Organizacje pozarządowe działające na terenie Stanów Zjednoczonych mogą korzystać z różnych źródeł finansowania swojej działalności – takich jak m.in. darowizny przekazywane przez prywatne podmioty (nie ma obowiązku, by pochodziły z Ameryki, mogą być obcokrajowcami), firmy z sektora prywatnego czy fundacje działające filantropijnie, a także rządy obcych państw. Dodatkowo NGOsy mogą próbować pozyskać granty od rządu amerykańskiego na poziomie nie tylko federalnym. Co należy zrobić, by otrzymać tego typu dofinansowanie?

NGO – pozyskiwanie funduszy rządowych w USA – omówione zagadnienia:

  1. Grant – podstawowa forma finansowania dla NGOsów
  2. Granty od amerykańskiego rządu
  3. Federalny grant na działalność NGO – jak można go pozyskać?
  4. Pozyskiwanie funduszy rządowych w USA – podsumowanie

Grant – podstawowa forma finansowania dla NGOsów

Wśród innych form finansowania działalności pozarządowej granty rządowe wyróżniają się tym, że przeznaczone są zwykle na określony cel (związany z dobrobytem publicznym) i mają charakter bezzwrotny. Tym samym zwykle otrzymywane są w przypadku chęci realizacji ciekawego projektu lub ambitnego programu w obszarze wskazanym przez organizację pozarządową i pozostającym w zgodzie z interesami rządowymi. Niekiedy mogą jednak przyjąć również formę corocznego finansowania (gdy projekt jest rozciągnięty w czasie, a interesy żadnej ze stron nie uległy zmianie).

Granty od amerykańskiego rządu

W przypadku USA granty proponowane są przede wszystkim przez liczne rządowe resorty na poziomie federalnym. Ich wysokość zależna jest od budżetu federalnego oraz celów, jakie postawiły sobie agencje, przez co mogą się różnić z roku na rok (z uwagi np. na zmianę sytuacji politycznej, sytuację gospodarczą czy wydarzenia mające miejsce w danym roku w kraju). Przyznawane są ze środków publicznych pochodzących od podatników, co oznacza, że wymagane jest przeprowadzenie otwartego, przejrzystego i obiektywnego konkursu, by stwierdzić, kto powinien otrzymać dofinansowanie.

Staranie się o grant rządowy to proces skomplikowany i długotrwały, zwłaszcza z uwagi na konieczność przygotowania obszernej dokumentacji. Co więcej, wysiłek nie kończy się na otrzymaniu dofinansowania – federalne pieniądze pozyskane w ramach grantu mogą być wydane tylko na zatwierdzone działania. Co więcej, ich zarządzanie musi się pozostawać w zgodzie z przepisami, a wykorzystanie przynieść oczekiwane rezultaty. Z tego powodu warto mieć w swoim zespole osobę, która świetnie się orientuje w temacie zarządzania funduszami federalnymi i będzie w stanie pokierować działaniami organizacji.

Federalny grant na działalność NGO – jak można go pozyskać?

Wszystkie informacje na temat grantów przyznawanych przez departament stanu USA dostępne są na federalnej stronie internetowej grants.gov. Umieszczone są na niej szczegóły dotyczące otwartych konkursów 26 agencji federalnych, które proponują łączne finansowanie wynoszące ok. 350 miliardów dolarów. Zaaplikowanie na dostępne na stronie internetowej granty wymaga założenia konta oraz określenia swojej kwalifikowalności pod względem finansowania, co należy rozumieć jako uprawnienie w zakresie otrzymania konkretnych typów finansowania.

Konieczność takiego postępowania związana jest z tym, że na stronie rządowej umieszczone są granty skierowane nie tylko do organizacji pozarządowych, ale również rządowych, non-profit czy pożytku publicznego. Wymagania dotyczące możliwości finansowania w przypadku konkretnych podmiotów są określone przez ustawodawstwo i politykę agencji federalnej.

Gdy już określisz swoją kwalifikowalność, możesz rozpocząć poszukiwanie odpowiedniego grantu – dopasowanego do zakresu działania Twojej organizacji pozarządowej. Po zgłoszeniu się w konkursie uzyskasz dostęp do odpowiedniej dokumentacji (tzw. „pakietu aplikacyjnego”), w którym znajdują się wszystkie informacje wymagane do wypełnienia formularzy aplikacyjnych oraz wskazówki opracowane w celu pomocy i wsparcia w procesie aplikacyjnym. W ramach kolejnego kroku musisz się zalogować w Systemie Zarządzania Nagrodami (SAM, ang. the System for Award Management), w którym składa się wszystkie niezbędne dokumenty. Jaka jest dalsza procedura? Agencja grantodawcza pobiera Twój wniosek z grants.gov i kontaktuje się z Tobą w razie potrzeby, a Ty czekasz na pojawienie się wyników.

Strona jest na bieżąco aktualizowania w zakresie otwartych konkursów, dlatego najlepszym sposobem na znalezienie odpowiedniego grantu, jest jej codzienne sprawdzanie. Co istotne, na stronie dostępne są granty, o które aplikować mogą także zagraniczne organizacje pozarządowe. Tego typu podmioty muszą jednak posiadać numer DUNS oraz kod NCAGE.

Pozyskiwanie funduszy rządowych w USA – podsumowanie

NGOsy działające na terenie USA dysponują szeregiem możliwości w zakresie finansowania swojej codziennej działalności. Wiele podmiotów decyduje się na skorzystanie ze środków pieniężnych oferowanych przez agencje federalne – przede wszystkim z uwagi na wysokość kwoty, jaką można otrzymać na zrealizowanie konkretnego projektu lub programu. Zdecydowanie należy jednak stwierdzić, że konkurencja w tym zakresie jest duża, dlatego stałe sprawdzanie strony internetowej grants.gov oraz wkładanie dużego wysiłku w przygotowanie aplikacji stanowią podstawę w drodze do sukcesu.

Przeczytaj także: Efektywne prowadzenie NGO

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

NGO - pozyskiwanie funduszy rządowych w USA andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.