Dział HR ma mocno rozbudowany zakres obowiązków, zajmuje się głównie rekrutacją nowych pracowników, ale też przeprowadzaniem onboardingu i szkoleń czy formalnościami związanymi z wynagrodzeniami i ubezpieczeniami pracowników.

Ścieżki rozwoju w HR nie są skomplikowane, najłatwiej rozpocząć pracę jako asystent lub młodszy specjalista ds. rekrutacji. Osoba na tym stanowisku zajmuje się zamieszczaniem ogłoszeń, pomaga w selekcji kandydatów, przeprowadza rozmowy rekrutacyjne i tworzy bazy danych. Praca w HR daje jednak wiele możliwości rozwoju. W zależności od indywidualnych aspiracji, posiadanych umiejętności i doświadczenia można rozwijać się w wybranym obszarze.

Ścieżki rozwoju w HR – omówione zagadnienia:

 1. HR Business Partner
 2. HR Manager
 3. Specjalista ds. kadr i płac
 4. Specjalista ds. oceny i rozwoju pracownika
 5. Specjalista ds. employer brandingu i komunikacji
 6. Specjalista ds. BHP
 7. Trener / Coach
 8. Węższe specjalizacje

HR Business Partner

Jednym ze stanowisk, cieszących się coraz większą popularnością jest HR Business Partner. Jest to osoba wspierająca managerów wszystkich działów w kwestiach związanych z HR. Współpracuje z kadrą menadżerską przy budowaniu zespołów, analizuje trendy i potrzeby kadrowe i szkoleniowe w organizacji oraz wdraża procesy i rozwiązania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, HR Business Partner wspiera biznes w realizacji celów organizacji.

HR Manager

Istnieje również możliwość rozwoju jako HR Manager, który odpowiada za tworzenie i wdrażanie strategii HR, zarządzanie rekrutacją i planami zatrudnienia, planowanie oferty szkoleniowej w organizacji. HR Manager ściśle współpracuje z innymi managerami i raportuje swoją pracę. Zajmuje się także planowaniem i nadzorowaniem budżetu.

Specjalista ds. kadr i płac

Specjalista ds. kadr i płac musi posiadać wiedzę z zakresu prawa pracy i prawa podatkowego. Osoba ta jest odpowiedzialna za wypłacanie wynagrodzeń i wszelkie formalności związane z zatrudnieniem, takie jak ustalanie formy zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń na konkretnych stanowiskach w organizacji.

Specjalista ds. oceny i rozwoju pracownika

Kolejnym ciekawym obszarem HR jest rozwój talentów poprzez szkolenia i rozwój. Nazwa odpowiedzialnego za to stanowiska różni się w zależności od organizacji – może to być specjalista ds. szkoleń i rozwoju pracownika, specjalista ds. rozwoju talentów czy specjalista ds. oceny i rozwoju pracownika. Niezależnie od nazwy stanowiska, osoba ta jest odpowiedzialna za diagnozowanie potrzeb rozwojowych, tworzenie polityki szkoleniowej, budowanie ścieżek rozwojowych i wspieranie celów zawodowych pracowników. Analizuje też wskaźniki związane z oceną i rozwojem. Specjalista ds. oceny i rozwoju pracownika powinien być zorientowany w trendach dotyczących stylów zarządzania i współpracy oraz znać narzędzia służące do oceny oraz metod szkoleniowych.

Ścieżki rozwoju w HR Development paths in HR min 800x1600 1

Specjalista ds. employer brandingu i komunikacji

Specjalista ds. employer brandingu i komunikacji odpowiada za kreowanie i realizację strategii employer brandingowej oraz tworzenie i realizację strategii komunikacji wewnątrz firmy. Jest osobą kreatywną, poszukuje niestandardowych rozwiązań, śledzi trendy i dobre praktyki w obszarze employer brandingu oraz wdraża i rozwija narzędzia w tym obszarze. Specjalista ds. employer brandingu buduje pozytywny wizerunek firmy na rynku pracy.

Specjalista ds. BHP

Kolejne HRowe stanowisko to specjalista ds. BHP. Przeprowadza on szkolenia pracowników w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji i tworzy instrukcje postępowania w razie wystąpienia zagrożenia.

Trener / Coach

Osoba, która dba o utrzymanie motywacji pracowników na wysokim poziomie to Trener (nazywany też Coachem). Dba on o rozwój osobisty zatrudnionych, pomaga im doskonalić swoje kompetencje, pośredniczy w rozwiązywaniu konfliktów, doradza pracownikom. Opracowuje także nowe metody szkoleniowe i nieustannie ocenia postępy pracowników.

Węższe specjalizacje

Pojawiają się też coraz to węższe specjalizacje jak np. stanowisko HR Onboarding Specialist – jest to osoba odpowiedzialna za onboarding, jego planowanie, przeprowadzenie i ciągłe usprawnianie tego procesu. Omówione stanowiska pokrywają się między sobą zakresem niektórych obowiązków, często jedno stanowisko jest rozbijane na 2-3 z węższym zakresem obowiązków lub obowiązki kilku stanowisk pełni jedna osoba. Ścieżki rozwoju w HR w przypadku takich stanowisk zależne są od wielkości firmy, jej budżetu oraz indywidualnego podziału funkcji w dziale HR.

Ścieżki rozwoju w HR dają spore możliwości samorozwoju i realizowania się w najbardziej odpowiadającym naszym kompetencjom i zainteresowaniom obszarze. Wybierając specjalizację dla siebie, warto zastanowić się nad swoim umiejętnościami i wcześniejszym doświadczeniem zawodowym. Przykładowo osoba z doświadczeniem w agencji marketingowej może odnaleźć się w roli specjalisty ds. employer brandingu, osoba z wysoko rozwiniętymi zdolnościami analitycznymi prawdopodobnie sprawdzi się jako specjalista ds. rozwoju pracownika. Wykształcenie w dziedzinie księgowości może z kolei przydać się w pracy specjalisty ds. kadr i płac. Dobrze też uczęszczać na branżowe eventy, być na bieżąco z nowymi trendami i metodami, a przede wszystkim utrzymywać kontakty z ludźmi z branży. Im większą wiedzę mamy na temat danego obszaru, tym łatwiej będzie wybrać ścieżki rozwoju w HR odpowiadające własnym umiejętnościom i preferencjom.

Jeśli szukasz swojej ścieżki rozwoju w HR, sprawdź nasz wpis: Kim jest headhunter?

Ścieżki rozwoju w HR 4pl

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Ścieżki rozwoju w HR nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.

Najważniejsze pytania

 1. Na jakim stanowisku rozpocząć pracę w HR?

  Na początku ścieżki zawodowej najłatwiej zacząć jako Asystent ds. rekrutacji lub Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji.

 2. Jakie są możliwe stanowiska w dziale HR?

  Istnieją różne ścieżki rozwoju w HR. Można pracować jako Rekruter, jako HR Business Partner, HR manager, Specjalista ds. kadr i płac, Specjalista ds. brandingu i komunikacji czy Trener. Jednak obowiązki na wymienionych stanowiskach często się pokrywają i to od organizacji zależy w jaki sposób funkcje te są rozdzielane.

 3. Jakie wykształcenie powinien mieć HRowiec?

  Nie ma jednego kierunku studiów wymaganego w pracy w HR. Przydatne może okazać się jednak wykształcenie i wiedza w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania, administracji, psychologii czy socjologii.