Jaką rolę w przedsiębiorstwie odgrywa koordynator HR? Im większa firma pod względem liczby pracowników, tym trudniej utrzymać oczekiwaną efektywność działu HR i realizowanych przez poszczególne osoby procesów związanych z zasobami ludzkimi – od rekrutacji, przez onboarding, szkolenia i rozwój, aż po politykę benefitową. Bez wątpienia jednak konieczne jest, by wszystkie zadania administracyjne związane z zasobami ludzkimi (takie jak np. wypłata wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji pracowniczej czy zarządzanie wnioskami) były realizowane w sposób sumienny, dokładny i zgodny z prawem. Za zapewnianie takiej sytuacji odpowiedzialny jest koordynator HR (inaczej koordynator ds. personalnych).

Kim jest koordynator HR

  1. Czym zajmuje się koordynator HR?
  2. Dodatkowe obowiązki koordynatora HR
  3. Dlaczego firmy potrzebują koordynatora HR?
  4. Koordynator HR – jaki powinien być?
  5. Koordynator HR – podsumowanie

Czym zajmuje się koordynator ds. HR?

Głównym zadaniem koordynatora ds. HR jest dbanie o to, by wszystkie procesy w dziale opiekującym się zasobami ludzkimi w firmie przebiegały we właściwy sposób. Oznacza to, że osoba na tym stanowisku zaangażowana jest we wszelkie podejmowane działania – w ramach całego cyklu życia pracownika – od strony administracyjnej, pilnując przede wszystkim dokumentacji niezbędnej na każdym etapie funkcjonowania pracownika w firmie.

Może uczestniczyć w procesach rekrutacyjnych (np. przy selekcji otrzymanych CV), asystować przy sporządzaniu listy płac czy oferować wsparcie w prowadzeniu (pozyskiwaniu, aktualizowaniu, zmienianiu itd.) dokumentacji pracowniczej. W przypadku większych firm koordynator HR jest często również łącznikiem z pracownikami i realizuje ich prośby związane z działaniami administracyjnymi (wystawianie niezbędnych zaświadczeń itp.).

Osoby na tym stanowisku podlegają zwykle bezpośrednio dyrektorowi lub kierownikowi ds. HR (w zależności od nazwy stanowiska wykorzystywanej przez daną firmę). Z uwagi na charakter i zróżnicowanie wykonywanych na co dzień obowiązków mogą dążyć do tego, aby w przyszłości pełnić rolę kierowniczą w dziale zasobów ludzkich.

Dodatkowe obowiązki koordynatora ds. HR

Koordynator HR może brać także udział w szkoleniach nowych pracowników, przygotowaniu raportów w obszarze zasobów ludzkich czy w realizowaniu różnego rodzaju inicjatyw ze strony działu HR (np. organizacja wyjazdu integracyjnego, przeprowadzanie rozmów feedbackowych, badanie satysfakcji pracowników, mapowanie kompetencji itd.). Co więcej, często zajmuje się również śledzeniem aktualnych trendów na rynku pracy w celu przygotowania rekomendacji związanych z poszczególnymi procesami HR-owymi. Monitoruje również zmiany w przepisach, dbając o to, by firma funkcjonowała zgodnie z prawem.

Dlaczego firmy potrzebują koordynatora ds. HR?

Należy wskazać, że rolą koordynatora ds. HR jest nie tylko codzienne wspieranie w realizacji kluczowych zadań działu HR od strony administracyjnej, ale pomoc w dążeniu do tego, by w firmie obowiązywały dopasowane do potrzeb (zarówno organizacji, jak i osób w niej zatrudnionych) oraz odpowiednie z prawnego punktu widzenia standardy i procedury w obszarze zasobów ludzkich. Tego typu zadania realizuje we współpracy z innymi osobami z działu HR takimi jak specjalista ds. HR, dyrektor ds. rekrutacji czy dyrektor ds. analityki HR.

Chociaż sam w sobie nie podejmuje żadnych kluczowych decyzji związanych z rozwojem firmy (takich jak np. planowanie zatrudnienia, wdrażanie działań employer brandingowych czy pozyskiwanie talentów), to bez wątpienia należy stwierdzić, że jest kluczowy w firmie – stanowi trzon pozwalający działowi HR działać efektywnie i bezproblemowo.

Koordynator HR – jaki powinien być?

Z uwagi na to, że koordynator HR zajmuje się wspieraniem innych pracowników w realizacji szeregu zróżnicowanych procesów związanych z zasobami ludzkimi, powinien odznaczać się doskonałymi umiejętnościami organizacyjnymi oraz z zakresu zarządzania własnym czasem . Na rynku dostępne są narzędzia, które w znacznym stopniu pozwalają lepiej organizować swoją pracę oraz zarządzać projektami i zespołami.

Dzięki funkcjom takim jak tablice kanban można śledzić postępy działań, rozdzielać zadania, określać statusy i priorytety, dzielić się plikami, a także monitorować wpływy i wydatki. Dodatkowo można tworzyć własne bazy klientów, współpracowników, partnerów biznesowych, czy kandydatów, wraz z informacjami o nich (w tym dokumentacją taką jak, np. CV).

Koordynator HR – jaki powinien być

Warto również aby koordynatora ds. HR cechowały wysokorozwinięte umiejętności interpersonalne oraz komunikacyjne, tak aby ciągła praca z innymi ludźmi przychodziła z łatwością – empatia, zdolność rozwiązywania problemów, postawa aktywnego słuchania i działania są na tego typu stanowisku kluczowe. Osoba realizująca tę rolę musi również posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu różnych obszarów codziennych działań działu HR – praca koordynatora wymaga bowiem często szybkiego oraz pewnego podejmowania trudnych decyzji.

Koordynator HR – podsumowanie

Koordynator HR to stanowisko idealne dla osób, które cenią sobie różnorodność zadań w miejscu zatrudnienia, ponieważ jego codzienność obejmuje realizację szeregu projektów, a nie skupienie jedynie na jednym obszarze (takim jak rekrutacja czy polityka benefitowa). Korzyści z zatrudnienia osoby na stanowisko powiązane z administrowaniem zasobami ludzkimi zobaczą również pracodawcy – w taki sposób zyskają pewność, że procesy administracyjne przeprowadzane są we właściwy sposób.

Przeczytaj także: Kim jest dyrektor ds. analityki kadrowej?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Kim jest koordynator HR? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.