Zdolność do adaptacji, wdrażanie innowacji, ciągłe doskonalenie się – współczesne właśnie te trzy cechy muszą obowiązkowo opisywać organizacje, które dążą do osiągnięcia sukcesu w swojej branży. Dlaczego?

Ponieważ są niezbędne do tego, by możliwe było budowanie konkurencyjności czy polepszanie pozycji na rynku. W jaki sposób jednak można sprawić, że organizacja będzie się nimi cechować? Konieczne jest wdrażanie tzw. kultury uczenia się, która coraz wyraźniej staje się nieodłącznym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstw we współczesnych, bardzo dynamicznych czasach. Poniżej wyjaśniamy, na czym dokładnie polega kultura uczenia się oraz jakimi cechami się wyróżnia, a także wskazujemy najlepsze strategie budowania jej w dowolnej organizacji.

Kultura uczenia się – na czym polega?

Kultura uczenia się w organizacji opisuje środowisko, strategie oraz praktyki, które wspierają rozwój i ciągłe doskonalenie pracowników – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w ramach kolektywnego podejścia do zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności i adaptacji do zmieniających się warunków. Organizacja stawiająca na budowanie tego typu kultury hołduje przekonaniu, że uczenie się jest procesem ciągłym, który nie kończy się na zdobyciu formalnego wykształcenia czy uzyskaniu danego stanowiska. Pracownicy są zachęcani do eksplorowania, poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności w celu lepszego wykonywania swoich obowiązków. Tym samym ich rozwój uznawany jest za kluczowy element budowania konkurencyjności w ramach drogi do osiągnięcia sukcesu.

Cechy kultury uczenia się

Kultura uczenia się w organizacji tworzy dynamiczne i elastyczne środowisko, w którym pracownicy są otwarci na rozwój i adaptację do zmian. W długim terminie przyczynia się do zwiększenia innowacyjności, efektywności i sukcesu organizacji jako całości. Jakie cechy są jednak niezbędne, by organizacja mogła zostać tak określona? Najważniejsze z nich wymieniamy poniżej:

 • przyzwolenie na eksperymentowanie – pracownicy są zachęcani do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i podejmowania ryzyka w celu doskonalenia swojej pracy,
 • otwartość na popełnianie błędów – pomyłki traktowane są jako okazja do nauki, a wnioski wyciągnięte z nich są wykorzystywane do polepszania procesów,
 • promowanie samorefleksji i samodzielnego poszukiwania rozwiązań problemów – pracownicy są aktywni w poszukiwaniu informacji i samokształcenia, a organizacja zapewnia im odpowiednie zasoby i wsparcie w tym procesie,
 • liderzy występujący w roli nauczycieli – przywódcy angażują się we wspieranie rozwoju pracowników poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, a także dawanie informacji zwrotnych,
 • dostęp do zasobów edukacyjnych – organizacje zapewniają pracownikom łatwy dostęp do zasobów edukacyjnych, takich jak np. szkolenia, kursy, warsztaty czy platformy e-learningowe (i nagradzają pracowników za zaangażowanie w rozwój swoich umiejętności),
 • dzielenie się wiedzą – pracownicy są zachęcani do dzielenia się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami i wiedzą z innymi członkami organizacji.

Budowanie kultury uczenia się – najlepsze strategie

Żeby możliwe było stworzenie kultury uczenia się, organizacja musi przede wszystkim zapewnić możliwości do nauki poprzez doświadczenia – w formie zróżnicowanych projektów, zadań specjalnych, rotacji na stanowiskach czy symulacji. Niezbędne jest bowiem, by pracownicy mieli możliwość zdobywania praktycznych umiejętności i wiedzy poprzez bezpośrednie zaangażowanie w różne sytuacje. Jakie jeszcze strategie można w tym zakresie zastosować?

 • Wspieranie wymiany wiedzy
 • Organizacja powinna stworzyć struktury i narzędzia umożliwiające pracownikom łatwą komunikację, współpracę i wymianę wiedzy. W jaki sposób można to zrobić? Na przykład poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, grup projektowych, forum dyskusyjnych, a także stworzenie wspólnych platform do udostępniania informacji. W tym zakresie szczególnie ciekawym rozwiązaniem są programy mentoringowe, które umożliwiają pracownikom zdobycie cennych wskazówek, wiedzy i doświadczenia od bardziej doświadczonych członków organizacji.

 • Inwestowanie w rozwój pracowników
 • Organizacja powinna również zapewnić odpowiednie zasoby i programy szkoleniowe, które umożliwią pracownikom rozwijanie się w swoich obszarach zainteresowań i doskonalenie umiejętności. Może to robić np. poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach czy kursach, zapewnienie dostępu do platform e-learingowych czy samodzielne organizowanie warsztatów zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami rozwojowymi. Ważne jest również docenianie pracowników za ich postępy i osiągnięcia w obszarze polepszania swoich umiejętności (poprzez m.in. różnego rodzaju nagrody, awanse lub inne wyróżnienia za wkład w rozwój organizacji).

 • Przykład odgórny
 • Jeśli liderzy sami angażują się w ciągłe doskonalenie i zdobywanie wiedzy, inspirują innych, zwłaszcza członków swoich zespołów, do podobnych działań. Postawa przywódców – czyli przykład idący z góry – ma więc kluczowy wpływ na morale i motywację pracowników. Ich rolą jest również tworzenie środowiska, w którym pracownicy czują, że mogą swobodnie dzielić swoimi pomysłami, zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

Kultura uczenia się – podsumowanie

Należy podkreślić, że rozwijanie kultury uczenia się to proces wymagający zaangażowania zarówno kadry zarządzającej, jak i wszystkich członków organizacji. Jeśli organizacja skutecznie stworzy i utrwali odpowiednie praktyki, stanie się miejscem, w którym pracownicy są gotowi do podejmowania wyzwań, poszukiwania nowych rozwiązań i tworzenia innowacji. Co więcej, będą czuć się wspierani w swoim rozwoju, co przełoży się na to, że chętniej będą podejmować inicjatywy w celu doskonalenia swojej pracy i osiągania lepszych wyników. W konsekwencji organizacja stanie się bardziej elastyczna, innowacyjna i gotowa do szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków, co w dzisiejszych czasach jest bez wątpienia niezbędne do utrzymania swojej pozycji na rynku oraz zwiększania konkurencyjności.

Przeczytaj również: Efektywne podsumowanie rozmowy kwalifikacyjnej – 5 wskazówek dla rekruterów

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jak stworzyć kulturę uczenia się w organizacji? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.