Dofinansowanie opieki medycznej, zapewnienie dostępu do bezpłatnych sesji z terapeutami i psychologami, szczepienia w miejscu pracy, karty sportowe, cateringi dietetyczne opłacane przez pracodawców w biurze, dodatkowe dni wolne (np. z uwagi na wypalenie zawodowe, tzw. sabbatical) – to tylko przykłady benefitów, z którymi coraz częściej można obecnie mieć do czynienia w miejscu pracy.

Od czasów pandemii COVID-19 dużo większy nacisk kładzie się bowiem na samopoczucie pracowników, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Z tego powodu firmy budujące swoją konkurencyjność w oczach potencjalnych kandydatów i obecnie zatrudnionych osób wdrażają różnego rodzaju programy prozdrowotne, chcąc w ten sposób pokazać swoją troskę o pracowników. Poniżej wyjaśniamy, jakie są korzyści takiego postępowania w przypadku obu stron – zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Programy prozdrowotne – co to?

Programy prozdrowotne w miejscu pracy to inicjatywy i działania podejmowane przez pracodawców w celu promowania dobrego samopoczucia pracowników. Najczęściej przyjmują formę zarówno zachęcania do dbania o siebie przy pomocy różnego rodzaju benefitów (w ramach tworzenia środowiska pracy nastawionego na ten cel), jak i prowadzenia działań edukacyjnych (zwiększających wiedzę i świadomość). Realizowane przez firmę działania są zwykle skierowane na różne obszary związane ze zdrowiem fizycznym oraz psychicznym pracowników, takie jak m.in. aktywność sportowa, zbilansowana dieta, radzenie sobie ze stresem, edukacja na temat wypalenia zawodowego itp. Wspieranie pracowników w ten sposób ma prowadzić do poprawy ich wydajności, efektywności i skuteczności, zapewniając firmie osiąganie lepszych rezultatów w ramach dążenia do osiągnięcia sukcesu.

Programy prozdrowotne – korzyści

Dla ofert benefitowych zawierających różne rozwiązania wspierające dbanie o samopoczucie fizyczne i psychiczne zatrudnionych osób charakterystyczne jest to, że korzyści z nich mogą czerpać obie strony – zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Poniżej przedstawiamy po 3 najważniejsze korzyści dla każdej z tych grup.

Korzyści dla pracownika

 1. Poprawa zdrowia fizycznego oraz psychicznego

  Programy prozdrowotne (obejmujące np. wsparcie psychologa, dostęp do karty sportowej czy wizyty fizjoterapeuty w biurze) pomagają pracownikom utrzymać odpowiedni styl życia poprzez promowanie aktywności fizycznej oraz wartościowej, zbilansowanej diety (a niekiedy także zapewniania wsparcia dla zdrowia psychicznego, które ma równie duże znaczenie). To przekłada się na ogólną poprawę ich samopoczucia, co nie pozostaje bez wpływu na to, w jaki sposób realizują swoje obowiązki. Im bowiem lepsze samopoczucie, tym lepsze nastawienie do pracy oraz jakość realizowanych zadań.

 2. Wsparcie dla work-life balance

  Chociaż elementy programów prozdrowotnych wdrożonych w poszczególnych firmach mogą się różnić w zależności od konkretnego przedsiębiorstwa czy zespołu, to często obejmują takie nieoczywiste elementy jak elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej, ciche dni w tygodniu czy świadczenia opieki zdrowotnej na miejscu. Dzięki temu pracownicy mają większą kontrolę nad swoim czasem i mogą lepiej pogodzić obowiązki zawodowe z rodziną, życiem towarzyskim czy zainteresowaniami. Większa harmonia między różnymi sferami życia również przekłada się na lepsze samopoczucie, a w konsekwencji – na efekty codziennej pracy.

 3. Większa motywacja do pracy

  Programy prozdrowotne mają również pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników w wykonywane zadania – pracownicy, którzy czują się wspierani w dbaniu o swoje zdrowie, często odczuwają większą motywację do pracy. Wdrażane przez firmę rozwiązania pomagają w podejmowaniu aktywności fizycznej, pilnowaniu zdrowej diety czy redukcji stresu, działając mobilizująco i inspirująco. Związana z tym poprawa zdrowia może z kolei przełożyć się na lepszą koncentrację, wydajność i satysfakcję z wykonywanej pracy.

Korzyści dla pracodawcy

 1. Mniejsze koszty opieki medycznej

  Poprawa samopoczucia pracowników przy pomocy wdrożonego przez firmę programu prozdrowotnego może przełożyć się przede wszystkim na mniejszą liczbę zwolnień lekarskich, które nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie zespołu czy firmy. Nieobecność pracownika z uwagi na chorobę każdorazowo stanowi istotny koszt dla pracodawcy – w obszarze przede wszystkim wypłacania pensji oraz niespodziewanego (w przeciwieństwie do np. zaplanowanego urlopu) zastoju działań. Z tego powodu każda firma stara się szukać sposobów na to, by pracownicy jak najmniej chorowali, zarówno fizycznie (np. na choroby układu krążenia), jak i psychicznie (wypalenie zawodowe, depresja, przewlekły stres itd.). Zmniejszenie absencji przekłada się więc na lepsze rezultaty biznesowe dla pracodawcy.

 2. Pozytywny wpływ na employer branding

  Istotne jest również to, że pracownicy – zwłaszcza z pokoleń obecnie najmłodszych na rynku pracy – coraz mocniej doceniają pracodawców, którzy dbają o ich dobre samopoczucie. Jest to dla nich ważny czynnik przy wyborze docelowego miejsca pracy. Programy prozdrowotne mogą być więc istotnym elementem oferty pracy w oczach potencjalnych kandydatów, zwiększając konkurencyjność i atrakcyjność firmy na rynku w stosunku do konkurencji nieoferującej tego typu benefitów.

 3. Większa efektywność pracy

  Wdrożenie programów prozdrowotnych przynosi korzyści pracodawcom także poprzez opisane już zwiększenie efektywności i wydajności pracowników. Poprawa samopoczucia fizycznego i psychicznego pracowników przekłada się na większą energię i zaangażowanie w wykonywaną pracę (pracownicy pracują zarówno lepiej, jak i szybciej, czyli bardziej wydajnie), co przynosi lepsze rezultaty dla firmy jako całości.

Korzyści z programów prozdrowotnych – podsumowanie

Należy stwierdzić, że programy zdrowotne wdrażane przez firmy należące do różnych branż stanowią istotne wsparcie dla samopoczucia fizycznego i psychicznego pracowników – a korzyści z ich wdrożenia mogą być dla przedsiębiorstwa bardzo istotne, zwłaszcza w zakresie zmniejszenia absencji chorobowej i zwiększenia wydajności poszczególnych osób. Przedstawione powyżej kwestie zdecydowanie powinny stanowić dla firm zachętę do tego, by kłaść większy nacisk na troskę o zdrowie fizyczne i psychiczne. Przed wdrożeniem tego typu rozwiązań warto jednak skonsultować się z pracownikami i zapytać ich o zdanie w zakresie opcji, z których najchętniej by korzystali – w taki sposób pracodawca nie tylko polepszy swoją ofertę benefitową, ale również pokaże pracownikom, że ceni ich zdanie w tym ważnym temacie.

Przeczytaj również: Efektywne podsumowanie rozmowy kwalifikacyjnej – 5 wskazówek dla rekruterów

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Korzyści z programów prozdrowotnych dla pracowników i pracodawców nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.