Zwykle drugą najważniejszą osobą w firmie po CEO jest CFO, czyli dyrektor finansowy. W poniższym artykule rozstrzygamy, kim jest i jaki jest jego zakres obowiązków, aż w końcu: dlaczego jest tak ważny dla całej organizacji?

Kim jest dyrektor finansowy (CFO)? – omówione zagadnienia:

 1. CFO – co to oznacza?
 2. Obowiązki CFO
 3. CFO zadania
 4. Odpowiedzialność CFO
 5. Wykształcenie CFO
 6. Czy warto zostać CFO?
 7. Najważniejsze pytania

CFO – co to oznacza?

CFO, czyli dyrektor finansowy to pracownik wyższego szczebla, który odpowiada za zarządzanie działaniami finansowymi firmy. Jest to funkcja niezwykle ważna i odpowiedzialna względem całej organizacji.

Obowiązki CFO

CFO ma w obowiązku czuwać nad sprawami finansowymi całej organizacji. Oznacza to, że śledzi wszelkie operacje finansowe, do których dochodzi w firmie. Analizuje mocne i słabe strony planowanych i podejmowanych działań i operacji finansowych, a w razie potrzeby proponuje działania naprawcze.

Odpowiada on za zarządzanie działami finansowo-księgowymi oraz za zapewnienie dokładności i terminowości sprawozdań finansowych firmy. CFO jako najwyższy rangą specjalista ds. finansów w organizacji jest odpowiedzialny za kondycję finansową firmy.

CFO zadania

Główne zadania, przed którymi staje dyrektor finansowy to:

 • zarządzanie działami finansowo-księgowymi w firmie,
 • zapewnienie równowagi przychodów i kosztów w bilansie firmy,
 • nadzorowanie wszelkich analiz finansowych w firmie,
 • wydawanie rekomendacji dotyczących fuzji i przejęć,
 • pozyskiwanie finansowania,
 • współpraca z kierownikami działów przy analizie danych finansowych i budżetów,
 • zatwierdzanie poprawności raportów finansowych,
 • konsultacje z zarządami i prezesem w zakresie strategii,
 • wydawanie rekomendacji dotyczących wszelkich działań w firmie.

Ponadto CFO często opracowuje budżet firmy, komunikuje się z partnerami bankowymi i ubezpieczeniowymi, doradza innym dyrektorom w sprawach strategicznych związanych z finansami firmy. Ponadto, może on być odpowiedzialny za prowadzenie nowych inicjatyw inwestycyjnych, takich jak podejmowanie decyzji o kontynuacji nowych przejęć lub nakładów inwestycyjnych.

dyrektor finansowy

Odpowiedzialność CFO

CFO jest osobą odpowiedzialną za wszelkie procesy finansowe zachodzące w firmie. Jest on także kontrolerem finansowym, który zajmuje się wszystkim, co dotyczy przepływów pieniężnych, planowania finansowego i kwestii podatkowych. Jego sprawozdania finansowe muszą być zgodne ze standardami wyznaczonymi przez firmę i często mogą zaważyć na być albo nie być jakiegoś projektu, działu lub nawet całej firmy.

CFO ma ogromny wpływ na inwestycje firmy, strukturę kapitału oraz sposób zarządzania dochodami i wydatkami firmy. Jest często prawą ręką CEO w zakresie prognozowania, analizowania kosztów i korzyści oraz pozyskiwaniu funduszy na różne inicjatywy.

Wiele kluczowych decyzji w firmie opiera się na przekazanych przez niego danych. Należy także pamiętać, że musi on przestrzegać ogólnie przyjętych zasad, w zależności od kraju. W USA są to: zasada rachunkowości (GAAP) przyjęta przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz inne organy regulacyjne, a także inne przepisy takie jak ustawa Sarbanes-Oxley, która zawiera regulacje mające na celu zapobieganie oszustwom i ujawnianie informacji finansowych.

Wykształcenie CFO

Odpowiedzialność CFO jest bardzo duża, a jego rola często kluczowa. Z tego powodu na to stanowisko wybiera się osoby dobrze wykształcone i znające branżę, w której pracują. Zwykle muszą mieć one wykształcenie akademickie i zawodowe w zakresie finansów, ekonomii i/lub analizy. Często posiadają one również certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA). Pomaga również doświadczenie w rachunkowości, bankowości inwestycyjnej lub analizie.

infografika dyrektor finansowy

Czy warto zostać CFO?

Okazuje się, że rynek jest chłonny i firmy coraz chętniej mianują CFO, a ci odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu strategii firmy. Globalny wzrost gospodarczy zwiększa konieczność zatrudniania na tym stanowisku. Biuro Statystyki Pracy (BLS) przewiduje, że perspektywy zatrudnienia dla menedżerów finansowych wzrosną o 15% w latach 2019-2029. Średnia roczna pensja menedżera finansowego wyniosła 134 180 USD w 2020 roku.

Rola CFO w firmie jest bardzo istotna i obejmuje ogromny zakres działań. Od tych podstawowych jak zarządzanie budżetem, poprzez nadzorowanie działów finansowych firmy, aż po konsultowanie wszelkich inwestycji firmy. Nic więc dziwnego, że, pomimo tego, że CFO jest zwykle podporządkowany CEO, to często jest głównym decydentem w zasadniczych sprawach dotyczących firmy, jako osoba, która jest najlepiej zorientowana w sytuacji finansowej firmy.

Najważniejsze pytania

1. Co oznacza akronim CFO?

CFO czyli Chief Financial Officer – Dyrektor Finansowy.

Za co CFO odpowiada w firmie?

CFO jest zobowiązany do czuwania nad sprawami finansowymi całej organizacji.

Kto jest wyższy stanowiskiem w firmie od CFO?

CEO

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Kim jest dyrektor finansowy (CFO)? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.