Rozwój pracowników to stały proces, który dzieje się w każdej firmie, niezależnie od tego czy pracodawca ma na to aktywny wpływ czy też nie. Jednak to od tego czy w firmie istnieje polityka rozwoju zawodowego często zależy postrzeganie jej przez obecnych oraz przyszłych pracowników. W dzisiejszych czasach niezwykle ważne jest środowisko pracy i to właśnie na te aspekty dodatkowe pracownicy zwracają dużą uwagę podczas poszukiwania zatrudnienia.

Polityka rozwoju zawodowego – omówione zagadnienia:

  1. Dlaczego inwestowanie w pracownika jest istotne?
  2. Pracownicy, chcą czegoś więcej
  3. Inwestycja w pracownika podnosi jego zaangażowanie
  4. Inwestowanie w pracownika jest opłacalne
  5. Inwestycja w rozwój pracownika szansą na efektywną rekrutację wewnętrzną
  6. Polityka rozwoju zawodowego – to się opłaca

Dlaczego inwestowanie w pracownika jest istotne?

Pracodawcy mają wątpliwości co do zasadności polityki rozwoju zawodowego z obawy na ryzyko jakie ze sobą niesie. Pracownik z nowymi umiejętnościami może opuścić organizację, a koszty poniesione na jego edukację będą stratą przedsiębiorstwa. Jest to jednak ryzyko, które należy wpisać w cenę. Wbrew pozorom możliwość rozwoju to jedna z najlepszych metod motywacji pracowników. Dzięki temu czują oni przynależność do przedsiębiorstwa, czują się jego częścią i chcą uczestniczyć w jego rozwoju. Pracownik, który czuje się doceniony i zadbany nie rozgląda się za innymi ofertami pracy. Odczuwa on poczucie przynależności do danej organizacji.

infografika polityka rozwoju zawodowego

Pracownicy, chcą czegoś więcej

Obecny rynek pracy, to rynek pracownika. Poza dobrym wynagrodzeniem i komfortowymi warunkami pracy potencjalny pracownik oczekuje czegoś więcej. Czegoś co wyróżni daną firmę i pomoże mu podjąć decyzję o związaniu się z nią. Pracownicy pragną poczucia, że są częścią firmy, a nie jedynie siłą roboczą, która jest mało istotna.

Firma, w której istnieje polityka rozwoju zawodowego, jest firmą, która dba o pracownika. W tego typu organizacji pracownik czuje się doceniony, a jego rozwój zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej jest bardzo ważny. Inwestycja w rozwój pomaga zdobyć lojalnych pracowników, którzy pracują efektywnie i są zmotywowani. Dotyczy to zarówno pracowników różnych szczebli jak i kandydatów na pracowników. Polityka rozwoju zawodowego pomaga więc przyciągnąć do organizacji osoby zmotywowane, którym zależy na rozwoju i zdobywaniu nowych osiągnięć nie tylko dla siebie, ale także dla firmy.

Inwestycja w pracownika podnosi jego zaangażowanie

Amerykański instytut Gallup Employee Engagment co roku dokonuje publikacji raportów dotyczących zaangażowania oraz motywacji pracowników różnych branż. Badanie prowadzone są na podstawie ankiet, które przeprowadzane są międzynarodowo na dużych próbach pracowników.

Jak wynika z jednego z raportów 7 na 10 pracowników w USA zgłasza brak zaangażowania. Pracownicy, którzy nie są zaangażowani to przeważnie osoby, które nie są doceniane w firmie i nie posiadają żadnych szans rozwoju. Takie osoby nie dość, że nie mają odpowiedniej motywacji do pracy, więc jest ona nieefektywna, to nie czują się do niej przywiązani. To z kolei prowadzi do możliwości utraty pracownika i konieczności poniesienia dodatkowych kosztów rekrutacji oraz wdrożenia nowego pracownika.

Inwestowanie w pracownika jest opłacalne

Prowadząc firmę trzeba patrzeć na to także pod kątem opłacalności zwrotu z inwestycji. Polityka rozwoju zawodowego, czyli rozwój pracownika, jego szkolenia oraz rozwijanie talentów to zawsze koszt. Konieczność jego poniesienia jest przeważnie tym czynnikiem, który powstrzymuje firmy. Jest to często inwestycja długofalowa, a na zwrot trzeba czekać. Jednak przynosi ona wymierne korzyści dla organizacji szczególnie, kiedy zależy jej na utrzymaniu dobrych pracowników.

Większość osób zmienia pracę nie tylko ze względu na możliwość zwiększenia zarobków, ale głównie przez wypalenie zawodowe czy brak możliwości dalszego rozwoju. W tej kalkulacji warto wziąć także pod uwagę koszt utraty pracownika, które są wysokie. W tym rachunku zysków i strat wynik jest jeden – inwestowanie w pracownika i jego rozwój jest zawsze bardziej opłacalne niż jego utrata.

Inwestycja w rozwój pracownika szansą na efektywną rekrutację wewnętrzną

Chęć nie tylko utrzymania danego pracownia w firmie, ale także stworzenie mu możliwości zdobycia nowych umiejętności, które w przyszłości umożliwią mu awans jest jedną z najlepszych metod pozyskania wysoko wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy, którzy pokonują całą ścieżkę rozwoju nie potrzebują dodatkowego czasu na wdrożenie. Znają firmę doskonale, wiedzą jakie są jej mocne oraz słabe strony. Poprzez doświadczenie są w stanie zaproponować zmiany, które wpłyną na efektywność działań. Pracownicy, którzy dostali możliwość awansu będą także odczuwali większe poczucie przynależności do firmy, a co za tym idzie, ewentualne szanse na ich odejście są znikome.

Polityka rozwoju zawodowego – to się opłaca

Kapitał ludzki to niezwykle istotny zasób organizacji, który warty jest szczególnych zabiegów. Jest to potencjał, w który warto inwestować, choć często są to inwestycje dość kosztowne. Według nowoczesnego podejścia – polityka rozwoju zawodowego pracowników powinna być podstawową wartością dla organizacji. Coraz więcej przedsiębiorstw zwraca na to uwagę i zaczyna dostrzegać potencjał i opłacalność tej inwestycji. Odpowiednio zmotywowany pracownik, zaangażowany w swoją pracę oraz stale rozwijający swoje umiejętności może stać się elementem, który będzie stanowił przewagę konkurencyjną danego przedsiębiorstwa.

Przeczytaj również: Czy warto mierzyć ROI ze szkoleń pracowniczych?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Czy firmy powinny mieć politykę rozwoju zawodowego? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.