Zapewnianie różnorodności w miejscu pracy i odpowiednie zarządzanie nią to temat, który jest obecnie coraz częściej i głośniej podnoszony w organizacjach działających w różnych branżach. Stąd coraz częstsze zainteresowanie obowiązkami, jakie pełni dyrektor ds. różnorodności Stanowi efekt przekonania, że to pracownicy – ze swoimi specyficznymi cechami osobowości, umiejętnościami, predyspozycjami, uwarunkowaniami kulturowymi i zachowaniami – budują przewagę konkurencyjną firmy. Tym samym zadbanie o zróżnicowanie to szansa na otrzymanie nowego sposobu myślenia czy zderzenie ze sobą pomysłów, które w jednolitej grupie nigdy by nie powstały. Z tego powodu coraz częściej w strukturach firm można znaleźć stanowisko Dyrektora ds. różnorodności. Jakie są obowiązki takiej osoby i w jaki sposób kształtuje codzienne życie firmy w dzisiejszych czasach?

Kim jest Dyrektor ds. różnorodności? – omówione zagadnienia

  1. Dyrektor ds. różnorodności – dlaczego pojawiło się takie stanowisko?
  2. Dyrektor ds. różnorodności – istota stanowiska
  3. Obowiązki Dyrektora ds. różnorodności
  4. Dyrektor ds. różnorodności – pierwszy krok w kierunku zmiany

Dyrektor ds. różnorodności – dlaczego pojawiło się takie stanowisko?

Dużym wyzwaniem jest dojrzeć potencjał u osoby, która znacząco się od nas różni – tak samo jak zrozumieć, że to właśnie różnorodność zapewnia możliwość trafienia do coraz bardziej odmiennych grup odbiorców. Jest to jednak wyzwanie które bez wątpienia należy podjąć, jeśli tylko stawia się innowacyjność i rozwój na pierwszym miejscu. Różnice pokoleniowe, kulturowe, etniczne, płciowe czy w zakresie możliwości codziennego funkcjonowania (np. osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych) rzucają się w oczy już na pierwszy rzut oka i pozwalają dostrzec szerszą perspektywę. Dyrektor ds. różnorodności ma zadbać o to, by pracownicy nie stanowili jednolitej grupy myślącej tak samo osób, ponieważ takie funkcjonowanie nie gwarantuje oczekiwanych efektów.

Dbanie o różnorodność w miejscu pracy w celu budowania przewagi konkurencyjnej to jednak jedynie jeden poziom pracy Dyrektora ds. różnorodności zatrudnienia. Drugi jest bardziej podstawowy i od lat już wymagany przez rynek pracy – dotyczy zapewniania wszystkim osobom równych praw w zakresie zatrudnienia, awansów, premii, bez względu na płeć, kolor skóry czy kulturę. Stanowi efekt wieloletnich walk o respektowanie praw każdego człowieka, także w miejscu pracy w ramach zarówno etapu aplikowania, jak i zatrudnienia.

Dyrektor ds. różnorodności – istota stanowiska

Chief diversity officer odpowiada zwykle przed prezesem całej organizacji, co oznacza, że decyzje związane ze zróżnicowaniem w miejscu pracy podejmowane są na szczeblu kierowniczym. Ich głównym celem jest zapewnienie wszystkim kandydatom oraz pracownikom sprawiedliwego środowiska pracy. W dzisiejszych czasach – gdy globalizacja osiągnęła bardzo wysoki poziom, angielski jest powszechnie znany, a zespoły mogą pracować w niektórych branżach w pełni zdalnie – zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy staje się coraz bardziej istotnym tematem i powoduje coraz więcej wyzwań, którym firma musi sprostać.

Obowiązki Dyrektora ds. różnorodności

Jakie są więc obowiązki Dyrektora ds. różnorodności? Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada przede wszystkim za zaprojektowanie oraz wdrożenie programów z zakresu DEI (ang. Diversity, Equity and Inclusion), które mają zapewnić sprawiedliwość w stosunku do wszystkich pracowników na etapie zarówno rekrutacji, jak i zatrudnienia (awanse, premie, płace itd.). Jednocześnie tego typu programy mają zadbać o wdrożenie różnorodności w miejscu pracy i odpowiednie zarządzanie posiadanymi zasobami międzykulturowymi. Podejmowane inicjatywy DEI mogą dotyczyć różnych obszarów związanych z kandydatami oraz pracownikami (w zależności od tego, jakie są zdiagnozowane potrzeby oraz problemy firmy), ale każdorazowo muszą być monitorowane i kontrolowane w obszarze przynoszenia oczekiwanych wyników. W sytuacji, gdy wyniki nie są zadowalające, konieczne jest zaproponowanie przez dyrektora innych usprawnień.

Wśród dodatkowych obowiązków Dyrektora ds. różnorodności wymienimy:

  • dbanie o sprawiedliwe wynagradzanie wszystkich pracowników (likwidowanie różnic w otrzymywanej pensji w zależności od płci, kultury czy pochodzenia etnicznego),
  • projektowanie i realizowanie szkoleń w zakresu różnorodności w miejscu pracy,
  • prowadzenie statystyk związanych z różnorodnością w zatrudnianiu (w celu kontrolowania realizowanych procesów rekrutacyjnych),
  • stałe śledzenie raportów, trendów, przepisów prawnych z zakresu różnorodności, które mogą mieć wpływ na organizację,
  • doradzanie menadżerom w zakresie realizacji podejmowanych inicjatyw z zakresu DEI,
  • promowanie pozytywnego wizerunku firmy i podejmowanych przez nią działań z zakresu różnorodności na zewnątrz.

Dyrektor ds. różnorodności – pierwszy krok w kierunku zmiany

Statystyki wskazują, że od 2015 o ponad 100% wzrosła liczba stanowisk kierowniczych związanych z różnorodnością w firmach, a takie osoby zatrudnia obecnie ponad 50% przedsiębiorstw z listy Fortune 500 (największych firm amerykańskich). Samo zatrudnienie Dyrektora ds. zróżnicowania w zatrudnieniu oczywiście nie spowoduje, że od razu w organizacji zajdzie istotna zmiana, ale bez wątpienia stanowi pierwszy krok podjęty w celu poprawienia obecnej sytuacji. Po rozpoczęciu prac nad wdrożeniem programów wspierających różnorodność firma będzie mogła w długim terminie zobaczyć pozytywne efekty, takie jak: większe zróżnicowanie pomysłów w zespole, rozwój owocnych dyskusji z racji odmiennych zdań czy właściwe budowanie wizerunku firmy na zewnątrz.

Przeczytaj także: Rola menadżera ds. rekrutacji

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Kim jest Dyrektor ds. różnorodności? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.