Pokolenie Z stało się istotnym graczem na rynku nabywców. Na tyle istotnym, że duże firmy zaczęły zmieniać strategie marketingowe i dostosowywać je pod gusta nowego pokolenia. Zoomers to wyjątkowa grupa, która ma nieco inne wartości niż dotychczasowi przodownicy czyli Millenialsi. Wraz z nadchodzącym rokiem warto więc wdrożyć nowe strategie i dostosować kampanie marketingowe do potrzeb młodych odbiorców. Tym bardziej, że są oni wyjątkowo odporni na standardowe techniki marketingowe. Pora użyć czegoś nowego, aby podbić serca pokolenia Z. Poznając ich wartości, poznasz sposoby na dotarcie do nich.

Lider a manager – omówione zagadnienia

  1. Przywództwo a zarządzanie
  2. Podejście w stosunku do zespołu
  3. Wizja a cel
  4. Bezpieczeństwo i zasady czy ryzyko ?
  5. Jakość czy ilość?
  6. Lider idealny – jakie powinien mieć cechy?
  7. Cechy dobrego managera
  8. Czy rozróżnianie tych dwóch pojęć ma sens?

Przywództwo a zarządzanie

Menager czy zarządzanie, to określenia ściśle powiązane z biznesem, natomiast przywództwo i lider wykraczają poza ten kontekst. Liderem może być osoba, która ma wizję czy podąża za przyjętą ideą i wcale nie musi posiadać tytułu kierowniczego.

W tym przypadku chodzi bardziej o umiejętności interpersonalne, a dokładniej o umiejętność wywierania wpływu na zachowania innych osób. Wpływu nie przymusu. Osoby podążają za liderem dobrowolnie, nie ze względu na jego wyższość czy stosunek służbowy. Prawdziwe przywództwo nie ma nic wspólnego z rolą pełnioną w organizacji. Tutaj chodzi o przekładanie wspólnego dobra ponad własne potrzeby i dążenia. Lider ma zdolności, które sprawiają, że ludzie chętnie łączą swoje wysiłki, w celu osiągnięcia wspólnego celu.

Natomiast proces zarządzania nie jest tak górnolotny i sprowadza się do wykonywania regularnych, wcześniej zaplanowanych działań, które delegowane są podwładnym. Nie oznacza to, że rola managera nie jest istotna. Jest po prostu inna. Manager ma ściśle określoną funkcję i odpowiada za planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie. Czy manager może zostać liderem? Oczywiście, o ile ma w sobie zachowania przywódcze i potrafi odpowiednio komunikować się ze swoim zespołem. Jeśli będzie tylko wypełniał swoje obowiązki, pozostanie managerem, a podwładni będą za nim podążać jedynie ze względu na wyższość jego stanowiska. Problem z rozdzieleniem tych ról wynika najczęściej z tego, że organizacje dostrzegają potencjał w liderach i zatrudniają ich na stanowiskach kierowniczych.

Podejście w stosunku do zespołu

Rola managera w zarządzaniu zespołem sprowadza się do organizowania zadań, usprawniania przepływu pracy i kierowanie wykonywaną pracą. Musi on kontrolować jej przebieg i śledzić wyniki. To na nim ciąży obowiązek dostarczenia wykonanej pracy kierownikowi, więc jego rola jest bardziej formalna. Odpowiada on za przestrzeganie panujących zasad, systemów i struktur.

Lider natomiast skupia się na ludziach i stara się wyciągnąć z nich potencjał. Poprzez zachętę i budowanie poczucia wzajemnego zaufania sprawia, że pracownicy bardziej angażują się w osiągnięcie wspólnego celu. To właśnie w ten sposób lider wpływa na poprawę wyników. Lider ma zdecydowanie mniej formalne podejście. Dla niego, najważniejsze jest dobro ludzi, a nie panujące schematy czy zasady.

Różnica w podejściu do pracownika, widoczna jest także na etapie przydzielania zadań. Manager przypisuje zadania do konkretnych pracowników i udziela wskazówek, jak powinny one zostać wykonane. Lider natomiast podchodzi do tematu bardziej elastycznie. Dopasowuje zadanie do danego pracownika, w którym widzi potencjał na jego realizację. Wierzy, że osoba przydzielona do zadania wie, jak je wykonać i stara się wykrzesać z niego co najlepsze.

Wizja a cel

Managerowie mają ściśle określone zadania do wykonania i cele do osiągnięcia, są na nich skoncentrowani, a najważniejszym wyznacznikiem jest wynik finansowy. W tej układance, pracownicy to tylko “narzędzie” do wykonania określonego celu. Podążają oni wprost do realizacji wyznaczonych przez organizację misji.

Lider natomiast wytycza nowe ścieżki. Nie oznacza to, że wynik finansowy czy osiągnięcie założonego przez organizację celu nie jest ważne. Jest, jednak dla lidera nie liczą się utarte schematy działania. Jeśli widzi on potencjał w zmianie, to będzie dążył do wytyczenia nowego kierunku rozwoju. Liderzy zawsze patrzą w przód, wyznaczają wspólny kierunek dla zespołu.

Bezpieczeństwo i zasady czy ryzyko ?

Zadaniem managera jest podążanie za ściśle określonymi regułami i wymaganie tego samego od zespołu. To bezpieczne podejście, które dla wielu wyda się odpowiednie. Nie oznacza to wcale, że liderzy łamią zasady i nie potrafią się podporządkować. Liderzy dostrzegają więcej, nie biorą pod uwagę utartych schematów i nie boją się zaryzykować. Jednak każde ich działanie ma na celu dobro zespołu i dobro całej organizacji. Dzięki naginaniu czy rozciąganiu zasad, odkrywają oni nowe możliwości i poznają nowe sposoby na pokonanie przeszkód. Można powiedzieć, że nie boją się ryzyka i wyznaczają trendy.

Jakość czy ilość?

Rolą managera jest zarządzanie, a efekty jego pracy są mierzalne. Śmiało można powiedzieć, że zarządzanie ma charakter ilościowy. Tutaj liczy się wynik organizacji i podążanie za schematami prowadzącymi do materialnych rezultatów. Przywództwo natomiast ma charakter jakościowy. Można powiedzieć, że efekty działania dobrego lidera są niematerialne, co wcale nie oznacza, że nie są ważne. Lider, za którym podążają fani sprawia, że pracownicy są zaangażowani i zadowoleni ze swojej pracy, czują się docenieni i pragną rozwoju. Dlatego ten efekt niematerialny jest jedynie pozorny. Zaangażowany pracownik nie bierze urlopów bez potrzeby i jest dużo bardziej wydajny w pracy, dostarcza nowych pomysłów i czuje się częścią organizacji.

Lider idealny – jakie powinien mieć cechy?

Istnieją pewne cechy osobowościowe, które zwiastują, że dana osoba będzie dobrym liderem. Oczywiście, część z tych cech można wypracować czy przyswoić, jednak nie do końca prawdą jest stwierdzenie, że każdy może być dobrym liderem. Dużo zależy także od charakteru danego człowieka i jego wrodzonych umiejętności.

Lider powinien być osobą otwartą i kreatywną. Tutaj liczy się podejście do drugiej osoby. Poza tym, że sam ma opracowany plan i wie, jaką ścieżką podążać, musi jeszcze umiejętnie przekazać tą wiedzę innym, aby chcieli za nim podążać. To właśnie sekret lidera. Ma w sobie to coś, charyzmę, za którą podążają tłumy. Dobrowolnie, bez obowiązku służbowego.

Lider nie boi się ryzyka i wykraczania poza schematy. Musi więc być także dobrym obserwatorem, aby zauważyć potencjał innych i odpowiednio go ukierunkować. Ta cecha łączy się bezpośrednio z inną – empatią. Lider to osoba, do której zespół nie boi się zgłosić, czuje w nim oparcie i wie, że zawsze stanie na wysokości zadania, aby rozwiązać problem. Osoby w zespole czują się dzięki temu wysłuchane i zrozumiane. Bycie liderem, to nie tylko zbieranie pochwał i duma z tego, że inni chcą podążać za Tobą. To także ciężka praca i upór w dążeniu do celu.

Cechy dobrego managera

Sprawne funkcjonowanie firmy zależy od odpowiednio dobranej osoby na stanowisko managera. To zdanie najlepiej podsumowuje odpowiedzialność, jaka ciąży na managerze. Obowiązują go także sztywniejsze reguły i przepisy, które są przyjęte w organizacji. Do zarządzania także potrzebne są specjalne cechy osobowościowe, które określają najlepszego kandydata na to stanowisko.

Manager musi być kierownikiem, który z jednej strony potrafi wysłuchać zespół, ale z drugiej, umie nim zarządzać i przydzielać konkretne zadania. Trudnym elementem w tej całej układance jest także kontrola i wyciąganie konsekwencji w przypadku braku zrealizowanej pracy. Na managerze ciąży odpowiedzialność dostarczenia rezultatów do kierownika i rozliczenie się z pracy, którą rozdysponował zespołowi.

Czy rozróżnianie tych dwóch pojęć ma sens?

Z powyższego opisu cech osobowości i odpowiedzialności, jaka ciąży zarówno na liderze jak i na managerze, można wywnioskować, że stanowiska te mają pewne cechy wspólne. Dodatkowo, w wielu praktykach zarządzania można się spotkać z celowym łączeniem ich i twierdzeniem, że każdy manager powinien być liderem dla swojego zespołu. Dlaczego więc istotne jest rozróżnianie tych pojęć? Chociażby dlatego, aby lepiej zrozumieć ich specyfikę, dążyć do samodoskonalenia i starać się być prawdziwym liderem. Choć nie zawsze jest to możliwe, to stosowanie strategii przywództwa, daje wymiernie lepsze rezultaty niż standardowe zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zgłębiając tajniki bycia liderem, poznasz sposoby na motywację pracowników, która wprost przełoży się na lepsze wyniki firmy. Wystarczy, że ludzie będą podążać za Twoją wizją i sprawisz, że poczują się częścią organizacji. W czasach, kiedy panuje rynek pracownika, a największym nieszczęściem dla pracodawcy jest konieczność poszukiwania nowej osoby do pracy i przeszkolenia jej na dane stanowisko, dobry lider to cenny skarb. Dzięki niemu, pracownicy poczują się zrozumieni, wysłuchani, ale także przywiązani do firmy. To właśnie te elementy potrafią zatrzymać pracownika na dłużej.

Przeczytaj także: Trendy w event marketingu

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Czym różni się lider od managera? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.