Najczęstszą przyczyną odejść z pracy jest bez wątpienia znalezienie przez dotychczasowego pracownika lepszej opcji zatrudnienia (pod kątem wynagrodzenia, wyzwań, poziomu w hierarchii, zespołu, przełożonego itd.).

Zdarzają się jednak sytuacje, w których zatrudniona wcześniej osoba powraca do organizacji po określonym czasie (może to być zarówno kilka tygodni, np. po okresie próbnym w innej firmie, jak i kilka lat, np. po urlopie macierzyńskim). Tego typu pracownicy potrzebują wsparcia w ponownym wdrożeniu się w swoje wcześniejsze (ale niekiedy zmienione) obowiązki, co oznacza konieczność przeprowadzenia procesu określanego jako reboarding. Poniżej wyjaśniamy, na czym on dokładnie polega, a także dajemy wskazówki, jak najlepiej można wprowadzić pracownika ponownie do firmy.

Reboarding – na czym polega?

Reboarding to proces reintegracji pracownika, który powraca do pracy po krótszej lub dłuższej nieobecności. Jego celem jest zapewnienie płynnego i efektywnego ponownego wdrożenia się pracownika do środowiska firmy oraz ułatwienie mu adaptacji do ewentualnych zmian, jakie zaszły podczas jego nieobecności.

Bardzo istotne jest to, że reboarding można przeprowadzać w przypadku zarówno pracownika, który się zwolnił, zdobywał doświadczenia w innych miejscach i wrócił do firmy po kilku miesiącach czy latach, jak i kobiet wracających po urlopach macierzyńskich oraz osób, które przez dłuższy czas przebywały na zwolnieniu lekarskim czy miały przerwę w zatrudnieniu (np. z uwagi na opiekę nad dziećmi). Niezależnie bowiem od powodu nieobecności skuteczne i odpowiednio zorganizowane powitanie pracownika może mieć ogromne znaczenie dla jego adaptacji, a przez to – długoterminowego zaangażowania w osiąganie celów wyznaczonych przez firmę.

Reboarding – zasady, które warto wdrożyć

Proces onboardingu zwykle jest bardzo zbliżony dla wszystkich pracowników w firmie lub dla członków poszczególnych zespołów. Taka zasada nie sprawdzi się jednak w przypadku reboardingu – każdy powracający pracownik będzie się bowiem wyróżniał innym stanem wiedzy (z uwagi np. na to, jak długo przebywał poza firmą). Co trzeba więc zrobić, by odpowiednio przywitać tego typu osobę?

 1. Poinformuj zespół oraz firmę o powrocie

  Zwykle nowi pracownicy są oprowadzani po siedzibie firmy, by mogli zapoznać się ze współpracownikami, a w przypadku pracy zdalnej witani na firmowym kanale komunikacji. Nie zapomnij o tego typu geście w stosunku do powracającego pracownika – w taki sposób wyrazisz swoją radość i pokażesz mu, że jest istotnym członkiem zespołu. Podkreślenie, że powrót pracownika jest mile widziany, przyczynia się do budowania poczucia przynależności i motywacji do pokazania się od jak najlepszej strony.

 2. Zadbaj o aktualizację wiedzy

  Pracownik, który powraca po okresie nieobecności, może potrzebować aktualizacji dotyczących zmian, jakie zaszły w organizacji w zakresie takich obszarów jak m.in. nowe cele, projekty, pracownicy, struktura organizacji, procedury, schematy postępowań. Warto w tym zakresie przygotować mu niezbędną dokumentację czy prezentację i zorganizować spotkanie informacyjne w celu ich omówienia. W taki sposób będziemy mieć pewność, że powracający pracownik wie, w jaki sposób ma postępować, a także rozumie bieżące wyzwania i oczekiwania.

 3. Ułatw dostosowanie się

  Często pracownik powracający do pracy musi dostosować się do nowych realiów, które pojawiły się podczas jego nieobecności (zwłaszcza jeśli np. obszar jego obowiązków uległ zmianie). Istotne jest to, aby miał dostęp do odpowiedniego szkolenia i wsparcia, które pozwolą mu odświeżyć umiejętności i dostosować się do ewentualnych zmian. Indywidualne, regularne spotkania z przełożonym lub mentorami mogą być doskonałą okazją do omówienia aktualnych oczekiwań, celów zawodowych i zidentyfikowania obszarów, w których pracownik może potrzebować wsparcia. Szczególne znaczenie będzie to miało w przypadku rodziców wracających na rynek pracy po kilkuletniej nieobecności.

 4. Zadbaj o reintegrację w zespole

  Wprowadzenie powracającego pracownika z powrotem do zespołu jest kluczowe dla jego poczucia przynależności i zintegrowania. Warto zorganizować spotkanie z zespołem, na którym pracownik będzie mógł się przedstawić, podzielić swoimi doświadczeniami i usłyszeć, co się wydarzyło podczas jego nieobecności. Ważne jest, aby wspierać integrację, np. poprzez organizację spotkań team-buildingowych, wspólnych lunchów czy innych aktywności, które umożliwią nawiązywanie relacji między członkami zespołu.

reboarding

Reboarding – podsumowanie

Dla każdego pracownika przyjście do nowego miejsca pracy jest wydarzeniem stresującym – a odpowiednio przeprowadzony przez przełożonego oraz dział HR onboarding ma wpływ na to, czy dana osoba zwiąże się z nią na dłużej, pozwalając zaaklimatyzować się w firmie. Nie inaczej jest w przypadku pracownika powracającego, chociaż jego stres ma zwykle całkowicie odmienne źródło (np. może być powodowany zmianami, które zaszły w firmie lub obawami, że został już zastąpiony czy że nie poradzi sobie po powrocie).

Nie można zapominać o tym, że tego typu osoby również potrzebują wsparcia – dlatego powinno się dostosować reboarding do ich indywidualnych potrzeb. Tylko w taki sposób będziemy w stanie zminimalizować stres i niepewność związane z powrotem do pracy, zapewniając płynną adaptację, a przez to odpowiednią wydajność pracownika.

Przeczytaj również: Efektywne podsumowanie rozmowy kwalifikacyjnej – 5 wskazówek dla rekruterów

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Reboarding - jak przywitać powracającego pracownika? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.