Nie da się obecnie ukryć, że dane otaczają nas z każdej strony, a zaawansowane możliwości ich mierzenia dostarczane przez zróżnicowane systemy informatyczne sprawiają, że badać możemy obecnie niemal każdy obszar prowadzenia biznesu. Konsekwencją takiego działania powinno być odkrycie możliwości zoptymalizowania obecnie zachodzących procesów i podjęcie odpowiednich kroków w tym zakresie. Nie inaczej jest w przypadku działań realizowanych na co dzień w dziale Human Resources – a nadzór nad badaniami powiązanymi z zasobami ludzkimi w organizacji sprawuje dyrektor ds. analityki kadrowej. Dlaczego warto wprowadzić w firmie takie stanowisko?

Kim jest dyrektor ds. analityki kadrowej?

  1. Rola analityki kadrowej w organizacji
  2. Dyrektor ds. analityki kadrowej w organizacji – obowiązki
  3. Jaki powinien być dyrektor ds. analityki kadrowej?
  4. Dyrektor ds. analityki kadrowej – podsumowanie

Rola analityki kadrowej w organizacji

Dyrektor ds. analityki kadrowej zarządza zespołem złożonym z analityków, którzy na co dzień zajmują się gromadzeniem danych powiązanych z pracownikami mogącymi mieć wpływ na podejmowane decyzje dot. polityki kadrowej w organizacji. Zbierane przez analityków z obszaru zasobów ludzkich dane mogą pochodzić zarówno od pracowników (pozyskiwane wewnętrznie, np. za pomocą ankiet), jak i z rynku (pozyskiwane zewnętrznie, np. z ogólnodostępnych raportów przygotowanych przez inne podmioty czy badań przeprowadzonych samodzielnie lub na zlecenie własne). W pierwszej z tych sytuacji realizowane czynności analityczne nastawione są na badanie wydajności poszczególnych członków zespołów oraz ich satysfakcji z pracy, podczas gdy w drugiej dotyczyć mogą m.in. sytuacji na rynku pracy w konkretnej branży, oczekiwań potencjalnych kandydatów, działań podejmowanych przez konkurencję czy zewnętrznego wizerunku firmy jako pracodawcy.

Wnioski stworzone na podstawie posiadanych danych stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w obecnej polityce kadrowej czy nawet stworzenia jej od podstaw, w czym dyrektor ds. analityki kadrowej odgrywa jedną z czołowych ról.

Dyrektor ds. analityki kadrowej w organizacji – obowiązki

Rolą dyrektora ds. analityki kadrowej w organizacji jest zapewnienie odpowiednich warunków do pozyskania danych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W ramach następnego kroku osoba na tym stanowisku bierze udział w procesie ich analizy i wyciągania wniosków o strategicznym dla przedsiębiorstwa znaczeniu. Jej zadaniem jest więc wskazywanie kierunków działania w zakresie polityki kadrowej, które pozwolą organizacji lepiej realizować swoje cele biznesowe oraz zapewniać konkurencyjność na rynku pracy przy jednoczesnym zadbaniu o jak najlepsze doświadczenia obecnych pracowników.

W swojej codziennej pracy dyrektor ds. analityki kadrowej współpracuje nie tylko ze swoim zespołem, ale również z kadrą zarządzającą i kluczowymi interesariuszami, którym zależy na tym, by mieć wpływ na zatrudnienie w firmie. To przed nimi prezentuje przygotowane w formie raportu czy prezentacji wnioski oraz wytyczne co do dalszego postępowania w obszarze polityki kadrowej w celu przekonania do podjęcia odpowiednich kroków. W momencie wprowadzania zmian to również na dyrektorze ds. analityki kadrowej spoczywa odpowiedzialność za ich odpowiednie wdrożenie.

Jaki powinien być dyrektor ds. analityki kadrowej?

Z racji tego, że rolę dyrektora ds. analityki kadrowej można określić jako interdyscyplinarną (obejmującą różne obszary – zarówno bardziej techniczną analitykę, jak i bardziej miękkie zarządzanie zasobami ludzkimi), jego umiejętności powinny być zróżnicowane. Bez wątpienia powinien posiadać szeroką wiedzę twardą z zakresu statystyki i analizy danych (znajomość wskaźników, metod, modeli analitycznych itd.) oraz zaawansowanie obsługiwać Excela, ale również doskonale orientować się w tym, jakie są wyzwania rynku pracy, trendy wśród kandydatów oraz pracowników czy najlepsze metody zarządzania zasobami ludzkimi. Tylko dzięki zestawieniu ze sobą wiedzy i umiejętności z tych dwóch istotnych obszarów możliwe będzie wyciągnięcie wniosków i opracowanie strategii, której wdrożenie zapewni oczekiwane przez firmę efekty biznesowe.

Co więcej, dyrektor ds. analityki kadrowej powinien posiadać duże doświadczenie biznesowe, by być w stanie znaleźć złoty środek między potrzebami pracowników (przydatne będą również rozwinięte umiejętności interpersonalne) a dążeniem do osiągnięcia przez firmę sukcesu.

Dyrektor ds. analityki kadrowej – podsumowanie

Firmy szukają obecnie różnych sposobów na to, by pozyskać oraz utrzymać najlepszych kandydatów do pracy, budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku oraz odznaczać się dobrą reputacją wewnętrzną oraz zewnętrzną. Żeby osiągnięcie takich celów było możliwe, bez wątpienia nie można zapominać o stałej analizie danych i przeprowadzaniu na jej podstawie działań zmierzających do optymalizacji zachodzących procesów związanych z zasobami ludzkimi. Tylko na podstawie otrzymanych informacji – zarówno od pracowników, jak i z rynku – możliwe będzie podjęcie właściwych decyzji i wprowadzenie zmian w polityce kadrowej, które przyniosą oczekiwane efekty. Z tego powodu nie można bagatelizować roli, jaką w organizacji odgrywa (wraz ze swoim działem) dyrektor ds. analityki kadrowej.

Przeczytaj także: Kim jest Chief Commercial Officer i czym się zajmuje?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Kim jest dyrektor ds. analityki kadrowej? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.