika całego procesu szkolenia postanowi on przenieść się do innej firmy.

  skuteczne modele rekrutacji

  Przeczytaj również: Jak planować proces rekrutacyjny.

  Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

  Skuteczne modele rekrutacji dla małych firm nicole mankin avatar 1background

  Autor: Nikola Maniecka

  HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.