W większości przypadków w prowadzonych przez firmę procesach rekrutacyjnych bierze udział szereg osób – przede wszystkim kandydat oraz rekruter odpowiadający za kontakt i przeprowadzenie rozmowy (niekiedy reprezentant zewnętrznej agencji rekrutującej), ale także menadżer ds. zatrudnienia, do którego należy ostateczna decyzja o zaproponowaniu kandydatowi pracy. Jaką rolę w procesie rekrutacyjnym odgrywa ostatnia z wymienionych osób?

Rola menadżera ds. rekrutacji – omówione zagadnienia

  1. Menadżer ds. rekrutacji – czym się zajmuje?
  2. Hiring menadżer – dodatkowe zadania
  3. Odpowiedni proces rekrutacyjny – współpraca menadżera i rekrutera
  4. Rola hiring menadżera – podsumowanie

Menadżer ds. rekrutacji – czym się zajmuje?

Głównym zadaniem jest pozyskanie najlepszego możliwego kandydata na otwarte stanowisko. Nie oznacza to jednak, że zajmuje się sourcingiem na LinkedIn, wstępną selekcją otrzymanych CV, przeprowadzaniem phone screeningu czy umawianiem terminu rozmowy rekrutacyjnej – takie obowiązki zwykle należą do pracownika działu HR. Hiring manager jest jednak obecny na rozmowie rekrutacyjnej, starając się poznać kandydata i przekazać mu jak najwięcej informacji na temat pracy w dziale, do którego miałby dołączyć. Co więcej, to właśnie ta osoba sprawdza referencje kandydata, ocenia ewentualne zadanie rekrutacyjne oraz podejmuje ostateczną decyzję dot. przyszłości kandydata, którą rekruter przekazuje w ramach feedbacku po rozmowie.

Wszystkie wymienione powyżej czynności są niezbędne, by być w stanie ocenić, czy kompetencje oraz doświadczenie, a także osobowość kandydata pozwolą mu sprawdzić się zarówno na stanowisku, jak i w zespole oraz całej firmie. Kto w takim razie może pełnić rolę hiring menadżera? Najczęściej tę rolę pełni osoba będąca szefem działu, do którego prowadzona jest rekrutacja (potencjalnie przyszły przełożony).

Hiring menadżer – dodatkowe zadania

Obowiązki nie zamykają się jednak na braniu udziału w procesie rekrutacyjnym i podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata. Wśród jego zadań wymienimy również rozsądne planowanie zasobów w dziale i zgłaszanie potrzeb dot. pozyskania pracownika (z uwagi na wakat po zwolnieniu, konieczność stworzenia nowego stanowiska czy nadmiernego obciążenia pracą wśród osób zajmujących się określonym obszarem). To jednak nie wszystko – dodatkowo hiring menadżer:

  • konsultuje potrzebę rekrutacyjną ze swoimi przełożonymi (prezesem, właścicielem, dyrektorem operacyjnym firmy) – niekiedy musi również przekonać drugą osobę, że nowy lub uzupełniający pracownik w dziale jest niezbędny,
  • przygotowuje job brief (w tym opis stanowiska pracy) – niezbędny, by dział HR mógł skonstruować i umieścić na stronie czy zewnętrznych portalach ogłoszenie o pracę,
  • rozsyła informacje na temat otwartej rekrutacji na zewnątrz oraz wewnątrz firmy (licząc np. na polecenia osób, których znają pracownicy),
  • uzgadnia w trakcie negocjacji z wybranym kandydatem warunki zatrudnienia (tryb pracy, wynagrodzenie, formę umowy itd.).

Istotne jest to, że rola hiring menadżera nie kończy się po podjęciu wspólnej decyzji o zatrudnieniu. Konieczne jest również utrzymywanie kontaktu z daną osobą przed rozpoczęciem pracy, np. w ramach załatwienia kwestii formalnych, wysyłki sprzętu w przypadku pracy zdalnej itd. Menadżer ma również wpływ na odpowiednie wprowadzenie pracownika do firmy w ciągu pierwszych kilku dni (w ramach procesów onboardingu prowadzonych wspólnie z reprezentacją działu HR).

Odpowiedni proces rekrutacyjny – współpraca menadżera i rekrutera

Z powyższego opisu zadań możesz wywnioskować, że taka osoba odgrywa istotną rolę w procesie rekrutacji, chociaż jego obowiązki są odmienne od tych, które realizuje rekruter (zwykle specjalista ds. HR). Istotne jest to, by każda z osób biorących udział w procesie zdawała sobie sprawę z tego, jakie są jej kompetencje oraz że wykonywane zadania mają się ze sobą uzupełniać – w końcu obie strony, chociaż pochodzą z różnych działów, grają do tej samej bramki (podobnie jak kandydat, który stawia na znalezienie najbardziej odpowiadającego mu miejsca). Wyszukanie największego talentu wśród wszystkich przesłanych CV oraz odbytych rozmów będzie możliwe jedynie w przypadku odpowiedniej współpracy hiring menadżera oraz rekrutera.

Odpowiedni proces rekrutacyjny – współpraca menadżera i rekrutera

Prowadzenie procesów rekrutacyjnych w sposób zapewniający znalezienie odpowiedniego kandydata na dane stanowisko może stanowić spore wyzwanie – zwłaszcza dla osób, które na co dzień realizują inne zadania i tylko raz na jakiś czas przyjmują taką rolę. Z tego właśnie powodu istotne jest wsparcie udzielane takiej osobie przez pracownika działu HR, który w tematach rekrutacyjnych czuje się dużo lepiej. Pomóż hiring menadżerowi dobrze przygotować się do procesu, a na pewno szybko osiągniecie efekt, z którego wszyscy będą zadowoleni.

Przeczytaj także: Kim jest konsultant HR?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Rola menadżera ds. rekrutacji nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.