Zarządzanie talentami stało się częścią kultury wielu firm. Bez starannego planowania ścieżek kariery pracowników i strategicznego spojrzenia na ich możliwości rozwoju, nie ma przecież postępu i innowacji. Zarządzanie talentami pozwala zachować produktywność pracowników i zwiększyć wskaźniki retencji. Dla większości ludzi zarządzanie talentami polega na pozyskaniu najlepiej dopasowanych kandydatów na dane stanowisko. Jaka jest jednak rola rekrutacji w procesie zarządzanie talentami? To na tym etapie rozpoczyna się ten skomplikowany proces, ale wykracza ono poza samo zatrudnianie i wymaga znacznie więcej wysiłku. Proces ten obejmuje także onboarding, szkolenia,  przeprowadzanie ocen pracowniczych oraz planowanie kariery. 

Rola rekrutacji w zarządzaniu talentami – omówione zagadnienia

  1. Kto jest odpowiedzialny za zarządzanie talentami?
  2. Strategie zarządzania talentami
  3. Modele zarządzania talentami 

Kto jest odpowiedzialny za zarządzanie talentami?

Współczesne firmy powinny dołożyć wszelkich starań, aby obniżyć rotację pracowników i zwiększyć ich retencję – tylko odpowiednie zarządzanie talentami może powstrzymać kluczowe osoby przed przedwczesnym odejściem. Wyższa retencja pracowników jest jednym z najważniejszych czynników prowadzących do sukcesu na rynku. Zarządzanie talentami nie jest proste – jest to proces, który wymaga wiele uwagi, strategicznego myślenia i planowania.

Wielu menedżerów zwraca uwagę na to, że obecnie na rynku pracy trwa nieustanna, ostra konkurencja pomiędzy firmami, które zmuszone są zrobić wszystko, aby przyciągnąć najbardziej utalentowanych pracowników. Na rynku pracy nigdy nie było tak dużego zapotrzebowania na wysokiej jakości kandydatów, jak obecnie. Niektóre z najwyższych, najbardziej wymagających stanowisk pozostają otwarte, ponieważ nie ma wystarczającej liczby odpowiednich osób, które mogłyby je obsadzić.

Działy HR nie są już jedynymi podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie talentami, choć cały proces zaczyna się na samym początku od rekrutacji i zatrudniania, a więc rola rekrutacji jest znacząca. Również inne działy w firmie mają znaczący wpływ na utrzymanie talentów. W mniejszych firmach zarządzanie talentami jest jednym z obowiązków menedżera ds. zasobów ludzkich, ale większe organizacje powołują osoby, które nadzorują kilka działów i mają bardziej konkretne tytuły zawodowe, które nie są związane z funkcjami HR. Osoby specjalizujące się w zarządzaniu talentami nie muszą już być częścią zespołu HR.

Zarządzanie talentami wymaga strategicznego planowania. Proces ten powinien obejmować całą karierę danego pracownika w firmie, od rekrutacji, poprzez onboarding i szkolenia, aż po awans. Powinien również uwzględniać procesy związane z wynagradzaniem i świadczeniami. W strategii zarządzania talentami nie bez znaczenia pozostają także stworzenie odpowiednich warunków pracy oraz zapewnienie korzyści pozapłacowych. Nic więc dziwnego, że menedżer ds. talentów stał się jedną z najważniejszych ról we współczesnej firmie.

Strategie zarządzania talentami

Istnieje kilka skutecznych strategii zarządzania talentami. Pierwszym krokiem jest dokonanie przeglądu obecnych pracowników. Poszukiwanie najlepszych przyszłych liderów powinno zawsze rozpoczynać się w obrębie własnej firmy. Być może część z nich jest tuż obok i tylko czeka na identyfikację i ewentualne przesunięcie na inne stanowiska. Dokładny przegląd całej obecnej kadry pozwala także na wskazanie etatów, które wymagają obsadzenia nowymi pracownikami. 

Rekrutacja, to druga, najbardziej oczywista strategia zarządzania talentami. Na tym etapie, menedżerowie powinni wziąć pod uwagę skorzystanie z programów poleceń pracowniczych oraz headhunting. Samo zamieszczenie ogłoszenia o pracę może nie wystarczyć, jeśli poszukujesz prawdziwego talentu. Warto więc zachęcić swoich najbardziej uzdolnionych pracowników do rozmowy z innymi specjalistami, którzy mogą być zainteresowani pracą w Twojej firmie. W tej strategii zarządzania talentami rola rekrutacji jest najistotniejsza.

Dobrej jakości program poleceń pracowniczych może być tańszy i bardziej skuteczny niż tradycyjna, długa i mało efektywna rekrutacja. Jeszcze skuteczniejszy może okazać się headhunting – może być kosztowny w początkowej fazie, ale pozyskiwanie talentów nigdy nie jest tanie, więc warto wziąć go pod uwagę. 

Trzecia strategia związana jest z zapewnieniem pracownikom możliwości rozwoju. Menedżerowie powinni dbać o to, by ich utalentowani pracownicy byli zadowoleni i zajęci. Nuda jest bardziej niebezpieczna niż brak awansu – utalentowane jednostki nie powinny być pozostawione same sobie bez wyzwań odpowiadających ich potencjałowi. Firma musi zainwestować  i zapewnić pracownikom szkolenia czy programy coachingowe, w przeciwnym razie mogą oni zdecydować się na odejście.

Modele zarządzania talentami 

Zarządzanie talentami to podejście, które firmy stosują, aby przyciągnąć odpowiednich kandydatów, zatrzymać ich i pomóc im w rozwoju. Największą trudnością w zarządzaniu talentami jest znalezienie kandydatów z wymaganymi umiejętnościami i doświadczeniem. Kolejnym wyzwaniem jest zwerbowanie tych właściwych kandydatów do firmy oraz ich zatrzymanie w organizacji. 

Zarządzanie talentami jest niezbędne dla organizacji, ale musi być przemyślane i systematyczne, stąd konieczność stosowania pewnych dobrych praktyk. Co zrobić, aby zarządzanie talentami było skuteczne?

Pamiętaj o tym, że:

  • Każdy pracownik musi być częścią procesu zarządzania talentami – jako przewodnik, partner, doradca lub uczestnik. Starsi  pracownicy muszą być zaangażowani w procesy rekrutacji nowych, wartościowych pracowników.
  • Strategia zarządzania talentami musi być wpisana w inne procesy firmy, powinna być dopasowana do strategii biznesowej i ogólnego celu działalności.
  • Wszystkie szczegółowe dokumenty dotyczące kandydatów muszą być dostosowane do innych planów i programów firmy, co oznacza, że plan rozwoju pracownika powinien być spójny z planem rozwoju danego działu.

Nie ma jednego ustandaryzowanego modelu zarządzania talentami i każda firma dąży do opracowania własnego systemu. Sam proces projektowania modelu może być czasochłonny, ale po pewnym czasie stosowanie go jest już tylko korzystne. Struktura organizacji najbardziej wpływa na na model zarządzania talentami, ponieważ różne procesy wymagają innego podejścia. 

Tradycyjny model zarządzania talentami jest mniej elastyczny i mniej dynamiczny niż współczesny i koncentruje się na typowych funkcjach HR, takich jak: planowanie siły roboczej, rekrutacja, selekcja, szkolenia, zarządzanie wydajnością i zarządzanie wynagrodzeniami. 

Te same procesy przyjmują różne nazwy, ale wszystkie działania w zakresie zarządzania talentami są do siebie podobne w przypadku różnych modeli. Zawsze możemy spodziewać się etapu planowania, po którym następują rekrutacja, selekcja, rozwój pracownika oraz jego utrzymanie w firmie. Większość stosowanych przez organizacje modeli jest zbliżona do modelu tradycyjnego. 

W nowych modelach zarządzania talentami wykorzystuje się nowoczesne technologie w postaci internetowych platform do zarządzania programami talentowymi. Powinny one obejmować wszystkie etapy tego procesu. Niektóre z tych narzędzi posiadają podstawowe funkcje HR, takie jak generowanie list płac czy fakturowanie. Inne koncentrują się na budowaniu efektywnych programów motywacyjnych, uwzględniających indywidualną ścieżkę kariery i osobiste cele rozwojowe. 

Zazwyczaj aplikacje te to wielofunkcyjne, w pełni zintegrowane platformy rekrutacyjne, które umożliwiają budowanie relacji z kandydatem, smart sourcing, zarządzanie rozmowami kwalifikacyjnymi, śledzenie kandydatów, prowadzenie statystyk czy korzystanie z modułu onboardingu. 

Ponieważ modeli zarządzania talentami do dziś powstało tak wiele, nie ma potrzeby omawiać ich tutaj szczegółowo – nie mają one już zastosowania dla najnowszych trendów na rynku pracy. Właściciele firm muszą zmierzyć się z rewolucją cyfrową i oczekiwaniami młodszych pokoleń. Pokolenie Z (1995 – 2009) i Millenialsi (1996 – 1981) w porównaniu z pokoleniem X (1965 – 1980) i Baby Boomers (1946 – 1964), bardziej koncentrują się na kulturze organizacyjnej i środowisku pracy. Aby sprostać wymaganiom młodszych pokoleń, należy opracować nowe podejście do zarządzania talentami.

Wiesz już jaka jest rola rekrutacji w zarządzaniu talentami, przeczytaj także: Rola menadżera ds. rekrutacji

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jaką rolę pełni rekrutacja w zarządzaniu talentami? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.