Wysokiej klasy specjaliści oraz pracownicy o unikalnych umiejętnościach są często ,,towarem” deficytowym na rynku pracy. Dlatego organizacje poszukując odpowiedniego kandydata zlecają to zadanie profesjonaliście. Dlaczego headhunterowi, a nie rekruterowi? Ponieważ znalezienie interesującego talentu, a także właściwa ocena aplikacji na wakujące stanowisko to dość trudne zagadnienie. Poszukiwanie takiej osoby odbywa się najczęściej w sposób ukryty i zawoalowany. Dlatego warto jest skorzystać z usług profesjonalnego headhuntera, ponieważ rekruter może sobie z tym zadaniem nie poradzić.

Kim jest headhunter?- omówione zagadnienia:

  1. Czy łowca głów zajmuje się tym samym co rekruter?
  2. Ścieżka zawodowa headhuntera i wymagane kwalifikacje
  3. Cechy dobrego headhuntera
  4. Podsumowanie

Czy headhunter zajmuje się tym samym co rekruter?

Praca potocznie nazywanego łowcy głów polega na pozyskiwaniu talentów i pracowników o wyjątkowych i niszowych kwalifikacjach oraz kadry zarządzającej wyższego szczebla. Biorąc pod uwagę, że tacy pracownicy nie narzekają na brak zatrudnienia, to rolą headhuntera jest ich wyciągnięcie i podkupienie z innej firmy. Żeby było to możliwe z potencjalnym kandydatem powinna zostać nawiązana wspólną relację, aby przekonać go do zmiany pracodawcy. Ale zanim jeszcze do tego dojdzie musi zrobić research na określonym rynku pracy, aby dotrzeć do najlepszych kandydatów.

W odróżnieniu od rekrutera, łowca głów sam typuje kandydatów, przedstawia im propozycję pracy i przekonuje, dlaczego warto zmienić miejsce zatrudnienia. Headhunterzy najczęściej są zatrudnieni w agencjach rekrutacyjnych i realizują projekty na zlecenie klienta zewnętrznego. Zdarza się, że w przypadku dużej organizacji stanowią kadrę wewnętrzną działu HR. Istotną rolę w procesie pozyskiwania talentów stanowi poufność informacji. Od momentu kontaktu z pierwszym kandydatem plany rekrutacyjne są tajne i nie podawane do publicznej wiadomości.

Natomiast w odniesieniu do zakresu obowiązków rekrutera należy stwierdzić, że jest on znacznie szerszy. Odpowiada za redakcję ogłoszeń i ich publikację oraz promocję. Ponadto pracuje z kandydatami, którzy sami aplikują na dane stanowisko. Jest odpowiedzialny za cały proces rekrutacji i selekcji. Weryfikuje CV, prowadzi rozmowy kwalifikacyjne i przeprowadza testy kompetencyjne i psychologiczne. Zasadniczą różnicą pomiędzy rekruterem, a headhunterem jest to, że rekruter nie wyszukuje sam kandydatów, tylko poddaje weryfikacji przesłane aplikacje.

Ścieżka zawodowa headhuntera i wymagane kwalifikacje

Ścieżka zawodowa i rozwój kariery są zbliżone do stanowiska rekrutera i obejmuje następujące etapy:

  • Researchera – wyszukiwanie potencjalnych kandydatów o określonym wykształceniu i umiejętnościach odpowiednich dla danego stanowiska. Sprawdzanie portali branżowych na, których umieszczane są CV.
  • Konsultanta – bezpośredni kontakt z potencjalnymi kandydatami. Weryfikacja ich kompetencji, uzupełnienie informacji w zakresie ich doświadczenia zawodowego, a następnie przedstawienie oferty zatrudnienia.
  • Starszego konsultanta (headhuntera) – realizacja projektów w zakresie rekrutacji specjalistów i kadry zarządzającej wysokiego szczebla.

Najbardziej wskazanymi kierunkami studiów dla osób chcących pracować, jako łowca głów są zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, psychologia lub psychologia biznesu. Te kierunki najlepiej przygotują do pracy związanej z poszukiwaniem kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników oraz prowadzeniem rozmów negocjacyjnych na wysokim szczeblu.

Cechy dobrego headhuntera

Najbardziej istotnymi cechami dobrego headhuntera są otwartość na kontakty interpersonalne, umiejętność nawiązywania długotrwałych relacji i zmysł obserwacji. Nie bez znaczenia pozostają również zdolności negocjacyjne i nastawienie na realizację celów, ponieważ zadaniem headhuntera jest przekonanie potencjalnego kandydata do zmiany zatrudnienia. W przypadku konieczności znalezienia pracownika o nietypowych kwalifikacjach headhunter musi odznaczać się wysokim stopniem cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu, jakim jest znalezienie idealnego kandydata chętnego do podjęcia nowych wyzwań zawodowych. W związku z tym, że jest to najczęściej stanowisko niezależne, łowca głów powinien umieć samodzielnie zaplanować i zrealizować zadania i narzucić sobie dyscyplinę pracy. Ponadto powinien być elastyczny i otwarty na specyficzne wyzwania wymagające dyspozycyjności w zakresie czasu i miejsca ich realizacji.

Podsumowanie

Poszukiwanie specjalistów wysokiej klasy oraz menedżerów wyższego stopnia może być dość problematyczną sprawą dla organizacji. W przypadku skorzystania z typowej usługi firmy rekrutacyjnej na ogłoszenie o pracę przychodzi kilkadziesiąt, a nawet więcej aplikacji. Jednak tylko niewielki odsetek osób spełnia wszystkie określone w ogłoszeniu wymagania. Dlatego w takiej sytuacji najlepiej jest skorzystać z pomocy headhuntera, który w tym zakresie jest niezawodnym wyborem i z całą pewnością wskaże najlepszego kandydata.

Przeczytaj także: Jak zacząć pracę w HR bez doświadczenia?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Kim jest headhunter? Różnica między rekruterem a "łowcą głów" nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.