Współcześnie specjaliści ds. HR i inne osoby zajmujące się na co dzień zarządzaniem zasobami ludzkimi zwracają uwagę na to, jak ważne jest, by pracownik miał możliwość zabrania głosu w organizacji – by jego pomysł został wysłuchany, przedyskutowany i być może także zrealizowany.

Wciąż jednak istnieją organizacje działające na co dzień w różnych branżach (i zarządzający nimi liderzy) promujący mikrozarządzanie jako element kultury organizacyjnej. Koło takiego podejścia często w parze kroczy tzw. milcząca aprobata. Poniżej wyjaśniamy, na czym dokładnie polega to zwykle negatywne w skutkach zjawisko, a także wskazujemy kilka najlepszych strategii, przy pomocy których można go unikać.

Co to jest milcząca aprobata?

Milcząca aprobata (ang. „silent approval”) odnosi się do sytuacji, w której osoby nie wyrażają swojego niezadowolenia, opinii lub sprzeciwu wobec pewnych aktywności, pomysłów oraz decyzji – pomimo, że w rzeczywistości mogą mieć inne zdanie. To zjawisko polega więc na pozornym braku opozycji lub głosu i często prowadzi do fałszywego przekonania, że wszystkie osoby zaangażowane zgadzają się ze wskazanym kierunkiem działań.

W kontekście organizacyjnym takie podejście pojawia się zwykle w sytuacjach, w których pracownicy boją się utracić posadę – czują, że wyrażenie niezadowolenia lub innych poglądów może zaszkodzić ich reputacji lub karierze. Poza obawą przed potencjalnymi represjami wśród innych najczęstszych przyczyn milczącej aprobaty wymienimy:

 • nieśmiałość – cecha osobowości utrudniająca wyrażanie własnego zdania,
 • brak pewności siebie – np. z uwagi na przekonanie, że wyrażone zdanie nie będzie istotne,
 • obawę przed konfliktem – dana osoba nie chce, żeby jej zdanie spowodowało problemy lub niechęć ze strony współpracowników czy lidera zespołu,
 • wewnętrzną potrzebę dostosowania się do grupy – bycia traktowanym jako jej część,
 • panującą kulturę organizacyjną – jeśli organizacja nie promuje otwartej komunikacji i zróżnicowanych perspektyw, pracownicy mogą unikać wyrażania swoich opinii.

Konsekwencje milczącej aprobaty

Milcząca aprobata prowadzi do tego, że decyzje podejmowane są na podstawie niewłaściwych lub niepełnych informacji, co niekiedy może prowadzić do realizowania nieefektywnych strategii, pomysłów, projektów czy działań. Brak otwartego, konstruktywnego dialogu może również powodować niezadowolenia pracowników, wywołując u nich poczucie, że ich wkład nie jest wartościowy. W konsekwencji zmniejsza się ich motywacja do pracy i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, prowadząc często nawet do rozstania się z danym miejscem pracy.

Brak innowacyjności, różnorodności działań i perspektyw (marnowanie potencjału) czy rozwoju umiejętności komunikacyjnych to kolejne możliwe negatywne konsekwencje milczącej aprobaty w organizacji.

Jak unikać milczącej aprobaty?

Wiedząc, jakie są przykładowe rezultaty fałszywej zgody, należy stwierdzić, że to zjawisko prowadzi do negatywnych konsekwencji zarówno na poziomie organizacyjnym (dotyka całą firmę), jak i jednostkowym (odnosi się do poszczególnych pracowników). Chcąc go unikać, konieczne jest więc, by wdrożone zostały odpowiednie strategie na obu tych poziomach – w ramach dążenia do tworzenia bezpiecznej przestrzeni komunikacyjnej. Praktyki przynoszące w tym zakresie najlepsze rezultaty przedstawiamy poniżej.

 • Anonimowe kanały opinii – wprowadzenie anonimowych ankiet, formularzy lub platform komunikacyjnych może pomóc pracownikom w wyrażaniu swoich opinii bez obaw o represje.
 • Szkolenia z komunikacji interpersonalnej – wprowadzenie tego typu szkoleń związanych z komunikacją może pomóc pracownikom (ale również liderom, jeśli istnieje taka potrzeba) w rozwijaniu umiejętności wyrażania swoich opinii i słuchania innych.
 • Regularne burze mózgów – organizowanie spotkań, na których pracownicy mają szansę wyrazić swoje zdanie na temat projektów, strategii czy problemów organizacyjnych, zmniejsza ryzyko pojawienia się fałszywej zgody przy podejmowaniu decyzji.
 • Nagradzanie inicjatywy – publiczne docenianie osób, które angażują się w aktywną komunikację, zachęca innych do postępowania w podobny sposób.
 • Dbanie o różnorodność w zespołach – zapewnianie różnorodnych doświadczeń, perspektyw, umiejętności i opinii jest pomocne w generowaniu odmiennych pomysłów na działania.
 • Wdrażanie empowerment do codziennych działań – przekazywanie pracownikom większej odpowiedzialności, autorytetu i kontroli nad swoją pracą oraz decyzjami sprawia, że są bardziej zaangażowani, a przez to mniej skłonni do przekazywania fałszywej zgody.
 • Dzięki narzędziu Firmbee, przypiszesz poszczególne zadania konkretnym pracownikom, którymi następnie mogą zarządzać, nadając im statusy, priorytety, czy deadline’y (jeśli nie ustaliliście go wspólnie). W ten sposób zespół zyskuje większą swobodę, przy jednoczesnej opcji śledzenia postępu prac za pomocą przejrzystych tablic kanban oraz funkcji timesheet, która pokazuje, ile czasu pracownicy poświęcili na wykonanie konkretnych zadań.

  milcząca aprobata

  Milcząca aprobata – podsumowanie

  Poprzez promowanie otwartej i opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku kultury komunikacji (np. przy korzystaniu z wymienionych powyżej strategii) organizacje mogą skutecznie przeciwdziałać milczącej aprobacie, tworząc zdrowsze, bardziej innowacyjne i zapewniające właściwe warunki do rozwoju środowisko pracy.

  W tym zakresie najważniejsze jest jednak, by przykład szedł z góry – ze strony zarządu, dyrektorów i liderów poszczególnych zespołów. Unikanie tego negatywnego zjawiska to bowiem proces, który wymaga 3 najważniejszych elementów: przemyślanego podejścia (strategii działania), czasu (żadna zmiana nie nastąpi w ciągu zaledwie kilku tygodni) oraz zaangażowania zarówno ze strony pracowników, jak i kierownictwa.

  Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

  Milcząca aprobata a strategia jej unikania caroline becker avatar 1background

  Autor: Karolina Berecka

  Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.