W dobie powszechnej cyfryzacji oraz szybkiego rozwoju nowych technologii sposób świadczenia pracy ewoluuje i wymusza nabycie nowych kompetencji i możliwości. Pracodawcy w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku zmuszeni są do elastycznego zarządzania kadrami w zakresie ich ustawicznego szkolenia i rozwoju. Narzędziami wspierającymi to zagadnienie są popularne formy przekwalifikowania, podnoszenia kompetencji oraz przenoszenia umiejętności takie, jak reskilling, upskilling oraz cross-skilling.

Jakie są korzyści z reskillingu, upskillingu i cross-skillingu – omówione zagadnienia:

 1. Reskilling – przekwalifikowanie
 2. Upskilling – rozwój kompetencji
 3. Reskilling – Cross-skilling – nabycie nowych umiejętności
 4. Upskilling – Korzyści z reskillingu, upskillingu i cross-skillingu dla firmy i pracownika
 5. Reskilling – Podsumowanie

Reskilling – przekwalifikowanie

Reskilling wykorzystywany jest w przypadku, gdy pracownik ma objąć nowe stanowisko lub zmienić charakter pracy. Jest to proces nabywania nowych kompetencji i umiejętności praktycznych, odmiennych od tych już posiadanych, w celu objęcia nowej roli zawodowej, przebranżowienia. Jest to odpowiedź na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy i zmienne otoczenie. Reskilling jest elementem reboardingu wewnątrz organizacji, który ma zapewnić nabycie takich umiejętności, które umożliwią wykonywanie zadań dedykowanych nowej roli zawodowej. O skuteczności reskillingu decyduje sposób realizacji procesu, który powinien być opracowany w sposób przemyślany i celowy. Najskuteczniejsze formy uczenia w tym zakresie to:

 • Szkolenia online – kursy, warsztaty, seminaria realizowane w przestrzeni wirtualnej, dostępne w każdym czasie i miejscu. Przekazują treści zorganizowane w moduły. Mogą zawierać filmy, obrazy, teksty i hiperłącza. Można je udostępniać za pomocą linku lub wiadomości e-mail z zaproszeniem.
 • Sesje coachingowe – podczas, których omawiane są obecne problemy i potencjalne trudności. Realizowana jest diagnoza otoczenia, analiza możliwych sytuacji i scenariuszy oraz przede wszystkim ustalane są potrzeby i cele nauki.
 • Testy – sprawdziany wiedzy, dostępne w formie dydaktycznej oraz sprawdzającej poziom nabytych kompetencji.
 • Szkolenia praktyczne – skupiają się na indywidualnych potrzebach pracowników, a ich celem jest nabycie nowych, praktycznych umiejętności.
 • Tutoriale – przekazywanie wiedzy ,,krok po kroku” w sposób umożliwiający nabycie praktycznych umiejętności np. w zakresie obsługi nowych maszyn lub urządzeń. Są to formy interaktywne, dokładniejsze od instrukcji uczące poprzez przykłady.
 • Microsoft Whiteboard – cyfrowa platforma, na której można umieszczać pomysły, notatki, rozwiązania w dowolnej formie. Umożliwia to współpracę z zespołem w ramach tzw. burzy mózgów.

Upskilling – rozwój kompetencji

Upskilling jest to proces podnoszenia i rozwoju posiadanych już kwalifikacji i umiejętnościnajczęściej w ramach obecnej roli bądź awansu pionowego, w celu dostosowania do nowych wymagań i aktualnej sytuacji na rynku pracy. Jest to odpowiedź na rozwój nowych technologii. Najczęściej wykorzystywane narzędzia w upskillingu to:

 • Feedback 360 stopni – przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji pomiędzy współpracownikami, klientami i partnerami biznesowymi. Mechanizm informacji zwrotnej wskazuje na luki i braki pojawiające się w procesie pracy.
 • In-house learning – krótkie szkolenia realizowane w wewnątrz organizacji. Pracownicy dzielą się swoją wiedzą, wykorzystując do tego chmurę, w której zawieszają swoje notatki i praktyczne rozwiązania. Dzięki temu ta swoista baza wiedzy jest dostępna dla wszystkich pracowników firmy, a kreatywne pomysły mogą być wdrażane na innych płaszczyznach.
 • Cyfrowa biblioteka wiedzy biznesowej – cyfrowy zasób edukacyjny dostępny online dla wszystkich pracowników, poprzez wykorzystanie chmury.
 • E-learning oraz digital learning – rozwijanie kompetencji poprzez lekcje online, za pomocą różnych cyfrowych form edukacyjnych. Są to zazwyczaj krótkie przekazy skoncentrowane na jednym konkretnym zagadnieniu.

Cross-skilling – nabycie nowych umiejętności

Cross-skilling (określany również cross-training) zbliżony jest w swojej formie do reskillingu, poprzez nabywanie nowych umiejętności. Jednak w tym przypadku nowe kompetencje służą wzbogaceniu pracy, a nie przekwalifikowaniu na nowe stanowisko. Nabyte umiejętności można wykorzystać przy realizacji różnych funkcji. Na przykład architekt zieleni uczy się nowego programu do składania zamówień, który umożliwi sprawną i kompleksową obsługę klientów. Ważne jest, aby pracownik uczestniczący w tym procesie nie tylko zdobył fachową wiedzę, ale również był w stanie zobaczyć efekty swojej pracy i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Zdobycie nowych kompetencji umożliwia realizację rotacji stanowisk, czyli czasowe oddelegowanie do wykonywania nowych zadań zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami.

Korzyści z reskillingu, upskillingu i cross-skillingu dla firmy i pracownika

Organizacja

Pracownik

Zmniejszenie kosztów rekrutacji i rotacji
Jasno wytyczona ścieżka kariery i bezpieczeństwo związane z jej rozwojem
Zwiększenie lojalności pracowników
Zwiększenie potencjału wiedzy i podniesienie kwalifikacji
Wzrost zaangażowania w realizowaną pracę oraz wspomaganie kreatywności
Zróżnicowane zadania ograniczają monotonię pracy
Umiejętność obsługi i pracy z nowoczesnymi narzędziami
Wypracowanie porozumienia pomiędzy pracownikami z różnych działów, lepsza atmosfera pracy
Wyższa efektywność pracy
Zmniejszenie ryzyka utraty pracy

Podsumowanie

Wraz z postępującym globalizmem, ewolucją branż, rynków i praktyk biznesowych, kompetencje i wiedza pracowników wciąż stanowią podstawę innowacyjności przedsiębiorstw i są punktem wyjścia do umocnienia i stabilnej pozycji na rynku. Dlatego tak ważny jest rozwój kompetencji, który powinien być częścią rozwoju każdej organizacji. Doceniając pracowników, proponując im możliwość kształcenia i zdobywania kolejnych stopni awansu lub zmiany stanowiska w ramach organizacji, przedsiębiorstwa zyskują lojalnych pracowników i tym samym redukują koszty zatrudnienia i pozyskiwania nowych talentów.

Sprawdź również: Czas pracy a efektywność pracowników

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Jakie są korzyści z reskillingu, upskillingu i cross-skillingu dla firmy i pracowników? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.