Pandemia COVID-19 zmieniła bardzo wiele aspektów naszego życia. Przestawienie się na pracę w domu i związane z tym wyzwania, znacząco wpłynęły na nasze życie prywatne jak i zawodowe. Konieczność przestawienia się pracowników jak i pracodawców na pracę zdalną wywołało duże zamieszanie. Globalna pandemia mocno wpłynęła również na postrzeganie outsourcingu w kręgach biznesowych. Zaczęto bardziej dostrzegać, że oddelegowanie części obowiązków do firmy zewnętrznej może przynieść wiele zalet dla samego przedsiębiorstwa. Dokładne zrozumienie taktyki biznesowej opartej na delegowaniu niektórych zadań poza firmę, mogło być jednym ze sposobów na przetrwanie w tym trudnym okresie. Jak zatem pandemia koronawirusa wpłynęła na outsourcing? Jak może on pomóc organizacjom z niego korzystającym?

Outsourcing w czasie pandemii

  1. Wpływ pandemii na outsourcing
  2. Przyszłość outsourcingu
  3. Podsumowanie

Wpływ pandemii na outsourcing

Jeszcze przed globalną pandemią koronawirusa, światowy rynek delegowania usług według raportu z 2019 roku wykonanego przez „Grand View Research”, został wyceniony na 221,5 mld dolarów. Ogólnokrajowe lockdown’y zmusiły przedsiębiorców do szybkiego przenoszenia wszystkich możliwych zadań na tryb pracy zdalnej. Trend ten stworzył zatem zapotrzebowanie na szukanie i rozwijanie nowych modeli biznesowych dla organizacji, w tym outsourcingu.

Jednym z głównych powodów, które skłoniły właścicieli firm na skorzystanie z usług outsourcingu, była chęć obniżenia kosztów i optymalizacji czasu. Raport „Global Managed Services” z 2020 roku pokazuje, że przedsiębiorstwa na całym świecie, szukały wsparcia zdalnego do poradzenia sobie z kryzysem wywołanym pandemią. Prawie 80% z nich wypatrywało tej pomocy właśnie w usłudze delegowania obowiązków. Jak zatem widzimy, trend na korzystanie z usług firm zewnętrznych w dobie pandemii koronawirusa stale rósł. Zwłaszcza że czasy te wymagały od przedsiębiorstw większej elastyczności i otwarcia na nowe rozwiązania.

Wiele przedsiębiorstw zdało sobie sprawę, że muszą w bardzo krótkim czasie przejść transformację cyfrową, która pozwoli im ograniczyć wpływ pandemii na ich działalność. Kryzys zmusił również organizacje do coraz większego polegania na narzędziach i rozwiązaniach niezbędnych do pracy zdalnej. Organizacje decydujące się na oddelegowanie części zadań freelancerom, musiały posiadać odpowiednie narzędzia do zarządzania pracownikami niezależnymi. Kluczową rolę odegrały tutaj zwłaszcza systemy FMS.

Przyszłość outsourcingu

Wspomniany wcześniej raport „Global Managed Services” pokazuje, że 45% ankietowanych organizacji , planuje zlecanie w ramach outsourcingu większej liczby usług. Dzieje się tak między innymi dlatego, że firmy przezwyciężyły obawy dotyczące pracy zdalnej i wynikających z nich ograniczeń. Popularność usług, do tej pory zlecanych na zewnątrz (np. księgowości), będzie wciąż rosła. Powodem tego jest coraz większa koncentracja firm na kluczowych działaniach wewnętrznych, co buduje przewagę konkurencyjną nad innymi przedsiębiorstwami z branży.

Firmy korzystające z delegowania usług, redukują wydatki wewnętrzne oraz zyskują dostęp do wykwalifikowanych specjalistów. Organizacje korzystające z outsourcingu, posiadają odpowiednie zespoły zewnętrzne, tym samym ograniczając zatrudnienie dodatkowych osób. Jest do dobra strategia zmniejszająca koszty, która zachęca coraz więcej przedsiębiorstw do skorzystania z tego modelu. Pozwala to przedsiębiorstwu równocześnie ograniczać koszty działalności dzięki redukcji etatów, ale tym samym daje możliwość skupienia się tylko na operacyjnej części działalności.

Podsumowanie

Działalność wielu firm w trakcie pandemii i ograniczeń z nią związanych, została mocno ograniczona. Jednym z rozwiązań dających przetrwanie i możliwość rozwoju było korzystanie z delegowania usług firmom zewnętrznym. W miarę ustępowania kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, przedsiębiorstwa mogą wrócić do inwestowania w zasoby wewnętrzne organizacji. Zmusić to może firmy outsourcingowe do polepszenia swojej oferty oferowanych usług lub do zmniejszenia cen za ich wykonanie. W dalszym jednak ciągu kooperacja między nimi obiema stronami powinna być rozwijana, aby w przyszłości być dobrze przygotowanym na podobne światowe kryzysy.

Pandemia znacząco wpłynęła na działalność firm, które świadczą usługi dla innych przedsiębiorstw. Ich popularność nie zmaleje po ustaniu pandemii, a wręcz może wskazać jeszcze więcej plusów korzystania z takich usług. W związku z tym przeczytaj także: W jaki sposób outsourcing obniża koszty?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Outsourcing w czasie pandemii andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.